Kontrolní hlášení DPH (CZ) - Opravy, Následná podání

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Opravy podaného Kontrolního hlášení

Pokud zjistíte sami nebo obdržíte od Finančního úřadu výzvu k opravě podaného Kontrolního hlášení, je třeba napřed chyby opravit a poté vytvořit, aktualizovat a podat za dané období nové kontrolní hlášení.

Opravy dokladů

Pro opravu dokladů spadajících do uzavřeného Kontrolního hlášení použijete akci Kopie, Storno, Oprava pro SH nebo KH/Oprava dokladu pro kontrolní hlášení
Tuto funkci naleznete v účetním deníku z volby Akce/Hlavní menu nebo si nabídku akcí zobrazíte pravým tlačítkem myši. Pro opravu zvoleného dokladu musíte stát na řádku se základem daně. Je třeba mít otevřené období DPH, do kterého se má doklad dostat. To může být buď řádné období DPH, nebo Dodatečné období DPH, které si můžete vytvořit i jen pouze pro tento účel opravy KH (oprava nemá vliv na přiznání DPH).

Tip Při opravě dokladu pro kontrolní hlášení jsou obecně nabízena všechna otevřená období DPH téže časové periody, vzoru a země (standardně tedy časově poslední otevřené období DPH téže časové periody, vzoru a země - řádné / opravné / dodatečné)

Zadáte Cílový druh účetního dokladu, datum případu a období DPH, do kterého se doklad má zahrnout.
Oprava KH.png

Pokud označíte Storno, vznikne pouze storno doklad. Pokud Storno neoznačíte, vznikne doklad kde budou položky se stornem původního dokladu a nové položky s opravenými údaji.

V následujícím okně vyberete položky, které chcete opravit:
Oprava kh02.jpg

Po opravě požadovaných dokladů musíte provést Aktualizaci kontrolního hlášení, do kterého se má zahrnout (Řádné-opravné, Následné, Následné-opravné).

Nové podání

Druh kontrolního hlášení Podle situace vyberete druh kontrolního hlášení:

 • Řádné - Jedná se vždy o první podání kontrolního hlášení v daném období. To znamená, i když první podání kontrolního hlášení v daném období podáte po termínu, jedná se vždy o řádné kontrolního hlášení. Dále ho použijete v případě rychlé odpovědi na výzvu Není povinnost podávat KH.
 • Řádné - opravné – pokud neuplynula lhůta pro podání řádného kontrolního hlášení, můžete podat řádné - opravné kontrolní hlášení. Uvádí se znovu všechny údaje za předmětné období, s promítnutím všech oprav. K předchozímu KH se nepřihlíží. Pokud potřebujete podat Řádné opravné, otevřete řádné kontrolní hlášení (funkce Otevření kontrolního hlášení), změníte druh na Řádné - opravné, na záložce 6 - El. podání změníte pomocí volby Akce, Změna stavu el. podání stavpodání na Pořízeno, uložíte, spustíte Aktualizaci - načtou se znovu všechny údaje. Pak hlášení odešlete.
 • Následné – v případě, že po uplynutí lhůty k podání řádného KH jsou zjištěny nesprávné nebo neúplné údaje je povinnost podat následné KH - do 5 dnů od zjištění chyby. Uvádí se znovu všechny údaje. Vytvoříte akcí Nové následné kontrolní hlášení na označeném KH daného období.
 • Následné – opravné - Opravuje následné KH. Lze podat do 5 pracovních dnů od data zjištění důvodů pro podání následného KH. Pokud potřebujete podat Následné opravné KH, otevřete Následné KH (funkce Otevření kontrolního hlášení) a změníte druh na Následné - opravné, uložíte a spustíte Aktualizaci - načítají se znovu všechny údaje.

Pokud lhůta pro opravu následného KH už uplynula vytváříte další Nové následné kontrolní hlášení.

Dle druhu KH je třeba vyplnit pole:

Důvody pro podání následného KH zjištěny dne:

Číslo jednací výzvy - vyplňujete vždy, pokud odpovídáte na výzvu od správce daně. Číslo musí mít požadovaný formát ve tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999, vč. uvedených oddělovačů. Na požadovaný počet míst případně doplníte zleva nulami. Reakcí na výzvu správce daně může být buď Rychlá odpověď na výzvu, nebo případně podání Řádného/Následného KH.

Rychlá odpověď na výzvu a Druh rychlé odpovědi na výzvu – vyplní se pouze ve specifických případech, jako reakce na výzvu správce daně. Pole pro zadání Druh rychlé opovědi na výzvu je viditelné pouze, když je zaškrtnuta Rychlá odpověď na výzvu

Nastavení druhu rychlé odpovědi na výzvu: Řádné a řádné opravné KH : lze nastavit jen variantu "Není povinnost podávat KH"

Následné a následné opravné KH : lze nastavit obě varianty "Není povinnost podávat KH" a "Potvrzení správnosti naposledy podaného KH".

Pro následné a následné opravné KH dále platí, že je-li zároveň nastavena "Rychlá odpověď na výzvu", není vyžadováno a do XML zapisováno datum "Důvody pro podání následného KH zjištěny dne".

Kontrola na existenci řádků KH je prováděna jen není-li podávána rychlá odpověď na výzvu.

 • Není povinnost podávat KH – protože není povinnost podávat negativní KH, může vás správce daně vyzvat, jen potvrdíte, že nevznikla povinnost. Podáváte Řádné KH (je první za dané období)
 • Potvrzení správnosti naposledy podaného KH – potvrzujete správnost již podaného. Podáváte Následné KH.

Následné kontrolní hlášení

Následné kontrolní hlášení, případně Následné kontrolní hlášení opravné je nutno podat z důvodů:

 • majících zároveň dopad do přiznání k DPH (je nutno podat dodatečné přiznání k DPH na finanční úřad) - např. oprava částky základu daně a/nebo daně na dokladu, chybějící doklad, doklad, který do KH nepatří a pod. V tomto případě je nutno vždy založit příslušné dodatečné období DPH a provést opravu, aktualizovat KH, zkontrolovat a na finanční úřad odeslat následné KH i dodatečné přiznání k DPH.
 • nemajících dopad do přiznání k DPH - např. oprava evidenčního čísla daňového dokladu, oprava DIČ DPH, oprava data (DUZP, DPPD, DUP) nebo přesun mezi částmi A.4. a A.5. případně mezi částmi B.2. a B.3. V tomto případě existují dvě metody opravy:
  • otevřít již uzavřené řádné (případně poslední dodatečné) období DPH a do něho opravu nasměřovat. Po provedení opravy období DPH ihned uzavřít.
  • nebo postupovat založením "pomocného" dodatečného období DPH (nebude se odesílat na finanční úřad) a do něho opravu nasměřovat. Po provedení opravy období DPH ihned uzavřít.
  • pro obě metody: po provedení opravy zaktualizovat KH, zkontrolovat a odeslat na finanční úřad. Přiznání k DPH se neodesílá.
 • Potvrzení správnosti naposledy podaného KH, v tomto případě není nutné následné kontrolní hlášení aktualizovat, protože tento typ hlášení neobsahuje žádné doklady.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export