Důležité:


Kategorie výrobní dokumentace - Výroba

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Popis

Jednotlivé výrobní dokumenty se řadí do kategorií. Tyto kategorie definují přístupová práva k dokumentům a definují, zda se mají provádět archivace úprav dokumentů - tzv verzování.

Seznam atributů

  • Kategorie - Jednoznačné textové označení.
  • Název - Krátký textový popis.
  • Archivace úprav dokumentů - Nastavením této vlastnosti zajistíte u dokumentů v dané kategorii archivaci jakýchkoliv úprav těchto dokumentů. Jakákoliv editace těchto dokumentů způsobí zaarchivování původního stavu a založení nové verze dokumentu.

Funkce

Definice práv

Tato funkce umožní definovat přístupová práva k dokumentům v dané kategorii. Práva je možné definovat jak na jednotlivé uživatele, tak na uživatelské role. Pokud Kategorie nemá v právech přiřazeného uživatele/roli, tak na dokumenty v této kategorii není přístup omezen.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export