MZDY veřejná správa - Výkaz P1-04

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Od verze 2.0.2013.0900 je v distribuci pro modul mzdy veřejná správa statistický výkaz pro sběr dat v regionálním školství P 1-04Aby se vytvořila nová definice v přehledu Statistických sestav je nutné spustit akci Doplň definice sestav. V přehledu statistických sestav se doplní definice pro P1-04. Více o vlastním výkazu najdete například na adrese: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/sber-dat-pam-informace-a-kontakty-pro-respondenty

Obsah

Nastavení definice sestavy

Informace o soudečku Statistické sestavy najdete v příručce zde: Statistické sestavy - Mzdy (CZ)

Druh činnosti

P1-04 se podává za určité druhy činností, ty jsou ve mzdách reprezentovány Středisky (organizační struktura). Střediskům je nutné přiřadit P1-04 kódy jednotlivým druhům činností. Přiřazení dojde v přehledu Statistické sestavy, P 1-04, Druh činností na tlačítko Nový se v editoru uvede.

Kód - kód druhu činnosti pro P1-04
Název – název činnosti
Vnořený přehled Střediska – Zde se přes tlačítko Přidat respektive Odebrat přiřazují jednotlivá střediska. Jeden druh činnosti může zastupovat více středisek.


Druhy činností


Kategorie pracovníků

P1-04 se položky rozdělují dle kategorií pracovníků, ty jsou ve mzdách reprezentovány Profesemi (doplňující údaje). Profesím je nutné přiřadit P1-04 kódy jednotlivým kategorií pracovníků. Přiřazení dojde v přehledu Statistické sestavy, P 1-04, Kategorie pracovníků na tlačítko Nový se v editoru uvede.

Kód – kód kategorie pro P1-04
Název – název kategorie
Vnořený přehled Profese – Zde se přes tlačítko Přidat respektive Odebrat přiřazují jednotlivé profese. Jedna kategorie může zastupovat více profesí.


Kategorie pracovníků


1 - Základní nabídka

V přehledu statistických sestav je nutné nastavit definici výkazu P 1-04 CZ. Záložka 1 -Základní nabídka obsahuje sekci Organizace pro zadání identifikačních údajů, Druhy financování mzdových prostředků a rozdělení kategorie pracovníků na skupiny pedagogů a nepedagogů.


Definice P1-04, základní nabídka


Sekce [1] Organizace

IČO – identifikační číslo organizace
Název organizace
Místo
Ulice s čísly
Druh hospodaření – specifikace druhu hospodaření organizace
Platový řád – dle jakého platového řádu jsou zaměstnanci organizace odměňováni
Zřizovatel – položka obsahuje informace o zřizovateli organizace

Sekce [2] Druhy financování

Druhy financování jsou v heliosu orange reprezentovány pomocí nákladových okruhů. Nákladové okruhy je nutné nastavit do jednotlivých druhů financování. Nákladové okruhy se vpysují k jednotlivých druhům a mezi sebou jsou odděleny čárkou. Je možné využít tlačítko tři tečky a okruhy vybrat z navázaného přehledu.

Sekce [3] Kategorie pracovníků

Pro výkaz je nutné zařadit kategorie pracovníků do skupina pedagogů a nepedagogů a jejich dílčích skupin jako učitelé, vychovatelé a podobně. Kategorie se vpisují k jednotlivých skupinám a jsou mezi sebou odděleny čárkou. . Je možné využít tlačítko tři tečky a kategorie vybrat z navázaného přehledu.

2 - Položky

Obsahuje přehledy představující jednotlivé tabulky výkazu P1-04. Přehledy obsahují řádky a mohou být typu Systémový nebo Sumaze ze MS. Řádky Systémové jsou napočítávány automaticky bez nutnosti zásahu uživatelem. Jedná se například o hodnoty průměrných přepočtených stavů. Řádky Sumace ze MS obsahují na akci místní nabídky, Mzdové složky, seznam mzdových složek, z kterých bude suma napočítána. Mzdové složky lze přes tlačítko Přidat respektive Odebrat. Na většině řádcích tohoto typu existuje distribučně předdefinovaný seznam mzdových složek. Obnovit tento seznam na řádku lze spuštěním akce místní nabídky v přehledu Mzdových složek na položku XXXX – Doplň distribuční MS.


Definice P1-04, Položky


Generování výkazu

Přes akci místní nabídky Generuj sestavu nad přehledem Statistické sestavy s označenou definicí Výkaz P 1-04, lze generovat za období leden až příslušný konec kvartálu sestavu. Záznam generované sestavy je v přehledu Statistické sestavy, P1-04.

Po otevření editoru lze upravovat vypočtené hodnoty ať už na hlavičce v záložce Organizace, tak i na záložce Řádky, kde v jednotlivých podzáložkách, které představují druhy činnosti, jsou vidět vypočtené hodnoty řádků výkazu. Každou hodnotu řádku lze pomocí tlačítka oprava otevřít a v editoru provést korekci přes korekční položku.


Řádky výkazu P1-04


Výkaz P1-04 se podává v podobě XML souboru a načtení na stránkách www.uiv.cz. Generování zprávy se provede nad záznamem vygenerovaného výkazu Akce, Zprávy, Generování zpráv, Definice zprávy se jmenuje Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství. Před vlastním generování je nutné změnit cestu umístění souboru (Adresa umístění zpráv).

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export