Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Majetok (SK) - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2017.0300 ze dne 31.03.2017

Oprava Akce Hromadné zmeny, akce KM zrušenie opisu pohybov v přehledu karet majetku mazala i některé další daňové pohyby i jiných karet.

Opraveno.Verze 2.0.2017.0202 ze dne 22.02.2017

Oprava SK legislativa. Typ pohybu "Vyřazení s krácením". Tento typ pohybu se uplatní při zadávání daňových odpisů. Výpočet odpisu proběhne dle požadavku - pokrátí se: RočníOdpis * MěsVyř / PočMěs.

Problém byl v případě, kdy je v období, ve kterém se majetek vyřazuje, jiná DP Oprávky změna, než odpovídá ročnímu odpisu. Např. je majetek zaveden v průběhu tohoto období a je tudíž alikvotně pokrácen podle počtu měsíců, po které byl odepisován. Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export