Důležité:


Majetek - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.0606 ze dne 15.08.2019

Oprava Opraveno přednabízení data platnosti účetního pohybu (např. technického zhodnocení). Přednabízí se aktuální datum, v případě, že je pohyb uzavřen, nabízí se datum posledního uzavřeného pohybu.


Oprava Byla opravena chyba, kdy v daňových pohybech je zadán druh pohybu např. "Zavedení" s datem např. 31.5.2019. 00:00:01. Pokud se potřebuje ke stejnému datu zadat další druh pohybu, např. "Snížení ceny" kvůli dotaci, zobrazí se hláška "Duplicitní označení - nelze vložit záznam". Důvodem bylo stejné datum a čas. Po opravě se nastaví čas o vteřinu vyšší.Verze 2.0.2019.0604 ze dne 19.07.2019

Oprava Byla opravena chyba:

Nový Protokol zavedení, stisk tlačítka Daňové pohyby
Hláška:
Could not convert variant of type (Null) into type (Double)
Lze pokračovat dále, třeba doplnit datum pohybu.


Oprava Byla opravena chyba v modulu Majetek v editoru protokolu zavedení, která se mohla projevit na dvou místech:

nový protokol zavedení, tlačítko účetní pohyby, vstoupí se do pole UP Druh účetního pohybu, tlačítko přenos (…) nebo Ctrl+Enter. Zobrazila se hláška:
[SQL:102,15] Incorrect syntax near ')'.
Incorrect syntax near ')'.
Nelze zadat účetní pohyb zavedení.
nebo protokol zavedení, na kterém je již zadán účetní pohyb, otevřou se účetní pohyby, provede se oprava např. oprávek, editor se uloží, zobrazila se stejná chybová hláška.Verze 2.0.2019.0603 ze dne 16.07.2019

Oprava Editor Účetních pohybů v protokolu zavedení, byla opravena chyba, kdy se po zadání nenulové vstupní ceny a nulové zůstatkové ceny nedoplnila hodnota oprávek.


Oprava Byla opravena chyba v Pohybech umístění - nešlo vstoupit do číselníku zakázek. zobrazovalo se chybové hlášení:

A column has been specified more than once in the order by list. columns in the order by list must be unique.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka V modulu Majetek byly editory:
 • Protokol zavedení
 • Karta majetku
 • Daňové pohyby
 • Účetní pohyby
 • Třetí pohyby
 • Pohyby umístění

převedeny do nové verze.

Jedná se o uživatelsky editovatelné editory.
Nové funkcionality: Detaily

 • Daňové pohyby
 • Účetní pohyby
 • Třetí pohyby
 • Pohyby umístění

se nově otvírají na tlačítka do samostaného okna z:

 • Protokol zavedení
 • Karta majetku

Na protokolu zavedení lze i listovat

Přehledy:

 • Daňové pohyby
 • Účetní pohyby
 • Třetí pohyby
 • Pohyby umístění

se nově otvírají na tlačítka do samostaného přehledu z karty majetku.

V souvislosti se změnami vznikly v Protokolech zavedení nové přehledy s čísly 1970, 1971, 1972, 1973, na které je třeba oprávněným uživatelům nastavit/zkontrolovat práva přístupu.


Oprava Pokud se v Typu majetku přednastaví pohyby, tak se v protokolu nastaví na záložkách s pohyby (účetní/daňové/umístění) aktuální datum a nepřevezme se datum zavedení z první záložky. Opraveno.


Oprava Přehled Karty majetku, akce Hromadné změny, KM Vyřazení, Druh daňového dokladu, proklik doDruhy pohybov, nenabízí se Vyradenie krátením. Opraveno.Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka K typu majetku lze nastavit barvu. Podobně jako např. na druhu účetního dokladu.


Novinka Majetek, v editoru protokol zavedení, daňové pohyby zašrtávátko "měsíc po" nemělo popis. Popis doplněn.


Oprava Byla opravena chyba při účtování majetku z konstant ke dni. Nenabízely se k účtování pohyby částečného vyřazení.


Oprava Byly opraveny chyby v modulu Majetek, daňové pohyby, pohyb jiný způsob(časový), daňová skupina jiná skupina(časová).

Při generování karty majetku z protokolu zavedení se zobrazila chybová hláška:
"Neidentifikovatelná chyba v QueryDanovePohyby:"
a karta majetku se nezaložila.

Při akcích nový, oprava, rušení pohybu (kromě pohybu zavedení) se zobrazovaly hlášky:
"Neidentifikovatelná chyba v QueryDanovePohyby:"
a poté
"Položka 'Řádek daňového přiznání' musí být zadána !"
Po odkliknutí těchto dvou hlášek se akce provedly.


Oprava Opravena chyba v daňových pohybech, kdy při akci nový pohyb (např. TZ, zvýšení/snížení ceny, atd.) se v poli Datum platnosti změní datum. A toto datum se ihned uloží. Došlo k tomu, že se nepřepočetlo DP Období odpisu a poté se počet odepisovaných měsíců chybně změnil podle nepřepočteného DP Období odpisu.Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Oprava Byla opravena chyba, kdy se při zakládání nového daňového pohybu zobrazila hláška: Položka 'Řádek daňového přiznání' musí být zadána !
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export