Kódy měn - Číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Číselník kódů cizích měn slouží k zadání cizí měny a v případě měn zemí Evropské měnové unie (EMU) i k zadání směnného koeficientu dané měny vůči měně Euro (EUR). Novou měnu zadáte poklepáním ve stromové struktuře na nabídce Číselníky, Kurzovní lístek, Kódy měn. Touto volbou se otevře přehled cizích měn.

V tomto přehledu můžete opravovat již zadané údaje měn, tisknout je, zadávat nové, případně údaje rušit. Tyto funkce jsou součástí místní nabídky, kterou vyvoláte stisknutím pravého tlačítka myši.

Menu místní nabídky přehledu Kódy měn obsahuje následující specifické funkce.


Nastav hlavní měnu

Pro správnou funkci programu je třeba přednastavit jednu měnu jako hlavní měnu, ve které je vedeno účetnictví a k ní jsou vztaženy kurzové rozdíly cizích měn. Hlavní měnou bude ve většině případů Česká koruna (Kč). Hlavní měnu lze nastavit k měně jen tehdy, pokud ještě nejsou zadány vazby na doklady v příslušné měně.


Definice výčetky platidel

Definujete výčetku platidel v dané měně, tj. hodnoty bankovek a mincí.


Zablokování vybraných záznamů
Odblokování vybraných záznamů

Pomocí akce můžete vybrané měny zablokovat / odblokovat. Přes Nastav je pak možné v přehledech zobrazit příznak Blokováno a použít daný sloupec do sestav a filtrů.


Nový kód měny

Formulář zadání nové měny do přehledu má v záhlaví listovací tlačítka, kterými se pohybujete po řádcích přehledu jednotlivých měn.

Kody men - Ciselniky1.jpg


Informace v editoru jsou seskupeny do několika sekcí:

[1] Základní údaje

 • ISO kód - kód cizí měny ve formě třímístného kódu ISO, např. FRF, DEM, EUR, CZK apod. Systém kontroluje, zda již neexistuje měna s tímto kódem a neuloží duplicitní kód.


 • Název – je pojmenování pořizované měny, např. Koruna česká, Německá marka.


 • Násobek - nastavujete nejnižší hodnotu měny, např. u DEM je nejnižší používaný podíl DEM – fenig (což je 0.01 DEM) a nastaví se pro tento případ 1/100. Klepnutím na pomocné tlačítko rozvinete nabídku:
  • 1/1000
  • 1/100
  • 1/10
  • 1
  • 10
  • 100
  • 1000

Výběrem hodnoty nastavíte počet desetinných míst pro výsledný přepočet, např. pro EUR zvolíte 1/100, protože pro měnu EUR je nejmenší mince cent, což je setina měny.


 • Hlavní měna - zaškrtávací pole pro stanovení hlavní účetní měny. Pokud u konkrétní měny toto pole zaškrtnete, na zadaných a nových měnách bude tato položka nepřístupná.


[2] Saldo

 • Účet kurzových zisků , Účet kurzových ztrát - pole se seznamem, kde je možno zadat účet kurzových zisků a účet kurzových ztrát za účelem automatického účtování kurzových rozdílů (viz kapitola Účetní doklad, modul Účetnictví).

Účty zadáte buď přímo z klávesnice nebo stiskem tlačítka Tritecky.jpg otevřete přehled účtový rozvrh a účet kurzových zisků nebo účet kurzových ztrát označíte a přenesete stiskem tlačítka Přenos.

 • Sledovat saldo - označením tohoto zaškrtávacího pole nastavíte sledování salda v této cizí měně a hodnotu salda v této měně můžete vytisknout pomocí volby Nastav v účetnictví – saldokontu. Stejně tak bude mít vliv na sledování pokladny v cizí měně.

Pokud nebude toto pole zaškrtnuto, bude v nabídce Nastav u příslušných položek pouze zkratka CM, pokud bude u některé měny zaškrtnuto, bude v nabídce Nastav u příslušných položek kód měny. Např. Zůstatek pokladny (CM) nebo Zůstatek pokladny (EUR), Saldo 1 CM, Saldo 1 EUR. Hodnoty se pak zobrazují jen v těchto sloupcích a ne v univerzálním sloupci s označením CM.


[3] Zaokrouhlení

 • Vydané faktury - určujete, jak se mají v dané měně zaokrouhlovat vydané faktury.
  • setiny měny
  • desetiny měny
  • jednotky měny
  • desítky měny
  • stovky měny
  • tisíce měny


 • Pokladní prodej - určujete, jak se mají v dané měně zaokrouhlovat účtenky v pokladním prodeji. Vybíráte ze stejných možností jako u zaokrouhlení vydaných faktur.


 • Mzdy - určujete, jak se mají zaokrouhlovat částky mzdy vyplácené v této měně.


[4] Bank.spojení vlastní organizace pro platební příkazy

 • Název spojení - bankovní spojení, které se má použít při generování inkasních a platebních příkazů (tuzemských a zahraničních) z faktur a saldokonta v dané měně.


[5] Bank.spojení vlastní organizace pro faktury vydané, upomínky, penalizace

 • Název spojení - bankovní spojení, které se má použít při vytváření příslušných dokladů


[6] Řízení peněžních toků

 • Tolerance - nastavujete hranici pro částku saldokonta v konkrétní cizí měně. V případě, že saldo v CM nepřekročí v absolutní hodnotě tuto hranici, saldokontní případ se považuje z hlediska peněžních toků za uhrazený.
Upozornění Toleranci pro cizí měnu lze nastavit i globálně pro všechny měny najednou v Konstantách modulu Řízení peněžních toků. Ale hodnota vyplněná zde na konkrétní měně má ve vyhodnocení peněžních toků přednost před tolerancí nastavenou v konstantách PT.


[7] Úhrady

 • Tolerance pro posuzování úhrad - nastavujete hranici pro posuzování úhrad v konkrétní cizí měně.


Kurzovní lístek cizích měn

Do kurzovního lístku cizích měn je potřeba zadávat kurzy pro výpočet DPH pro období DPH, které má nastavenu jinou než hlavní měnu. Jeho funkcionalita je prakticky stejná jako kurzovní lístek hlavní měny (menu Kurzovní lístek) s tím rozdílem, že je nutno zadávat i kód měny DPH, tedy měny, ve které bude DPH počítáno, a kód země, pro kterou daný kurz platí.

Např. hlavní měna = CZK a bude se počítat DPH v SKK, musí se zadat kurz SKK / CZK pro SK dle NBS.

V kurzovním lístku cizích měn je možno importovat všechny kurzovní lístky mimo kurzovního lístku cizí měny. Tedy je-li hlavní měna CZK (CZ legislativa), je v kurzovním lístku hlavní měny možno importovat kurzovní lístek ČNB a Kobler, v kurzovním lístku cizích měn je možno importovat NBS. Při importu je Země doplněna doplněna takto : ČNB - CZ, NBS - SK.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export