Důležité:


Lokality - Majetek

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Přehled Lokality je pomocný číselník modulu Majetek. Slouží k přesnému určení fyzického umístění majetku ve firmě. Využíváte jej při vytváření pohybů umístění. Může mít stromovou strukturu, podobně jako organizační struktura firmy.

Potvrzením hlavní nabídky Majetek – Lokality se zobrazí přehled jednotlivých záznamů.


V místní nabídce naleznete přehled všech operací, které můžete v přehledu provádět.

Oprava

Volba slouží k prohlížení a opravě již pořízeného záznamu. Potvrzením otevřete záznam, na kterém je umístěn kurzorový řádek.

Pole Název lokality můžete opravovat libovolně bez ohledu na to, zda již byla tato lokalita v systému použita nebo ne. Pole Kód lokality můžete opravit pouze do té doby, než v systému tuto lokalitu použijete. Opravu tedy nemůžete provést např. v případě, že jste na vybranou lokalitu umístili nějaký majetek. Dále nemůžete měnit pole Kód lokality v okamžiku, kdy jsou k vybrané lokalitě definovány další lokality v nižší úrovni. Např. nemůžete opravit kód patra, když patro obsahuje místnosti.

Změny ve formuláři uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:

Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.

Nový

Volbou Nový místní nabídky přehledu můžete pořizovat nové lokality. Potvrzením nabídky otevřete formulář lokality.


Formulář lokality


Název lokality:

40-ti místný alfanumerický údaj, který slouží k označení názvu lokality.

Kód lokality:

Další alfanumerické označení lokality. Systém tento údaj vyplňuje automaticky. Vkládá do pole kódy jednotlivých úrovní. Tzn. je-li lokalita definovaná jako Město Pha1 a Ulice V120, systém si dosadí do pole Kód lokality údaj Pha1V120. Údaj je povinný.

1. úroveň lokality:

Pole pro zadání kódu lokality, která se bude nacházet v 1. úrovni. Údaj je 4místný, povinný a umožňuje zadat libovolné alfanumerické znaky.

2. úroveň lokality:

Pole pro zadání kódu lokality, která se bude nacházet ve 2. úrovni. Údaj je 4místný, povinný a umožňuje zadat libovolné alfanumerické znaky. Pole nelze vyplnit, pokud není definována lokalita v 1. úrovni.

3. úroveň lokality:

Pole pro zadání kódu lokality, která se bude nacházet ve 3. úrovni. Údaj je 4místný, povinný a umožňuje zadat libovolné alfanumerické znaky. Pole nelze vyplnit, pokud není definována lokalita ve 2. úrovni.

4. úroveň lokality:

Pole pro zadání kódu lokality, která se bude nacházet ve 4. úrovni. Údaj je 4místný, povinný a umožňuje zadat libovolné alfanumerické znaky. Pole nelze vyplnit, pokud není definována lokalita ve 3. úrovni.

5. úroveň lokality:

Pole pro zadání kódu lokality, která se bude nacházet v 5. úrovni. Údaj je 4místný, povinný a umožňuje zadat libovolné alfanumerické znaky. Pole nelze vyplnit, pokud není definována lokalita ve 4. úrovni.

Vyplněný formulář uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě se systém zeptá:

Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.

Při ukládání systém provádí celou řadu kontrol a pokud zjistí nějakou nesrovnalost, upozorní vás hlášením.

Prázdná nebo chybně zadaná položka Název lokality!

Pole Název lokality je povinný údaj a systém zjistil, že není vyplněn. Potvrďte tlačítko OK a vyplňte nebo opravte pole Název lokality.

Prázdná nebo chybně zadaná položka Kód lokality!

S tímto hlášením se můžete setkat v okamžiku, kdy definujete nějakou lokalitu, která má být v 1. úrovni a zapomenete vyplnit číslo. Tento údaj se automaticky přenáší do pole Kód lokality. Protože je Kód lokality povinný údaj a systém zjistil, že není vyplněn, tak vás na tuto skutečnost upozorní. Potvrďte tedy tlačítko OK a vyplňte pole v první úrovni struktury lokality.

Duplicitní označení – nelze vložit záznam!

Kód lokality je jedinečný údaj, který není možné zadat vícekrát. Systém zjistil, že ukládaný záznam má Kód lokality, který je už v systému použit. Potvrďte tedy tlačítko OK a opravte označení pole v 2. až 5. úrovni.

Zrušit

Tato volba slouží ke smazání vybrané lokality. Potvrzením zrušíte lokalitu, na které je umístěn kurzorový řádek. Program se před zrušením záznamu ujistí dotazem:

Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Tlačítkem Ne a Storno lokalitu nesmažete, tlačítkem Ano záznam zrušíte. Systém při rušení záznamu provádí řadu kontrol. Pokud zjistí, že rušená lokalita již byla v systému použita (např. je na lokalitě umístěn nějaký majetek), zrušení nedovolí a upozorní vás hlášením:

Na záznam jsou navázány další údaje – nelze smazat!

Hlášení potvrďte tlačítkem OK. Tlačítkem Detail si můžete zobrazit podrobnější informace.

V případě, že se pokoušíte smazat lokalitu, která má k sobě navázanou lokalitu v nižší úrovni, systém vám smazání záznamu nedovolí a upozorní vás hlášením:

Existují lokality na nižších úrovních – nelze smazat!

Hlášení potvrďte tlačítkem OK.

Definice struktury lokalit

Touto volbou definujete názvy všech 5-ti úrovní struktury lokalit. Názvy úrovní jsou přednastaveny na „1. úroveň lokality, 2. úroveň lokality, 3. úroveň lokality, 4. úroveň lokality, 5. úroveň lokality“. Volbou Definice struktury lokalit si uzpůsobíte názvy vašim potřebám. Např. 1. úroveň si nazvete „Město“, 2. úroveň „Budova“, 3. úroveň „Místnost“. U zbývajících úrovní můžete název vymazat pokud je nebudete např. vůbec používat.

Potvrzením volby otevřete přehled Definice struktury lokalit.

Přehled názvů úrovní struktury lokalit
Lokality - Majetek3.gif


V tomto přehledu nemůžete záznamy rušit ani pořizovat nové. Můžete záznamy prohlížet a opravovat. Potvrzením volby Oprava místní nabídky přehledu otevřete formulář úrovně lokalit. Pole Název úrovně můžete změnit nebo úplně vymazat. Formulář uložíte klepnutím na tlačítko OK.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export