Důležité:


Majetek - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

verze 1.0.2008.1236 ze dne 16.12.2008

Oprava Při pokusu o zaúčtování částečného vyřazení se objevila hláška: Tento druh pohybu nelze zaúčtovat. Pro tento druh pohybu bylo povoleno účtování.


Oprava Při generování karty majetku z protokolu zavedení se nepřevádělo Evidenční číslo vozidla. Doporučujeme provést Aktualizaci vozidel z přehledu karet majetku.


Oprava Pokud v kartách majetku bylo vytvořeno uživ. menu, v kterém byly daňové pohyby a účetní pohyby, tak aktivní ikona "H" blikala. Opraveno.


verze 1.0.2008.1206 ze dne 20.11.2008

Oprava Při generování odpisů v 3.pohybech se mohly generovat odpisy s nenulovou změnou ceny.

POZOR: Po stažení nové verze je nutné spustit aktualizaci 3.pohybů !

verze 1.0.2008.1205 ze dne 17.11.2008

Novinka Při generování karty majetku z protokolu zavedení se kopírují i dokumenty z protokolu.


Novinka Pokud uživatel používá metodu "přímého zadávaní kontace" na daňových pohybech u úplné shody bez ohledu na nastavení druhů pohybů, tak se kontace nepropisovala do účetních pohybů. Pro propsání kontace je potřeba provést aktualizaci daňových pohybů.


Novinka Občas je při vyhodnocení inventury majetku podle čárových kódů potřeba vyhodnotit inventuru podle nějakého filtru z přehledu karet majetku. Jinými slovy, pokud k nějaké kartě majetku z filtru není odpovídající záznam ve výsledku inventury, tak ho vytvoří jako nenalezenou kartu.


verze 1.0.2008.1018 ze dne 6.11.2008

Oprava Při generování zpráv nad přehledem majetku se buď negenerovaly nebo generovaly s chybou zprávy pro inventuru přes čárové kódy.

Opraveno.

verze 1.0.2008.1015 ze dne 22.10.2008

Oprava Pokud na kartě majetku došlo na účetních (nebo na třetích) pohybech k případu, kdy byl omezen počet odpisovaných měsíců a ten ukončil odpisování s nenulovou zůstatkovou cenou a potom byl vložen pohyb změna odpisování, který zrušil omezení počtu odpisovaných měsíců, mohlo dojít k situaci, kdy se vygeneroval odpis s datem platnosti před pohybem změna odpisování.

Opraveno.


verze 1.0.2008.1014 ze dne 16.10.2008

Oprava Pokud neměl uživatel práva na přehled č. 819, došlo k chybě Access violation a následně zobrazený protokol byl nepoužitelný.

Opraveno.

verze 1.0.2008.1013 ze dne 15.10.2008

Novinka V přehledu Informace je možné na záložce Protokoly zavedení zadat upozornění na nevyplnění některých atributů v daňových, účetních, třetích pohybech, a zejména v pohybu umístění.


Oprava Pokud byl na kartě majetku vytvořené z protokolu zavedení pohyb umístění a existovaly povinné údaje pro účtování (uložené na pohybu umístění), mohl nastat případ, kdy účetní pohyb Počáteční stav nešel zaúčtovat.

Opraveno.

verze 1.0.2008.1010 ze dne 10.10.2008

Novinka Pokud je na kartě majetku nastaveno DP->UP (úplná shoda), pak je umožněno na pohybech Počáteční stav, Technické zhodnocení, Změna ceny, Vyřazení a Převedení vybrat kontaci, tj. je uvolněno zaškrtávátko 'UP Uživatelská kontace?'.


Novinka Zaškrtávátko 'UP Měsíc po?' (a analogicky '3P Měsíc po?') na pohybech majetku uživatel potvrdí v případě, že si přeje, aby se změna ceny majetku promítla do výpočtu odpisu až v následujícím měsíci. Zaškrtávátko '1.odpis měsíc po' v účetních skupinách se nyní přenáší do zaškrtávátka 'UP Měsíc po?' ('3P Měsíc po?') pouze na pohybech počáteční stav a navíc pokud je 'UP Odpisované období' (3P Odpisované období') rovno 1.


