Důležité:


Kalkulační kódy - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Seznam kódů, jednoznačně identifikujících jednotlivé kalkulační řádky u zásilky. Je to v zásadě podmnožina ze seznamu Oběh zboží / Zboží a služby. Tyto kódy není v zásadě nutné využívat. Z důvodů různých statistických přehledů a možnosti podle nich předkontovat faktury do účetnictví ale doporučujeme před "rozjetím" systému tyto kódy nadefinovat. Pokud chcete využít implicitního nastavení v distribuční verzi a máte v Nastavení parametrů zadanou Skupinu zboží, můžete si je předgenerovat přes pravé tlačítko a funkci Předvyplnit.

U jednotlivých kódů si můžete zadat i jazykové mutace textů (Název 1-4), které pak lze využít při sestavování ať již kalkulačních položek u kalkulačních vzorců, tak i přímo při ručním zadávání kalkulačních položek u zásilky.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export