Důležité:


Konec podpory SQL Native Client 2005

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Od verze Helios Orange 2.0.2014.0800 z 2.9.2014 byla ukončena pro produkty Helios Orange a Helios Easy podpora knihoven SQL Server Native Client (SQLNCLi) verze 2005.

Upozornění Prakticky to znamená, že pomocí této verze SQL Native Client nebude možné provést připojení aplikace k MSSQL Serveru.

Pro uživatele a administrátory to znamená, že musí na každé jednotlivé stanici, kde se produkty Helios používají, provést instalaci novější verze SQLNCLI.

JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Instalaci je možné připravit v předstihu, ještě než k samotné změně v systému dojde.
Soubory je ovšem nutné stáhnout samostatně z níže uvedených odkazů a instalaci balíčku spustit ručně, Helios zatím detekci novějších verzí neprovádí.

Nově podporované verze SQLNCLi

 • SQLNCLI 2012 - při instalaci produktů je tato verze výchozí, určená pro operační systémy Windows Vista a vyšší
 • SQLNCLI 2008R2 - je určená pro starší operační systémy, z důvodu zpětné kompatibility

Instalační soubory ke stažení

Pro každou verzi SQLNCLi existují 2 různé instalační balíčky, podle bitové verze Windows.

 • Všechny balíčky se dají stáhnout z webu.
SQLNCLi 2012
sqlncli_x64_2012.msi  (4,9 MB) - balíček pro architekturu 64bit
sqlncli_x86_2012.msi   (3 MB) - balíček pro architekturu 32bit
SQLNCLi 2008R2
sqlncli_x64_2008R2.msi (7,9 MB) - balíček pro architekturu 64bit
sqlncli_x86_2008R2.msi (4,6 MB) - balíček pro architekturu 32bit

Podmínky instalace SQLNCLi

 • Jiné verze Native Client na stejném PC nevadí, ale program je nebude používat.
 • Instalace vyžaduje službu Windows Installer 4.5 nebo vyšší.
 • Pro vlastní instalaci SQLNCLi jsou potřebná lokální administrátorská práva, běžný uživatel instalaci neprovede.
JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Komponentu lze instalovat individuálně na každé stanici nebo využít funkcionality hromadného vzdáleného rozinstalování (Zásady Skupiny - Group Policy).
Instalace Native Client pro provoz Helios Orange v terminálovém režimu se provádí pouze jednou. Knihovny jsou společné pro všechny profily vzdálených uživatelů.

Výzva k instalaci nové verze SQLNCLi

V okamžiku, kdy bude do distribuce uvolněna verze Helios, která bude detekovat verze SQLNCLi, dojde k následujícímu chování:
Pokud na počítači potřebná verze SQLNCLi neexistuje, po spuštění Heliosu se objeví jeden ze dvou dotazů uvedených dále.
Řiďte se pokyny uvedenými v informačním okně a balíček nainstalujte.
Stažené MSI balíčky ukládejte do adresáře SYSTEM v instalačním adresáři aplikace.

Tip Obvyklá cesta: (upravte podle konkrétní situace - u síťových instalací bude cesta na server apod.)
C:\Program Files\LCS International\Helios IQ\SYSTEM\
 • Potřebný balíček neexistuje, je nutné ho stáhnout z webu
  • V tomto případě balíček nejprve stáhněte z uvedeného odkazu a přesuňte ho do adresáře SYSTEM
  • Poté spusťte Helios znovu - nyní již proběhne instalace staženého balíčku
  • Instalace spuštěná pomocí Heliosu je tzv. silent (tichá) tj. bez interakce s uživatelem
  • MSI instalační balíček lze nainstalovat i ručně, pak je ovšem nutné proklikat instalačního průvodce

Sqlncli2.png


 • Potřebný instalační balíček SQLNCLi v podadresáři SYSTEM existuje
  • SQLNCli se nainstaluje rovnou (použijte tlačítko ANO)

Sqlncli1.png

Vynucení jiné než výchozí verze SQLNCLi

Pokud je ve specifických případech nutné použít konkrétní verzi SQLNCLi, lze to ošetřit nastavením parametru v souboru Helios.ini.
Do sekce:

[SQLServer]

umístíte nový parametr:

NativeClientVersion=NNNN

kde NNNN bude nahrazeno požadovanou verzí SQLNCLi, tedy 2008 nebo 2012.

Další možností, jak vynutit specifického NativeClienta je řádkový parametr /Q. Např. Helios.EXE /Q2008

Vždy ale platí, že na Windows XP nelze NativeClient 2012 vynutit, tam je to vždy NativeClient 2008. Důvodem je nemožnost nainstalovat NativeClient 2012 na Windows XP. Helios Orange by tak nešel na daném počítači spustit.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export