Důležité:


Letecké společnosti - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Pro potřeby zpracování agendy spojené s přepravou leteckých zásilek je vhodné evidovat i údaje o leteckých společnostech. V případě, že jste členem organizace IATA a můžete vystavovat letecké nákladní listy (AWB), umožní vám tato evidence hlídat i přidělenou číselnou řadu AWB.


Popis údajů

Kód společnosti ... mezinárodní číselný kód letecké společnosti.


Název společnosti + adresa ... jméno společnosti + její adresa (pro případný tisk na obecný formulář AWB).


Account No. ... pro potřeby tisků.


Řada AWB od/do ... číselný interval, v kterém můžete vystavovat AWB jménem dané letecké společnosti jako její agent.


Následující číslo AWB ... číslo, které bude použito pro vystavení následujícího AWB (rekalkuluje se při vyplňování letecké zásilky s ohledem na standard - přírůstek po 11 a koncová číslice v rozmezí 0-6).

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export