MZDY - Zvýšení minimální a zaručené mzdy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Vláda schválila změnu nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1. 8. 2013 se měsíční minimální mzda zvýší z částky 8 000 Kč na částku 8 500 Kč a minimální mzda za hodinu z částky 48,10 Kč na částku 50,60 Kč. Úměrně tomu se zvýší též měsíční a hodinové sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Speciální výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy bude platit pro poživatele invalidních důchodů (viz ustanovení § 4 nařízení vlády). Ty zůstanou na částkách, které jsou platné dnes (do 31. 7. 2013), u minimální mzdy tedy na částce 48,10 Kč za hodinu a 8 000 Kč za měsíc. Novela zmíněného nařízení vlády vyjde ve Sbírce zákonů pod číslem 210/2013.

Upozornění Dne 2. 8. 2013, je v distribuci verze Heliosu Orange 2.0.2013.0703, která tuto legislativní změnu obsahuje.

Z hlediska programu Helios Orange

V editoru mzdových konstant od mzdového období 8/2013 došlo na záložce Konstanty a sazby sekce Minimální mzda k úpravě položek Měsíční a Hodinová ve sloupcích Sazba 1, Sazba 2 (Speciální sazba pro invalidní důchodce) takto:

Sazba 1

  • Měsíční = 8 500 Kč
  • Hodinová = 50,60 Kč

Sazba 2 - sazba minimální mzdy v případě zaměstnance pobírajícího invalidní důchod

  • Měsíční = 8 000 Kč
  • Hodinová = 48,10 Kč

Ostatní sazby jsou vynulovány, protože jsou neplatné.

Mzdové konstantz

Společně se změnou minimální mzdy se mění i hodnoty zaručené mzdy. V případě, že používáte při výpočtu mezd zaručenou mzdu, dochází k aktualizaci i těchto hodnot v přehledu v editoru mzdových konstantant na záložce Konstanty a sazby v sekci Zaručená mzda. Pokud zaručená mzda nebyla při výpočtu používána a tedy nebyly generovány hodnoty, nové hodnoty vygenerujete přes akci místní nabídky Generuj.

Provedení aktualizace konstant

V případě, že provádíte výpočet mzdy v období 8/2013, tedy je aktuální a otevřete editor mzdových údajů v přehledu mzdové údaje nebo vložíte první pracovní poměr do přehledu výpočtu mzdy, budete upozorněni o změně a provedení aktualizace mzdových konstant.

Aktualizace konstant


V případě, že máte ve mzdových údajích zaměstnanců nastavenu položku Parametry zpracování, Minimální mzda na jinou než povolenou sazbu Sazba 1 nebo Sazba 2 jste na situaci upozorněni.

Aktualizace konstant


Upozornění V případě, že zaměstnáváte zaměstnance pobírající invalidní důchod a pracovní poměr podléhá dopočtu minimální mzdy je nutné nastavit zaměstnanci položku Parametry zpracování Minimální mzda na hodnotu Sazba 2.

Druhou možností je provést v období po 8/2013 včetně ruční aktualizaci mzdových konstant. Tu provedete následujícím způsobem:

  • Vstoupíte do nabídky Mzdové období
  • Vyberete období 8{2013 (pravé tlačítko myši - Vyber období)
  • Spustíte akci Aktualizace mzdových konstant - Standardní
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export