Důležité:


Letecké zásilky - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Evidence údajů o standardní zásilce je rozšířena o záložku, která vychází z formuláře AWB. Najdete na ní všechny nutné údaje pro popis letecké zásilky. Letecké zásilky lze zadávat dvěma způsoby :

  • ve Sběrné službě - kusových zásilkách jako zásilku typu Air ... jedná se tedy o kusovou zásilku naloženou na pozici společně s ostatními zásilkami (všech ostatních typů) - údaje o dopravci jsou v hlavičce pozice
  • přímo v přehledu Letecké zásilky ... na tuto leteckou zásilku se pohlíží jako na celokamionovou zásilku - součástí editace jsou i údaje o dopravci

Základní údaje o zásilce jsou totožné se standardní zásilkou (viz Zásilka)


Obsah

Záložka Air

Company code ... tlačítko přenos Vám zobrazí přehled leteckých společností. Bližší informace viz Adresář firem / Letecké společnosti. Pokud tento údaj vyplníte a systém najde pro tuto společnost nastavenou číselnou řadu AWB, zobrazí se vedle AWB Number tlačítko s červenou šipkou. Pokud jej stisknete, předvyplní se Vám číslo AWB podle aktuálního nastavení u dané letecké společnosti. Zároveň se do letecké společnosti doplní nové číslo AWB (respektuje se přírůstek 11 a koncová číslice 0-6), které bude použito příště.


Airport Code ... identifikace výchozího letiště podle mezinárodního značení. Po stisknutí tlačítka přenos se Vám zobrazí přehled Adresář firem/Hr.přechody, přístavy a/nebo letiště, filtrovaný podle typu místa Letiště. Pokud zvolíte určitý kód z tohoto seznamu, předvyplní se současně políčko Airport of Departure


AWB Number ... číslo dokladu AWB, které můžete doplnit dvěma způsoby

  • ručně (pokud AWB pouze evidujete)
  • automaticky předvyplnit - viz Company code (pokud AWB i vystavujete do předepsaných formulářů. Pro omezení počtu formulářů doporučujeme nepoužívat AWB formuláře jednotlivých leteckých společností, ale pokud je to možné, dohodnout se s nimi na obecném formuláři AWB, který je podporován distribuční verzí programu. Tlačítko pro automatické předvyplnění je viditelné pouze v případě, pokud je známé Company code a přístupné pouze v případě, že číslo AWB je prázdné.


MAWB ... signalizace, zda se jedná o Master AWB. Pokud se jedná o master a jste v přehledu zásilek v určité pozici, vedle tohoto zaškrtávátka se objeví tlačítko, které vám umožní po jeho stisku předvyplnit důležité údaje ze součtů jednotlivých zásilek na pozici. Tlačítko je přístupné pouze v případě, že na záložce ještě nejsou vyplněny žádné poplatky a není vyplněné ani číslo HAWB.


HAWB ... číslo Haus AWB (není řízeno žádnou číselnou řadou).


Agent's IATA Code ... tento identifikátor lze zadat v Nastavení parametrů/Nám. a let.přepravy.


Airport of Departure ...letiště odletu. Předvyplní se podle Airport Code. Po stisknutí tlačítka přenos se Vám zobrazí přehled Adresář firem/Hr.přechody, přístavy a/nebo letiště, filtrovaný podle typu místa Letiště .


To ... kód letiště určení. Po stisknutí tlačítka přenos se Vám zobrazí přehled Adresář firem/Hr.přechody, přístavy a/nebo letiště, filtrovaný podle typu místa Letiště.


By ... kód letecké společnosti. Po stisknutí tlačítka přenos se Vám zobrazí přehled Letecké společnosti.


Airport of Destination ... letiště určení (předvyplní se podle To.


Fligh/Date ... číslo letu a datum.


ETA ... předpokládaný datum příletu.


Currency ... měna, v které jsou uvedené jednotlivé poplatky.


WTP resp. OTP ... zda se jedná o poplatky typu prepaid nebo collect. Na zaškrtnutí těchto políček závisí poloha sumačních poplatků v levé dolní části editačního formuláře.


Agree ... pokud je zaškrtnuté, na tiskovém formuláři se místo číselných hodnot poplatků zobrazí formulace "As Agree"


Amount of Insurance ... hodnota pojištění zásilky.


Dec.carrier value Dec customs value Weight Charges ... zde lze zadat poplatky za hmotnost zásilky. Pokud do sloupce Commodity Item No doplníte znak "B" nebo "M", systém znemožní editaci sloupce Weight ( nastaví se na 1 ) a do sloupce Rate/Charge lze zapsat celkovou výši poplatku. Pokud zapíšete jiné znaky (code apod.), do sloupce Weight se automaticky předvyplní výhodnější hmotnost a vy do sloupce Rate/Charge doplňte poplatek za kilogram hmotnosti.

Upozornění Pro jednotlivá cílová letiště můžete mít podchyceny nejdůležitější letištní poplatky přímo v systému. Tyto poplatky najdete v Přepravní služby/Adresář firem/Hr.přechody, přístavy a letiště/menu Letištní poplatky. Pokud doplníte pole Commodity Item a systém pro dané cílové letiště najde odpovídající sazbu, doplní ji do pole Rate/Charge.

Other Charges ... první sloupec této tabulky je kontrolován na znaky "A"gent resp. "C"arrier. V závislosti na těchto znacích pak dochází k sumaci poplatků do Total Other Charges Due Agent resp. Carrier.

Záložka Dopravce/Nakládka/Vykládka

Na této záložce lze přímo doplnit dopravce a typ vozidla.

Záložka Signo/Marks

Další údaje pro specifikaci letecké zásilky.

Popis menu

viz Popis menu nad seznamem zásilek - Přepravní služby


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export