Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Manažerské rozhraní - Změny 2009

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2009.0909 ze dne 09.09.2009

Novinka Manažerské rozhraní bylo rozšířeno o funkce sčítající hodnoty z Došlých objednávek:
 • IQDOSLEOBJH
 • IQDOSLEOBJP

Parametry jsou podobné jako u funkcí z Oběhu zboží.


Novinka Do parametrů funkcí
 • IQOBJP
 • IQEXPP
 • IQREZP

byla doplněna možnost filtrovat na Požadovaný a Potvrzený termín dodávky z položky.

Termín dodávky je datum z hlavičky.


Novinka Bylo upraveno chování funkce IQZBONABC. Pokud není nalezena odpovídající nabídková cena, funkce vrací chybu #HODNOTA. V případě, že je zapnuto "Vracet nulu místo #HODNOTA...", pak v takovém případě vrátí nulu.

Zároveň bylo doplněno dotažení nabídkových cen zadaných se spotřební daní.


Novinka Manažerské rozhraní bylo převedeno do prostředí Unicode. Byla upravena funkce IQVYCET. Nyní má další parametr: JeToUniString. Pokud je na True, budou automaticky doplněny apostrofy a před ně písmeno N. Toto použití se předpokládá pouze v případě zapojení této funkce do volání funkce IQQUERY. V případě zapojení do speciálních parametrů (např. u funkce IQDENIK) se používá normálně po staru (nový parametr je na False, což je default), jelikož MR si už samo detekuje, o jaký atribut se jedná, a N případně doplní správně samo.Verze 1.0.2009.0203 ze dne 24.01.2009

Tip Manažerské rozhraní bylo obohaceno o novou možnost - Import dat z vybraných číselníků.

Spouští se novým tlačítkem "Spustit import přehledu" v tlačítkové liště Manažerského rozhraní a slouží k importu základních přehledů Helios Orange do Excelu

Jedná se o import těchto přehledů:

 • Organizace
 • Organizační struktura (Útvary, střediska,...)
 • Zakázky
 • Nákladové okruhy
 • Zaměstnanci
 • Vozidla
 • Číselník účtů (účtový rozvrh)
 • Zboží a služby (importují se dva sloupce nebo řádky - skupina zboží a registrační číslo)

Lze vybrat sloupec, obvykle:

 • Číslo
 • Číslo a název (bude se importovat do dvou sloupců nebo řádků, v případě zboží a služeb do tří sloupců nebo řádků)
 • Systémové číslo (identity atribut tabulky)

V případě importu některých přehledů je možno nastavit další podmínky (filtr) omezující počet importovaných údajů. Lze nastavit třídění vzestupně nebo sestupně a směr plnění do sloupce nebo do řádku.

Lze omezit počet importovaných údajů, pokud údaj nevyplněn, naimportují se všechny údaje přehledu Helios Orange.

Pokud by se narazilo na konec tabulky, objeví se upozornění.

Pokud jsou vyplněny buňky v oblasti, kam se má provést import, objeví se dotaz: "V cílové oblasti se nachází alespoň jedna neprázdná buňka. Chcete přesto pokračovat? " Pokud potvrdíte tlačítkem OK, buňky se přepíšou !

Pokud je zapotřebí importovat další přehledy, lze zavolat makro ImportPrehledu formální zápis: Call ImportPrehledu(P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8), kde

 • P1 = Systémový název atributu tabulky v P2 (pripadne s prefixem i z joinovane tabulky) který se importuje. Povinný parametr
 • P2 = systémový název tabulky. Povinný parametr
 • P3 = systémový název atributu podle kterého se třídí (ORDER BY - pripadne s prefixem i z joinovane tabulky). Když nevyplněno, třídí se podle atributu P1
 • P4 = podmínka za WHERE. Když nevyplněno, bez podmínky
 • P5 = Směr plnění bunek (1=doprava, 0=dolů). Když nevyplněno, tak směr dolů
 • P6 = JOIN - (i cely) JOIN/JOINY (priklad LEFT OUTER JOIN TabB ON TabB.Atr=P2.Atr LEFT OUTER JOIN TabC ON TabC.Atr=TabB.Atr2)
 • P7 = Počet - počet importovaných údajů (integer). Když nevyplněno, tak se importuje vše.
 • P8 = směr třídění ASC (vzestupně) nebo DESC (sestupně). Když nevyplněno, tak se třídí vzestupně.

Funkcionalita Importu přehledu je podmíněna funkčním Manažeským rozhraním.
Verze Importu přehledu 20080722.


Verze 1.0.2009.0202 ze dne 22.01.2009

Novinka Do Servisu pro Manažerské rozhraní bylo doplněno pole "Kam bude RunQIMR kopírovat knihovnu HelIQMR.DLL". Zde je možno změnit umístění základní knihovny Manažerského rozhraní (implicitně se kopíruje do adresáře Windows).
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export