Důležité:


Koeficienty a sazby - Majetek

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Nabídka Koeficienty a sazby obsahuje přehled daňových sazeb a koeficientů dle zákona o dani z příjmu. Systém obsahuje sazby a koeficienty od roku 1993. Vy zadáváte do daňových pohybů odpisovou skupinu a způsob odepisování a systém z tohoto přehledu doplní sazby a koeficienty.

Přehled je uzpůsoben tak, aby bylo možné sazby a koeficienty měnit s ohledem na změnu sazeb a koeficientů v zákoně. Proto můžete v přehledu provádět opravy jednotlivých záznamů nebo vytvářet nové záznamy – koeficienty a sazby.

Při zakoupení systému Helios Orange jsou koeficienty a sazby již nastaveny a legislativní změny jsou ošetřeny v jednotlivých verzích systému.


Oprava

Tato volba místní nabídky přehledu slouží k prohlížení a opravě jednotlivých záznamů. Potvrzením této volby otevřete tu definici odpisové sazby či koeficientu, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Otevře se vyplněný formulář. Ve formuláři můžete opravovat všechny údaje. Změny ve formuláři uložíte klepnutím na tlačítko OK. Tlačítkem Storno změny neuložíte.


Nový

Novou odpisovou sazbu či koeficient zadáte do přehledu volbou Nový.

Formulář daňové odpisové sazby nebo koeficientu


Otevře se prázdný formulář, který obsahuje tato pole:


Způsob odpisu

Do tohoto pole zadáváte, zda se jedná o způsob odpisu rovnoměrný, zrychlený, pro nehmotný majetek §32 a nebo jiný způsob odepisování - časový nebo se sazbou. Při zadávání využijte pomocné tlačítko Seznam.jpg.


Zvýšení odpisu

Toto pole nahrazuje od roku 2005 tzv. reinvestiční odpočty. Dle legislativy můžete v tomto poli zvolit zvýšení odpisu o 10%, 15% nebo 20%. Při zadávání hodnoty do tohoto pole musíte nejprve zadat datum platnosti - minimálně 1.1.2005. Při nižším datu je tento údaj nepřístupný a odpočty musíte zadat na záložce Odpočty.


Daňová skupina

Zadáváte číslo daňové odpisové skupiny. Vybíráte z 6-ti daňových skupin nebo dle druhu nehmotného majetku můžete vybrat audiovizuální dílo, software, zřizovací výdaje nebo ostatní nehmotný majetek, klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg.


Typ odpisu

Tímto polem rozlišíte, zda definovaná sazba či koeficient je platná pro majetek v 1. roce odepisování nebo pro majetek v dalších letech odepisování a nebo pro majetek se zvýšenou cenou. Výběr provádíte klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg.


Od zdaňovaného období

Zde zadáváte datum, od kdy je koeficient či sazba platná.


Sazba roční

Do tohoto pole zadáváte výši sazby nebo koeficientu za rok.

Formulář koeficientu či sazby daňového odpisu uložíte klepnutím na tlačítko OK. Tlačítkem Storno změny neuložíte.

další


Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export