Důležité:


Kalkulační vzorec - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Kalkulační vzorec má za úkol co nejvíce zjednodušit a především sjednotit způsob výpočtu výnosů, popř.nákladů u zásilky. Po prvotním uložení zásilky může disponent s pomocí kalkulačního vzorce vygenerovat kalkulační položky s předpokládanými výnosy a náklady. Každý kalkulační vzorec je jednoznačně identifikován kódem. Tento kód může být například odvozen od dodací podmínky apod. Pořadí kalkulačních řádků ve vzorci lze libovolně upravovat, což umožní vytvořit požadovanou skladbu kalkulačních řádků a následně i řádků faktury.

Upozornění Většinou má každá zásilka alespoň dva kalkulační řádky (jeden výnos a jeden náklad). I v těchto nejjednodušších případech se vyplatí vytvořit jednoduchý kalkulační vzorec, který po spuštění tyto řádky předvyplní všemi dostupnými informacemi a disponent může dopsat pouze finančí částky (viz příklad).

Obsah

Popis údajů hlavičky kalkulačního vzorce

Základní údaje

Kalkulační vzorec ... kód vzorce. Vazba na seznam Parit.


Popis ... charakteristika vzorce.

Popis údajů položky kalkulačního vzorce

Pořadí jednotlivých položek kalkulačního vzorce lze měnit pomocí menu nebo modrých šipek Přesun..., které jsou v horní liště přehledu položek.

Základní údaje

Výnos/Náklad ... charakterizuje typ kalkulační položky.


Kalkulační kód ... charakterizuje službu. Vazba na seznam Přepravní služby/Kalkulační vzorce/Kalkulační kódy (nebo Oběh zboží../Zboží a služby). Tento údaj musí být vyplněn a ve spojení s údajem Skupina zboží (který je nutné zadat v Nastavení parametrů/Základní údaje) jednoznačně identifikuje kalkulační položku ve vztahu k účetnictví, popř. pro statistiky.


Text ... popis, který se objeví v kalkulační položce. Předvyplní se při přenosu kalkulačního kódu, ale lze jej libovolně upravit. Padáček v pravé části Textu lze využít pro výběr jazykové mutace textu (pokud byla v Kalkulačním kódu vyplněna - položka Popis1-4).


Kalkulovat obaly ... identifikuje položku, která slouží pro fakturaci pohybů obalů u dané zásilky (viz Saldo obalů).


Výpočet podle ... definuje, jakým způsobem se má vypočítat částka u kalkulační položky.

 • Maticový sazebník ...částka se vyhledá v maticovém sazebníku, jehož kód pak musí být zapsán v políčku Kód sazebníku..
 • Relační sazebník ... částka se vyhledá v sazebníku, který je jednoznačně určen státem, PSČ a relační skupinou:
  1. u nakládky a vykládky přímo u zásilky . V případě, že zásilka má více nakládek a vykládek (do výpočtu se zahrnují pouze místa, která mají zaškrtnuté políčko Zahrnout do relace), dojde k vygenerování více řádků kalkulace.
  2. pokud zadáte údaje Odkud a Kam přímo v tomto řádku kalkulačního vzorce. Je možné zadat tyto kombinace :
   • Odkud=Nakládka a Kam=Vykládka - pro výpočet se vezme první nakládka a vykládka přímo ze zásilky
   • Odkud=Nakládka a Kam=Zadat místo - pro výpočet se vezme první nakládka ze zásilky a zde zadaný stát a PSČ
   • další možné výše popsané kombinace.


Název sazebníku ... je přístupný a vyžadovaný pouze v případě, že výpočet bude probíhat podle maticového sazebníku.


Plátce ... definuje subjekt, který se doplní ze zásilky jako plátce resp. dodavatel tohoto kalkulačního řádku.


Měna ... určíte měnu, do které se má přepočítat hodnota ze sazebníku. Implicitně se předvyplní tuzemská měna.


DPH ... můžete definovat sazbu DPH pro tento řádek. Implicitně - osvobozeno od DPH. Číslo střediska ... explicitně určíte středisko, kterému bude daná služby příslušet (má nejvyšší prioritu)

Duplikovat kalkulační vzorec ...

Funkce nad seznamem kalkulačních vzorců. Prostřednictvím této funkce můžete jednoduše udělat kopii vybraného kalkulačního vzorce.Příklad Vytvoření kalkulačního vzorce pro modul Spedice (viz obrázek)
 1. V seznamu kalkulačních vzorců založíme nový záznam.
 2. Do údaje Kalkulační vzorec zadáme zkratku SPED. Do popisu zadáme Spedice.
 3. Nad seznamem položek kalkulačního vzorce založíme nový záznam a údaje doplníme takto :
  • Výnos/Náklad ... výnos
  • Kalkulační kód ... doplníme kód služby pro dopravné
  • Text ... můžeme nechat text předvyplněný z vybrané služby nebo jej můžeme libovolně změnit
  • Kalkulovat obaly ... necháme nezaškrtnuté
  • Výpočet podle ... maticový sazebník
  • Název sazebníku ... vybereme výnosový sazebník. Je nutné mít v systému zadaný alespoň jeden výnosový sazebník, který bude mít pouze jednu položku s nulovou cenou.
  • Plátce/dodavatel ... zákazník
  • Měna ... požadovaná měna
  • DPH ... požadovaná sazba DPH
  • Středisko ... pokud chcete specifikovat středisko (pouze u střediskového provozu systému).
 4. Založíme další záznam nad položkami kalkulačního vzorce a údaje doplníme obdobně jako před tím, pouze s tímto rozdílem
  • Výnos/náklad ... náklad
  • Název sazebníku ... vybereme nákladový sazebník. Je nutné mít v systému zadaný alespoň jeden nákladový sazebník, který bude mít pouze jednu položku s nulovou cenou.
  • Plátce/dodavatel ... dopravce.
 5. Uložíme celý kalkulační vzorec

Nyní máte připravený vzorec, který po aplikaci nad kalkulačními položkami nebo přímo nad zásilkou doplní dva kalkulační řádky typu výnos a náklad. Zároveň doplní konkrétní subjekty (zákazníka a dopravce) ze zásilky a obsluha doplní pouze smluvní ceny.
další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export