Koeficienty splátek - Leasing

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Koeficienty splátek

Koeficienty splátek se používají v případě, že jsou některé splátky rozloženy nerovnoměrně. Nejedná se o případ první zvýšené splátky nebo akontace, ale o případy, kdy je více splátek vyšších než ostatní. Například prvních 6 splátek bude 5x vyšší než ostatní splátky nebo první 3 splátky budou ve výši 10 % z částky leasingové smlouvy. Je možno nadefinovat po jednotlivých měsících (nebo jiných periodách) prakticky libovolný způsob rozložení splátek. K tomu slouží předpisy Koeficientů splátek.

Koeficienty splátek lze definovat dvojím způsobem:

 • jako vzájemné poměry mezi jednotlivými splátkami, například splátka bude 4x vyšší než ostatní
 • procentem z částky leasingové smlouvy, například splátka bude 25 % z částky leasingové smlouvy


Když budete mít předměty pouze s rovnoměrnými splátkami (první zvýšená splátka nebo akontace se zadává jinak), tak koeficienty nerovnoměrných splátek nebudete vůbec používat.
Přehled Koeficienty splátek

Přehled Koeficienty splátek je seznamem všech předpisů koeficientů nerovnoměrných splátek. Přehled Koeficienty splátek otevřete ze stromové struktury, modul Leasing, Předměty, Koeficienty splátek:


Přehled Koeficienty splátek


Přehled Koeficienty splátekFormulář Koeficienty splátek

Nový formulář Koeficienty splátek otevřete v přehledu Koeficienty splátek stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2>.


Formulář Koeficienty splátek, záložka 1 - Nerovnoměrné splátky.


Formulář Koeficienty splátek, záložka 1 - Nerovnoměrné splátky


Na formuláři Koeficienty splátek, záložka 1 - Nerovnoměrné splátkyse zadávají tyto údaje:


 • Název 1 - název koeficientu neroznoměrných splátek. Povinný údaj.


 • Název 2 - další název koeficientu neroznoměrných splátek. Neovinný údaj.


 • Způsob - v tomto poli s výběrem se volí způsob výpočtu jednotlivých splátek z koeficientů
  • Podíl - jednotlivé koeficienty jsou zadány jako vzájemné podíly
  • Procento - jednotlivé koeficienty jsou zadány jako procenta z pohybu zavedení


Formulář Koeficienty splátek, záložka 2 - Koeficienty.


Na formuláři Koeficienty splátek, záložka 2 - Koeficienty, je k dispozici přehled jednotlivých koeficientů:


Formulář Koeficienty splátek, záložka 2 - Koeficienty


V jednoduchém přehledu koeficienty pro jednotlivé Koeficienty nerovnoměrných splátek vidíte přehled konkrétních koeficientů a pořadí.


Nový formulář Koeficienty otevřete v přehledu Koeficienty stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2>.


Formulář Koeficienty


Na formuláři Koeficienty se zadávají tyto údaje:

 • Koeficient - vlastní hodnota koeficientu neroznoměrných splátek. Povinný údaj, je možno zadat číslo s přesností až na 6 desetinných míst. Koeficient podle nastavení Způsob Poměr nebo Procento je buď vzájemným poměrem ke ostatním koeficientům (ale pozor, většinou nejsou však všechny koeficienty zadány) a nebo znamenají procento z pohybu zavedení


 • Pořadí - povinný číselný údaj vyjadřující pořadí koeficientu.


 • Dopočítat - pole s volbou, zda se má jí údaje pro příslušné pořadí dopočítat rovnoměrně pro všechny následující pohyby. Má smysl používat pouze v případě, že Způsob je nastaven jako Procento.


Pro nadefinování předpisu pro nerovnoměrné splátky není třeba nadefinovat koeficienty pro pohyby na všech jednotlivých pořadích, ale stačí zadat Koeficient pro první pohyb a dále pro pohyb, na kterém se mění hodnota koeficinetu.


Pro lepší ilustraci uvádíme dva příklady:


Příklad Příklad 1.

Pro příklad nerovnoměrných splátek, Způsob podíl, pro 14 měsíců, kdy se pořadují první 4 splátky v desetinásobné výši než ostatní splátky, stačí zadat koeficient s hodnotou 10 (desetinásobná výše) s pořadím 1 a koeficient s hodnotou 1 (základní výše) s pořadím 5. Při výpočtu se bude program počítat jednotlivé splátky takto:

 • První splátka - desetinásobně vyšší.
 • 2. až 4. splátka - koeficient pro 2. až 4. splátku není zadán a proto bude program stále počítat s předchozím koeficentem 10 a splátky budou též desetinásobně vyšší.
 • 5. splátka - pro tuto splátku je zadán koeficient 1 s pořadím 5. Splátka bude v základní výši.
 • 6. až 14. splátka - koeficient pro 6. a všechny následující splátky není zadán a proto bude program stále počítat předchozím koeficentem 1 a splátky budou v základní výši.


Příklad Příklad 2.

Pro příklad nerovnoměrných splátek, způsob procento, pro 60 měsíců, kdy se pořaduje první 3 splátky ve 15% výši, stačí zadat koeficient s hodnotou 15 (15% z celkové splátky) s pořadím 1 a koeficient s označením Dopočítat (zaškrtnuto) s pořadím 4. Při výpočtu se bude program počítat jednotlivé splátky takto:

 • První splátka - 15% z pohybu zavedení
 • 2. a 3. splátka - koeficient pro 2. a 3. splátku není zadán a proto bude program stále počítat 15% z pohybu zavedení.
 • 4. a všechny následující splátky - pro tuto splátku je zadán koeficient s označením Dopočítat. Program hodnotu 4. až 60. pohybu dopočítá tak, aby na nich byly všechny splátky rovnoměrné. Protože zbývá 70% na 57 pohybů, každý pohyb bude 70/57 procent, což je 1,228070% z pohybu zavedení.

Nabídka místního menu

Pro přehled Koeficienty splátek není specifická žádná nabídka místního menu.


Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export