Oprava Formulář "Karta majetku s doklady" tisknul nesprávné datum "Stav k datu".

Opraveno.


Oprava Pokud je na kartě majetku nastavena úplná shoda odpisů (DP -> UP) a dělalo se technické zhodnocení, mohlo dojít k tomu, že suma daňového a účetního odpisu za období se nerovnala.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0716 ze dne 11.8.2008

Oprava Částečné vyřazení v daňových pohybech vracelo nesmyslné hodnoty oprávek.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0714 ze dne 9.7.2008

Oprava Při nastavení opisu pohybů DP->ÚP (úplná shoda) a způsobu odpisu §32a nebo jiný způsob časový (měsíční) byla nad kartami chybně umožněna aktualizace účetních pohybů.

Navíc tato aktualizace úplnou shodu rozhodila, protože posunula účetní pohyby o měsíc dopředu před daňové. Opraveno.


verze 1.0.2008.0611 ze dne 17.6.2008

Oprava Při změně způsobu účetních odpisů ze způsobu -3 a -4 na způsob -1 a -2 se nerozeběhly odpisy.

Opraveno.


Oprava Při určitém nastavení způsobu účetních odpisů -3 (které vzniká např. při pokusu o přerušení účetních odpisů), došlo po rozběhnutí odpisování ke generování záporných odpisů.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0608 ze dne 11.6.2008

Oprava Pokud se ve verzi 1.0.2008.0606 vyřazovaly karty, neaktualizovaly se u účetního pohybu údaje Změna ceny a změna zůstatkové ceny.

Uživatel nemohl tento pohyb zaúčtovat, protože změny cen byly nulové, takže se nepodařilo vytvořit žádný řádek do deníku. Na vyřazených kartách majetku stále visí ceny, které by tam být neměly. Opraveno. POZOR ! Pokud jste ve verzi 1.0.2008.0606 vyřazovali karty, je třeba ve verzi 1.0.2008.0608 spustit na vyřazených kartách aktualizaci účetních pohybů.


verze 1.0.2008.0606 ze dne 6.6.2008

Novinka Při účtování majetku je doplněna nová možnost, jak plnit text do účta - "Uživatelský sloupec".


Oprava Při zadání DP->ÚP (úplná shoda) na Protokol zavedení se při generování karty majetku nevygenerovaly účetní pohyby.

Opraveno.


Oprava V Pokud se na protokol zavedení zadalo Číslo způsobu odpisu -3 v účetních pohybech a opis ÚP->DP, objevila se při generování karty chybová hláška: Položka 'DP Koeficient/Sazba/Počet měsíců' musí být zadána.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0501 ze dne 30.4.2008

Novinka V protokolu zavedení lze vytvořit nový druh pohybu.


verze 1.0.2008.0305 ze dne 10.3.2008

Oprava Pokud uživatel nastavil částečná zdaňovací období a zároveň měl na kartách majetku nastavenu úplnou shodu, tak se účetní odpisy nevygenerovaly dostatečně rovnoměrně.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0117 ze dne 20.2.2008

Oprava Po spuštění volby Hromadná změna sazby UP se objevila chyba

Access violation at address 04E3B2A6 in module 'HeLCS2.bpl'. Read of address 00000000 Opraveno.


verze 1.0.2008.0116 ze dne 13.2.2008

Oprava Při otevření protokolu zavedení se objevila chybová hláška SQL, upozorňující na neplatný převod do datetime.

Opraveno


Oprava Uživatelům, kteří nemají práva na všechny typy majetku, se mohla při přechodu na novou verzi objevit chyba týkající se změnového skriptu 20080111.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0105 ze dne 7.1.2008

Novinka V přehledu Karty majetku je nová funkce v místní nabídce Hromadné změny / DP změna skupiny - umožní nad označenými kartami změnu daňové skupiny.


Novinka Lze kopírovat Druhy pohybu.


==

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export