Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Kurzovní lístek - Přechod na EUR (SK)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Kurzovní lístek eura zveřejňuje Evropská centrální banka (European Central Bank), aktuální kurzy devizového trhu viz: http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html . Jsou zveřejňovány ve formě počet cizí měny za jedno EUR (HM), např.: 1 EUR = 23,695 CZK. (V přehledu Kódů měn je ve sloupci Způsob přepočtu kurzem pro novou hlavní měnu EUR: Přepočet k hlavní měně.)

Upozornění Stávající forma zveřejňování byla obrácená, počet SKK (HM) za jednotku cizí měny např.: 1 CZK = 1,281 SKK – tučně je označena hlavní měna. (V přehledu Kódů měn je ve sloupci Způsob přepočtu kurzem pro bývalou hlavní měnu SKK: Přepočet k valutě.)

Import kurzovního lístku probíhá běžným způsobem jako doposud. Stahování se bude fyzicky provádět z datového zdroje ECB viz: http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist-90d.xml .

Upozornění Kurzy ECB bude možno importovat maximálně 90 dní nazpět, starší kurzy ECB nebude možno automaticky importovat
Upozornění Od 1. 1. 2009 bude pro potřeby DPH i účetnictví pro přepočty z cizích měn používán kurz PŘEDCHOZÍHO dne. Jedná se o referenční směnný kurz určený a vyhlášený ECB (nebo NBS, pokud jej ECB nevyhlašuje). Pro účetní závěrku se použije kurz platný ke dni rozvahy - bilančnímu dni

Funkcionalita používání kurzu vyhlášeného pro předchozí den bude pro slovenskou legislativu nastavena automaticky. Pro nastavení konstanty dohledávání kurzu Přesný denní kurz bude postup následující: Pro dané datum případu bude program hledat v kurzovním lístku kurz předchozího dne. Pokud se kurz nenajde z důvodu, že tento den je sobota nebo neděle, bude se hledat kurz ještě o jeden den zpět. Pokud se kurz nenajde z důvodu, že tento den je sobota, bude se hledat kurz ještě o jeden den zpět, což bude pátek. Pokud nebude existovat ani pro tento den kurz v kurzovním lístku (protože není stažen nebo se jedná o svátek), je nutno kurz pro tento den doplnit ručně.

(Existuje i možnost nastavit konstantu na Denní kurz včetně předchozího a program by v tomto případě nalezl automaticky kurz, který je v kurzovní lístku zadán pro předchozí den a pokud neexistuje, tak pro nejližší den nazpět, pro který je kurz zadán. Ovšem tento režim by znamenal stahovat povinně každý pracovní den kurzovní lístky! V případě, že by se stažení kurzovních lístků neprovedlo z důvodu opomenutí a ne z důvodu svátku, došlo by k chybnému dotahování kurzů!)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export