Důležité:


Kalkulace - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

verze 1.0.2008.1205 ze dne 17.11.2008

Novinka Nová informace o verzi, ve které byl výpočet prováděn v přehledu výsledovky


Oprava Odstranění chyby, kdy nešel spustit výpočet výsledovky a objevovalo se upozornění s textem #pravidla


Oprava Oprava nápočtu pravidla I v kalkulacích (prohozené údaje hodnota1 a hodnota2)


verze 1.0.2008.1015 ze dne 22.10.2008

Novinka Striktní hlídání provázanosti zadání pro výpočet s pravidly výpočtu režií a pravidly kalkulací. Tzn., že každé pravidlo kalkulace i režie musí mít vyplněn odkaz na zadání pro výpočet (uživatel musí provést kontrolu pravidel vytvořených před datem 30.6.2007 a odkaz případně doplnit ručně).


verze 1.0.2008.1010 ze dne 10.10.2008

Novinka Změna výchozí hodnoty editoru zadání rozpouštění režií v případě vybrání "režie hodnotou".

verze 1.0.2008.0606 ze dne 6.6.2008

Oprava Při použití typu parametru D-Matem.výpočet ukazatelů množstevní se objevila hláška:

/SQL:214,16/ Procedure expects parametr @statement of type ntext/nchar/nvarchar Opraveno.


==

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export