Důležité:


Majetek - Změny 2010

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2010.1023 ze dne 24.11.2010

Oprava Ve verzi 1020 nešlo zaúčtovat 3P, Opraveno.Verze 2.0.2010.1019 ze dne 11.11.2010

Novinka Byl doplnění přehled posledních pohybů majetku do přehledu nad zakázky (obdobně jako je přehled nad organizacemi)Verze 2.0.2010.1017 ze dne 04.11.2010

Oprava Pokud je při odepisování Počtem měsíců -3, -4 zatrženo Omezit počet odpisovaných měsíců a tento počet je menší než Odpisované období, šel navodit případ, kdy se generovaly záporné odpisy.

Opraveno.


Oprava Akce Kopie protokolu (protokoly zavedení) nekopírovala Kurz FM.

Akce Generování karet majetku (protokoly zavedení) nepřenášela Kurz FM.
Opraveno.Verze 2.0.2010.1016 ze dne 01.11.2010

Novinka V nabídce způsobů vyřazení chyběla ekologická likvidace. Doplněno.


Oprava Při odepisování UP pohybů způsobem odpisů "Počtem měsíců" se po zadání nové kladné změny ceny u už odepsaného majetku nevygeneroval jednorázový odpis této změny.

Opraveno.
Podobně byla upravena funkcinalita u 3P pohybů a u způsobu odpisu "Počtem měsíců do cílové ceny"


Oprava Šel navodit případ, kdy u účetních pohybů majetku s technickými zhodnoceními do limitu došlo při zadání nových technických zhodnocení v následujícím roce při nulové zůstatkové ceně k navýšení ceny i o technická zhodnocení do limitu předešlého roku.

Opraveno.


Oprava Pokud u mimořádných odpisů došlo k aktualizaci pohybů v případě už uzavřených nebo zaúčtovaných pohybů (při úplné shodě), od následujícího pohybu se generovaly špatné odpisy.

Opraveno.


Oprava Pokud otevíral kartu majetku uživatel, který neměl právo na přehled daňových pohybů (účetních, třetích a pohybů umístění), zobrazila se špatně karta majetku.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0515 ze dne 30.07.2010

Oprava Pokud se vyřazovaly hromadně karty majetku a potvrdil se na účetních nebo 3. pohybech odpis při vyřazení, odpis se nevygeneroval.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0514 ze dne 19.07.2010

Oprava Jestliže se při účtování z majetku v přededitaci změnilo číslo úč.dokladu, ztratila se vazba na prvotní doklad v majetku a nenastavil se příznak účtování.

Opraveno. Akce "Změny čísla dokladu" v přededitaci pro účtování z majetku upravuje číslování dokladů ve vazební tabulce, takže vazby zůstanou zachovány a příznak se správně nastavuje.Verze 2.0.2010.0511 ze dne 24.06.2010

Novinka Při přechodu zákazníků na Helios Orange se objevil problém s nehmotným majetkem odpisovaným stále podle Čl.II zákona číslo 492/2000 Sb. přechodná ustanovení 2. Na kartě majetku proto vzniklo zatržítko Čl.II 492/2000Sb.PU 2, které je možné zadat na druhé záložce Opis. Po změně zatržítka proveďte aktualizaci daňových pohybů majetku.


Oprava Při snížení ceny v měsíci doodepsání majetku s nastavením Měsíc po systém mohl vygenerovat zápornou zůstatkovou cenu u účetních a třetích pohybů.

Opraveno.


Oprava Při vyřazení karty majetku odepisovaného v daňových pohybech způsobem: jiný způsob (se sazbou) mohlo dojít ke stavu, kdy byly špatně napočítány oprávky při vyřazení.

Opraveno.


Oprava DP mimořádné odpisy nepodporovaly zadání počátečního stavu u karty majetku odpisovaného v jiném softwaru. Nešlo vypnout příznak "DP Měsíc po?"

Opraveno.Verze 2.0.2010.0405 ze dne 21.04.2010

Oprava Při aktualizaci daňových pohybů se objevovala hláška:

Could not find stored procedure 'dbo.hp_Ma_UplnaShodaTestOdpisu'. Odstraněno.
Vlastní aktualizace proběhla v pořádku.


Oprava V přehledu 172 - Účetní pohyby majetku zmizela horká klávesa F6 pro zaúčtování.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0217 ze dne 18.02.2010

Oprava Při zadání daňových pohybů u karet s úplnou shodou se mohla objevit chybová hlášení nedovolující karty změnit. (technická zhodnocení, vyřazení...)

POZOR: Pokud tato situace už nastala, nová verze ji u už postižených karet sama neopraví. Pokud zjistíte tento stav, kontaktujte hotline Helios Orange !Verze 2.0.2010.0120 ze dne 05.02.2010

Oprava Uživatelům, kteří zaúčtovali z přehledu Účetní (3.) pohyby majetku na verzi 2.0.2010.0119 se mohlo stát, že se nepřenesly návazné údaje do účetnictví (útvar, nákladový okruh, zakázka...). Doporučujeme tyto pohyby odúčtovat a znovu zaúčtovat.Verze 2.0.2010.0119 ze dne 03.02.2010

Novinka U částečného vyřazení účetních a 3.pohybů byla zpřístupněna funkcionalita Měsíc po, jako je například u typu pohybu Změna ceny.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export