Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Kalkulace - Změny (2011)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2011.1023 ze dne 12.10.2011

Novinka Rozšíření funkcionality: Ukazatelé, přidány hromadné změny atributů.


Novinka Rozšíření funkcionality: V typech kalkulací přibyla funkce aktualizace, která doplní případné chybějící typy ukazatelů.


Novinka Změna chování: V zadání pro výpočet, kopie do označeného cíle, při kopírování mezi variantami se nyní do nových pravidel přenáší Varianta cíle, místo Varianty zdroje.


Novinka Změna chování: Zadání pro účtování, editor, zrušiena tvrdá kontrola na zadání čísla zakázky. Hlídá se pouze vyplnění stran MD a DAL.


Novinka Změna chování: rozpouštění režií - editor - zablokována volba zdrojové hodnoty "nerežijní" v případě vybrané režie s typem výpočtu "3-dynamicky"


Novinka Nová funkcionalita: zadání pro výpočet - hromadné zadání v editoru F2 - pokud je použita záložka 2 - vytváří řádky "zadání pro výpočet" systémem "každý s každým", místo současného "pro každý vstup"


Oprava Opraveno: V pravidlech kalkulací,zadání (F2), při výběru více zadání pro výpočet, nedocházelo ke správné aktualizaci hodnot zakázka, útvar, atd. v nově vzniklých pravidlech.Verze 2.0.2011.0731 ze dne 20.07.2011

Novinka Změna mechanizmus výpočtu – u pravidla „D“ vnitřně dochází k ozávorkování jednotlivých operandů, aby se potlačily chybné zápisy matematickýc dvojoperací ++,-+ /-,*- apod.

Dále pak jednotlivé operandy, pokud nabydou neznámé hodnoty „null“, jsou nahrazeny 0, dříve bývaly nahrazeny tak, aby vzorec proběhl. V případě, že dojde během výpočtu k dělení nulou, pak se do kolonek Hodnota1-4 doplní prázdná hodnota „null“ a do uloženého názvu ukazatele se připojí systémová hláška o jakou chybu se jedná, hodnoty vzorce jsou uloženy do názvu účtu a po skončení výpočtu helios ohlásí že v průběhu došlo k chybě, což může ovlivnit další pravidla výpočetu následující za takovýmto vzorcem.Verze 2.0.2011.0603 ze dne 14.06.2011

Novinka Sjednocení názvu sloupců ve výpočtu plánu kalkulací, měsíčních, ročních a kumulativnich


Novinka Fyzické uložení měsíčního plánu, skutečnosti.


Novinka Nastaven pevný formát číselných hodnot ve výpočtu plánu


Novinka Možnost nad výsledovkou kalkulací dotáhnout hodnoty plánu a skutečnosti k vypočteným ukazatelům.


Novinka Změna chování v případě, že není při vstupu do přehledu vybrána žádná varianta. Lze pokračovat, ale s omezenou funkčností, jelikož se jedná o nežádoucí stav.


Oprava Přehled "Výsledovka" pracoval výhradně s filtrem dle vybrané varianty.

Pokus navodit jiný stav (zobrazit přehled bez vybrané varianty) způsoboval chybu.
Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export