Konec podpory MS SQL 2005

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Úvod

Ke dni 12.4.2011 ukončila společnost Microsoft veřejnou podporu (mainstream support) pro SQL Server 2005. Dále platí pouze omezená, placená podpora tohoto produktu (extended support).

Upozornění Společnost Asseco Solutions prodloužila podporu provozu systémů Helios (Orange/Easy) na nepodporovaném MS SQL 2005 do 1.9.2013.

Verze systémů Helios vydané po tomto datu nebude možné na MS SQL 2005 spustit.''

Uživatelům systémů Helios doporučujeme prověřit, zda v rámci své počítačové infrastruktury tento MS SQL využívají.
V takovém případě doporučujeme přechod na aktuální verzi MS SQL 2012.

Upozornění Pozor, je třeba respektovat technologické nároky na provoz systému Helios Orange, které najdete zde:

http://www.helios.eu/podpora/podpora-pro-produkty-helios/helios-orange/technicke-pozadavky/

V případě zájmu o licence MS SQL 2012, hardware a také samotné provedení převodu na vyšší verzi MS SQL se obracejte na svého obchodního garanta nebo na hotline Helios Orange.

tel.: +420 244 104 155
e-mail: hotline.orange@helios.eu

Naši odborníci navrhnou optimální licenční model pro vaši firmu a odpovídající konfiguraci hardware.
Licence MS SQL 2012 ve verzích Runtime nabízí firma Asseco solutions, a.s. za zvýhodněných cenových podmínek oproti standardním cenám.

Převod databáze z MS SQL 2005 na vyšší verze MS SQL

Upozornění Text je určen pro správce se znalostí administrace MS SQL Server a Windows!

Databáze, provozované na MS SQL 2005, lze přenést na novější MS SQL prostou zálohou a obnovou (backup/restore).

JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

S migrací dat je spojeno určité množství kroků a nastavení, které je třeba připravit a provést.

  • instalace a konfigurace MS SQL
  • přenos dat
  • přenos uživatelů
  • konfigurace systému Helios
  • případně konfigurace externích řešení

Jednotlivé kroky jsou blíže popsány v článku Znalostní databáze: https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=25&t=568


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Pokud vaše implementace systému Helios Orange obsahuje zakázkové (externí) doplňky (externí akce, pluginy, externí triggery atd.), je třeba převodu těchto řešení věnovat speciální pozornost. Některá externí řešení nemusí být připravena k provozu na MS SQL 2012. Toto je třeba ověřit a dořešit s dodavatelem takového řešení.
Více viz článek: Kompatibilita Helios Orange a MS SQL 2012

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export