Důležité:


Majetek - nové editory - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Od nové verze Helios Orange 2.0.2019.0600 jsou v modulu Majetek používána nová dialogová okna (editory):

 • Protokol zavedení
 • Karta majetku
 • Daňový pohyb
 • Účetní pohyb
 • Třetí pohyb
 • Pohyb umístění

Nové editory jsou uživatelsky editovatelné jako ostatní editory v jiných modulech.

Kvůli moderním nově použitým komponentám mají trochu jiný vzhled než původní editory. Uspořádání editorů, neboli rozmístění jednotlivých polí je však stejné jako v předchozí verzi.

Protokol zavedení

Detaily pohybů (daňový pohyb, účetní pohyb, třetí pohyb a pohyb umístění) se otevírají kliknutím na tlačítko Daňové pohyby nebo Účetní pohyby nebo Třetí pohyby nebo Umístění majetku místo kliknutím na příslušnou záložku. Důvodem změny je rychlost otevírání editoru.

Mezi záznamy se lze pohybovat tlačítky nahoru a dolů (listovat) a to i na detailu pohybu, listováním se posouvá i protokol zavedení.

Z otevřeného detailu pohybu se lze přepnout ihned do jiné skupiny pohybu. Např. z detailu daňového pohybu se lze:

 • tlačítkem Účetní pohyby přepnout na detail účetního pohybu
 • tlačítkem Třetí pohyby přepnout na detail třetího pohybu
 • tlačítkem Umístění majetku přepnout na detail pohybu umístění

Např. z detailu účetního pohybu se lze:

 • tlačítkem Daňové pohyby přepnout na detail daňového pohybu
 • tlačítkem Třetí pohyby přepnout na detail třetího pohybu
 • tlačítkem Umístění majetku přepnout na detail pohybu umístění

Obdobná funkcionalita přepínání mezi editory detailů je i na detailu třetího pohybu a pohybu umístění. Není tedy třeba zavřít editor detailu jednoho typu pohybu, např. detail daňového pohybu, vrátit se do protokolu zavedení a otevřít např. detail účetního pohybu.

V souvislosti se změnami vznikly v Protokolech zavedení nové přehledy s čísly 1970, 1971, 1972, 1973, na které je třeba oprávněným uživatelům nastavit/zkontrolovat práva přístupu.

Editor protokolu zavedení s otevřeným editorem detailu daňového povrchu

Editor protokolu zavedení s otevřeným editorem detailu daňového povrchu

Karta majetku

Detaily pohybů (daňový pohyb, účetní pohyb, třetí pohyb a pohyb umístění) se otevírají kliknutím na tlačítko Daňové pohyby nebo Účetní pohyby nebo Třetí pohyby nebo Umístění majetku místo kliknutím na příslušnou záložku. Důvodem změny je rychlost otevírání editoru.

Pro přepínání mezi editory detailů na kartě majetku platí stejná pravidla jako pro protokol zavedení.

Listovat na editoru detailu pohybu a přehledu pohybů však NELZE.

Pohyby

Editory daňového pohybu, účetního pohybu, třetího pohybu a pohybu umístění jsou beze změn, pouze jsou použity nové komponenty jednotlivých polí a jsou samozřejmě uživatelsky editovatelná.

Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export