Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Kapacitní plánování - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Novinka Nově je možné transportní dávku pro kapacitní plán definovat i na jednotlivých operacích, popřípadě pracovištích.


Novinka V konfigurace kapacitního plánu je nový parametr: "Zohlednit nerealizované výdejky materiálů".

Při výpočtu se ze stavu skladu odečte množství všech nerealizovaných výdejek.
Požadavky materiálů, na které existuje nerealizovaná výdejka, se budou chovat, jakoby byl materiál již vydán.Verze 2.0.2018.0600 ze dne 27.06.2018

Novinka V kapacitním plánu - v přehledu " Zaplánované materiály na výrobní příkaz" je možné spustit funkci - Dispozice na skladech.

Funkce pro označené skladové karty zobrazí přehled očekávaných pohybů na skladě. Pomocí tohoto přehledu je možné sledovat, jak se bude vyvíjet stav skladu v čase.


Novinka V diagramech kapacitního plánu (na výrobních příkazech) je možné spustit funkci "Aktualizace plánovaných termínů na výrobních příkazech".

Funkce aktualizuje plánované termíny označených výrobních příkazů dle aktuálního kapacitního plánu.


Novinka Kapacitní plánování zohledňuje při přepočtu kapacitního plánu nový parametr pro maximální počet souběhů při paralelním zpracování dávek.

Jedná se o maximální počet využitých strojů v rámci jedné výrobní operace.
Parametr lze nastavit přímo na operaci technologického postupu, případně na pracovišti. Globálně lze parametr nastavit i na hlavičce kapacitního plánu.


Novinka V diagramech kapacitního plánu je v menu "Plánování" možné nastavit Parametry přeplánování.

Tyto parametry se uplatní při přeplánování následujících, případně předchozích operací kapacitního plánu a při přeplánování následujících dávek zdroje.

Předchozí operace se nyní plánují zpětně od posouvané operace, následující operace se plánují vždy dopředně, bez ohledu na způsob nastavení na hlavičce kapacitního plánu.

V parametrech lze zapnout vlastnost Plánování do neomezených kapacit při nedodržení limitních termínů.
Současně lze změnit nastavení způsobu plánování dispozic materiálů na skladě - plánovat s omezenými/neomezenými skladovými dispozicemi.


Novinka Funkce Přeplánování výrobních příkazů v Ganttových diagramech kapacitního plánu nově respektuje uzamčené transportní dávky.


Novinka Na hlavičce kapacitního plánu je nový parametr: "Při změně pracoviště/kooperace provést změnu alternativy operace".

Pokud je daný příznak nastaven, provede se při přesunu na jiný stroj i změna alternativy operace a současně se upraví doba trvání operace dle nové alternativy. Není podporována změna z alternativy jednicové operace na kooperační a naopak.


Novinka V masce pro zobrazení v diagramech jsou nové zástupné znaky pro zobrazení priority z výrobních příkazů a priority zakázky.


Novinka Při přepočtu kapacitního plánu a při přidání nových výrobních příkazů do kapacitního plánu je možné zvolit i způsob plánování dostupnosti materiálů.


Novinka Na hlavičce kapacitního plánu je nová vlastnost "Aktualizovat časy dávek podle aktuálních norem".

Tento parametr se uplatní ve funkci "Aktualizace kapacitního plánu". Pokud je nastaven, přepočítá se doba trvání operace dle aktuální normy operace výrobního příkazu.
Při změně času dojde k posunu termínu ukončení operace. Funkce nezpůsobí posun ostatních souvisejících operací.
Změna času operace se neprovádí na uzamčených operacích.


Novinka V Ganttově diagramu úkolů kapacitního plánu došlo ke změně způsobu zobrazení požadovaného termínu ukončení.

V menu Nastavení je možné vybrat následující možnosti:

  • Požadavek oběhu zboží (termín z došlé objednávky nebo expedičního příkazu)
  • Termín z výrobního plánu
  • Termín z finálního výrobního příkazu

Výše uvedené termíny je možné vizualizovat i současně.
Maska pro zobrazení byla rozšířena o možnost zobrazení těchto termínů.

Z hlavičky kapacitního plánu bylo toto nastvení odebráno.


Oprava V případě, že byla příjemka materiálů vytvořena z objednávky, která měla vazbu na výrobu, nebyla tato položka započtena do bilance dispozice na skladě.

Opraveno.Verze 2.0.2018.0001 ze dne 17.01.2018

Novinka V konfiguraci kapacitního plánu je možné změnit výchozí třídění stromu zakázek a řídících výrobních příkazů v diagramu úkolů.

Změnu třídění je možné nastavit dle uživatelského sloupce nad zakázkou nebo výrobním příkazem.

Ve výchozím zobrazení editoru se tyto parametry zadávají na záložce "Nástroje přizpůsobení" v sekci "Uživatelské sloupce pro definici pořadí".

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export