Kontrolní hlášení DPH CZ 2016 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Zavedení Kontrolního hlášení (dále KH) do HELIOS Orange bude probíhat ve třech hlavních etapách a tomu odpovídajících verzích.

Plán uvolnění verzí do distribuce je tento:

1. Etapa Konec listopadu 2015

Verze bude obsahovat úpravy nutné pro zadávání prvotních dokladů a účetních dokladů.

2. Etapa Do poloviny prosince 2015

Přehled a editor výkazu Kontrolní hlášení. Verze umožňující nastavení a práci s výkazem. V této době se také uskuteční webinář k zadávání dokladů a nastavení výkazu.

3. Etapa Leden 2016

Export do XML. Verze umožňující odesílání zpráv v komprimovaném XML formátu.


Co bude obsahovat listopadová verze:

Úpravy nutné pro zadávání prvotních dokladů a účetních dokladů. Tyto doklady budou nově obsahovat údaje pro Kontrolní hlášení - kam ve výkazu patří.

Upozornění Upozornění

Tuto verzi bude zcela zásadní instalovat nejpozději před založením prvního prvotního dokladu do období DPH 2016.
Pokud by byl doklad založen na dřívější verzi, nebude na sobě nést informace kam v KH patří.
Jestliže takové doklady existovat budou, bude možné je dodatečně opravit přes funkci Hromadné změny, kterou už z HELIOS Orange znáte. Nově umožní doplnit chybějící informace pro KH.

Na co se připravit?

Evidenční číslo daňového dokladu – tiskový formulář.

Na distribučních formulářích bylo uváděno číslo dokladu formou Řada dokladů a Číslo dokladu, např.:

  • Řada dokladů: 111
  • Číslo dokladu: 222222
  • Variabilní symbol: 111222222

Z HELIOS Orange se do Kontrolního hlášení jako Evidenční číslo daňového dokladu dostane vždy 111222222 (variabilní symbol = párovací znak). Aby nedošlo k tomu, že vaši odběratelé budou do svých systémů zadávat jako evidenční číslo daňového dokladu Číslo dokladu, došlo ke změně u distribučních formulářů vydaných faktur/dobropisů. V zájmu jednoznačnosti je na formuláři nově uváděno:

Číslo dokladu/Variabilní symbol: 111222222

Tato úprava už je ve verzi, která je v distribuci.

Upozornění Upozornění

Pokud používáte vlastní formuláře nebo formuláře upravené na zakázku, doporučujeme je též upravit. Pokud k tomu budete chtít využít služeb našich konzultantů, prosíme o domluvení termínu s dostatečným předstihem. Úpravu je možné provádět už nyní.

Změna struktur pro import dokladů

Pro správné zařazení do Kontrolního hlášení je třeba na prvotních a účetních dokladech plnit požadované atributy (buď nové nebo i stávající, které dosud nebylo nutné naplňovat). Popis změn v datové struktuře naleznete v přiloženém souboru Zmeny_DB_KH04

Informace je zapotřebí pokud načítáte doklady pořízené mimo HELIOS Orange.

Upozornění POZOR! popis struktur byl k 11.12.2015 aktualizován
Tip Informace k problematice Kontrolního hlášení jsou průběžně uveřejňovány i na webu Finanční správy. Aktuálně zde naleznete informační leták:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_KH_letak.pdf

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export