MZDY - změna struktury FÚ, nové bankovní účty pro odvod daní

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Od 1. ledna 2013 bude výběrem daní pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle správního (krajského) uspořádání České republiky a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze.

Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu finančního úřadu pro placení daní jsou:

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady.

  • 713 - Daň zálohová
  • 7720 - Daň srážková

Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.

Název krajského finančního úřadu od 1. 1. 2013 Matriková část bankovního účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031
Finanční úřad pro Středočeský kraj 77628111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 77627231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 77627311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 77629341
Finanční úřad pro Ústecký kraj 77621411
Finanční úřad pro Liberecký kraj 77628461
Finanční úřad pro Královehradecký kraj 77626511
Finanční úřad pro Pardubický kraj 77622561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 67626681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 77628621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 47623811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 77621761
Finanční úřad pro Zlínský kraj 47620661
Specializovaný finanční úřad 77620021

Změny Helios Orange

V programu Helios Orange je nutné upravit bankovní spojení pro odvody daně. Změny nejlépe provedete pokud vstoupíte do přehledu Definice platebních příkazů v modulu mzdy.

Z definic platebních příkazů si vyberete definici typu Státní platby a kumulované srážky, která Vám slouží ke generování odovodů daně.

Pomocí tlačítka Oprava otevřete editor definice, stejným způsobem otevřete položku Zálohová daň respektive Srážková daň a v návazného přehledu Bankovní spojení upravíte číslo účtu.


Upozornění Změny je nutné provést ve mzdovém období 12/2012 a odvody daně provést na nové účty FÚ.


Bankovní spojení Zálohová daň
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export