Kontrakty odběratelské - Kontrakty

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Popis

Odběratelským kontraktem se rozumí rámcová objednávka na zboží, které budeme dodávat odběrateli podle jeho zaslaných požadavků. V kontraktu je tedy definována návaznost na organizaci (odběratele) a seznam zboží, které je předmětem následných odvolávek - konkrétních požadavků na dodání zboží.

V pojetí systému Helios Orange se jedná o Nabídkovou sestavu s rozšířenou funkcionalitou. Základy práce s nabídkovou sestavou zde nebudou dále popisovány. Jejich popisem se zabývá Oběh zboží. Dále se zaměříme na odlišné prvky, které z nabídkové sestavy dělají kontrakt. Kontrakt obsahuje odkaz na Externí číslo kontraktu, Externí číslo organizace a Externí číslo zboží. Tyto údaje jsou nosným pilířem při importu EDI odvolávek, kde tyto údaje slouží ke vzájemnému dorozumívání mezi dodavatelem a odběratelem.

Seznam atributů

Jak již bylo napsáno - Kontrakty vycházejí z Nabídkových sestav. Obsahují tedy standardní atributy Nabídkových sestav. V následujícím výčtu se proto omezíme pouze na atributy, které mají přímou vazbu na Kontrakt.

 • Splněno - Tento příznak ukončí platnost kontraktu. Na takto označené kontrakty není možné již pořizovat nové odvolávky.


Záložka Parametry kontraktu

 • Externí číslo kontraktu - Jedná se o označení, kterým je daný kontrakt (objednávka) identifikován při vzájemné komunikaci s odběratelem.
 • Doba přepravy [dny] - Čas, který zabere přeprava zboží od dodavatele k odběrateli.
 • Externí číslo organizace - Jedná se o označení, pod kterým se identifikuje odběratel při vzájemné komunikaci.
 • Externí číslo místa určení - Jedná se o označení, pod kterým se identifikuje místo určení při vzájemné komunikaci.
 • Externí číslo vlastní organizace - Jedná se o označení, pod kterým se dodavatel identifikuje u odběratele při vzájemné komunikaci.
 • Řada dokladu pro generování dodacích listů - V tomto poli je možné přednastavit řadu pohybového dokladu oběhu zboží. V této řadě se budou generovat dodací listy na odvolávané zboží - funkce Generování dodacích listů.
 • Přenášet ceny z kontraktu na dodací listy - Pokud je daná volba zaškrtnuta, tak cena zboží na vygenerovaných dodacích listech je převzata z definice kontraktu. V opačném případě je zboží oceněno standardními mechanismy oběhu zboží.


Položky kontraktu se specifikují na třetí záložce editoru. Zde je zobrazen seznam zboží, které je předmětem daného kontraktu. V přehledu položek se nachází i funkce Alternativní náhrady položky kontraktu, která umožňuje definovat i případné alternativní náhrady za požadované zboží, které je možné dodávat namísto původního požadavku.
Následuje výčet atributů položky kontraktu, které mají přímou vazbu na kontrakty:

Záložka Parametry položky kontraktu

 • Externí číslo zboží - Jedná se o označení, pod kterým se identifikuje zboží při vzájemné komunikaci s odběratelem.
 • Korekce dodaného množství - Pomocí tohoto číselného údaje lze ovlivnit množstevní informace o již dodaném zboží. Korekce může být plusem i mínusem.
 • Celkem dodáno - Tento údaj zobrazuje množství zboží, které již bylo dodáno odběrateli.
 • Zbývá dodat - Tento údaj zobrazuje množství zboží, které zbývá dodat odběrateli pro naplnění rámcové objednávky - kontraktu.

Funkce

Následuje popis funkcí spojených s kontraktem. Popis funkcí převzatých z Nabídkových sestav z Oběhu zboží naleznete v dokumentaci oběhu zboží.


Přehledy kontraktu

Vygenerované položky pohybových dokladů

Potvrzením této volby se zobrazí přehled všech položek dokladů oběhu zboží, (výdejky - dodací listy, rezervace, expediční příkazy), které mají vazbu na aktuální kontrakt. V tomto přehledu je možné vyvolat následující funkce:

 • Zobrazit - Pomocí této funkce se zobrazí odpovídající přehled (Výdejky,...) s dokladem, který obsahuje aktuální položku z přehledu. Jedná se o plně funkční přehled, kde je možné aktivovat všechny funkce jako v přehledu oběhu zboží.
 • Pohyby výrobních čísel - Tato funkce zobrazí přehled výrobních čísel navázaných k aktuální pohybové položce.


Vygenerované výrobní plány

Tato funkce zobrazí přehled Výrobních plánů z modulu Řízení výroby, které mají vazbu na aktuální kontrakt.


Vygenerované výrobní příkazy

Tato funkce zobrazí přehled Výrobních příkazů z modulu Řízení výroby, které mají vazbu na aktuální kontrakt.


Odvolávky

Tato funkce zobrazí přehled Odvolávek, které mají vazbu na aktuální kontrakt. Dle nastavení tohoto přehledu jsou zobrazeny jen poslední platné odvolávky nebo seznam všech odvolávek včetně historických.

Termíny odvolávek

Tato funkce zobrazí přehled Termínů odvolávek, které mají vazbu na aktuální kontrakt. Dle nastavení tohoto přehledu jsou zobrazeny jen poslední platné termíny odvolávky nebo seznam všech termínů odvolávek včetně historických.

Jemné odvolávky

Tato funkce zobrazí přehled Jemných odvolávek, které mají vazbu na aktuální kontrakt. Dle nastavení tohoto přehledu jsou zobrazeny jen poslední platné odvolávky nebo seznam všech odvolávek včetně historických.

Termíny jemných odvolávek

Tato funkce zobrazí přehled Termínů jemných odvolávek, které mají vazbu na aktuální kontrakt. Dle nastavení tohoto přehledu jsou zobrazeny jen poslední platné termíny odvolávky nebo seznam všech termínů odvolávek včetně historických.

Hromadné změny

Aktualizace datumu expedice

Pomocí této funkce je možné u označených kontraktů provést automatickou korekci "Datumu expedice". Jedná se o atribut z přehledu Termíny odvolávek. Funkci je vhodnou pustit, pokud dojde ke změně pracovních dnů ve firmě nebo pokud dojde ke změně "Doby přepravy" pro daný kontrakt.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export