Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Manažerské rozhraní - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2012.0801 ze dne 23.08.2012

Oprava Funkce IQVYKAZRADEK se nechovala korektně.

Opraveno - číslo řádku se nesprávně bralo z definice výkazu a ne z hodnot výkazu.Verze 2.0.2012.0606 ze dne 21.06.2012

Oprava Funkce IQSALDO nefungovala korektně pro vyplněný parametr Měna.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0212 ze dne 17.02.2012

Novinka Do manažerského rozhraní byly přidány funkce
  • IQVYKAZ(cislovykazu;cisloradku;cislosloupce[;zaokrouhleno[;poradi]]) - vrací číselnou hodnotu příslušného řádku a sloupce uvedeného výkazu
  • IQVYKAZRADEK(cislovykazu;cisloradku[;polozka[;plan[;poradi]]] - vrací pro příslušný výkaz nebo plán a příslušný řádek definice výkazu/plánu vybranou položku, např. Text 1 příslušného řádku.
  • IQPLAN(cisloplanu;cisloradku;sloupec[;poradi]) - vrací číselnou hodnotu příslušného řádku a sloupce uvedeného plánu
  • IQFINAN(cislosestavy;cisloukazatele;cislosloupce[;cisloobdobi[;cisloradku[;poradi]]]) - vrací číselnou hodnotu příslušného ukazatele a sloupce uvedené sestavy
  • IQUKAZATEL(cisloukazatele[;polozka[;poradi]]) - vrací hodnotu položky příslušného ukazatele
  • IQSTDSTAVUM(standard;typ;mena;rozvrh;ucet;mesic[;poradi]) - vrací obrat nebo zůstetek účtu v účetních standardech za uvedené měsíce
  • IQSTDUCET(ucet;standard;rozvrh;obdobivykazu[;polozka[;poradi]]) - vrací položku (název nebo druhý název účtu v účetních standardech
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export