Důležité:


Místa nakládek a vykládek - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Pokud chcete pracovat s místy nakládek a vykládek zvolíte v hlavní stromové struktuře systému Helios Orange volbu Doprava, Jízdy, Místa nakládek a vykládek. Otevře se jednoduchý přehled všech míst, které využíváte pro nakládání a vykládání svého zboží.

Při prvním otevření je přehled prázdný. Nové místo vytvoříte stisknutím tlačítka <F2>, volbou příslušného tlačítka v panelu nástrojů nebo vyvoláním místní nabídky a volbou nový. Otevře se jednoduchý formulář pro zadání názvu místa nakládky či vykládky. Kliknutím na tlačítko OK uložíte nové místo do přehledu. V místní nabídce přehledu najdete standardní nástroje pro práci s přehledy.

Tento číselník lze také využít pro jednoduchou evidenci relací se vzdálenostmi, podle nichž lze následně fakturovat.

Odkud, kam ... slovní popis nakládky a vykládky - relace

Skupina vozidel ... je-li tento údaj vyplněn, je přehled při volání z úseku stazky filtrován podle skupiny vozidel, do které je příslušné vozidlo zařazeno

Číslo zakázky ... pokud je vyplněno, doplní se i do úseku stazky

Počet MJ ... obvyklý počet MJ, který se má předvyplnit do úseku stazky

Měrná jednotka ... měrná jednotka, která se má předvyplnit do úseku stazky

Dotaz nebo informativní hláška Pokud je měrná jednotka km , do celkového počtu najetých kilometrů se duplikuje údaj z položky Počet MJ

Smluvní cena ... obvyklá smluvní cena za relaci, která se má předvyplnit do úseku stazky


Měna ... měna, v které je uvedena smluvní cena

Za MJ ... zda je smluvní cena za MJ nebo za celou relaci

Fakturační předpis ... fakturační předpis, podle kterého se bude daný úsek fakturovat a který se má předvyplnit do úseku stazky

Dotaz nebo informativní hláška Pokud bude volán tento přehled z políčka Místo nakládky v úseku stazky, výše uvedené údaje se do úseku předvyplní všechny. Pokud ale bude přehled volán z políčka Místo vykládky , využije se z přehledu pouze pole Odkud, které se doplní do Místa vykládky !!!
Dotaz nebo informativní hláška Pokud je vozidlo zařazeno do nějaké skupiny vozidel, je tento přehled při volání z úseků stazky filtrován !!!

Substráty

Pokud chcete evidovat, prohlížet nebo editovat druhy nákladů, které přepravujete, zvolte z hlavní nabídky Doprava, Jízdy, Substráty. Otevře se jednoduchý přehled typů nákladů. Po zvolení nabídky tvorby nového záznamu vyplníte v následném formuláři pouze název typu nákladu a měrné jednotky pro přepravovaný náklad, které budete dále využívat.

Pro práci s přehledem můžete využít standardní nástroje pro práci s přehledy v systému Helios Orange.

Přehled úseků

Tento přehled vyvoláte potvrzením nabídky Doprava, Jízdy, Přehled úseků. Jde o jednoduchý přehled všech úseků, které jsou realizovány v jízdách a zapsány v příslušných stazkách a který využijete především pro vyhodnocovací účely.

Pro práci s tímto přehledem můžete využít standardní nástroje pro práci s přehledy v systému HELIOS Orange jako je nastavení zobrazovaných sloupců, třídění, filtrace tisk atd.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export