Kód události - Sklad zvířat

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Číselník kódů událostí je automaticky vyplněn při generování databáze základními údaji. Obsahuje číselné označení a textový popis podle platných předpisů v ČR. Využití kódů událostí je při přiřazování karty zvířete na položkách dokladů a má také souvislost s definovaným pohlavím (kódem) na pohybu kategorií. K Příjemce skotu bude tedy příslušet například "import býčka" a pod.


Výčet používaných kódů událostí.

11 import býčka
12 import jalovičky
21 narození býčka
22 narození jalovičky
24 věta založena předáním původu od Svazu chovatelů masného skotu
25 doplnění druhé generace původu, přičemž MM nebyla nikdy registrována
26 věta založena automatickým převzetím krávy z KU.
27 dodatečné ohlášení býčka
28 dodatečné ohlášení plemenice
30 přísun / nákup - převzetí od jiného chovatele, případně přísun z jiné obce téhož chovatele
31 přísun z jiné farmy téhož chovatele v téže obci
40 zcizení
50 úhyn (odsun do kafilérie)
55 převzetí v kafilérii
60 jatky (odsun na jatky)
66 převzetí na jatkách
70 odsun / prodej jinému chovateli, případně odsun do jiné obce téhož chovatele
71 odsun na jinou farmu téhož chovatele v téže obci
80 export
93 zrušení omylem ohlášeného přísunu - nákupu (kód události 30)
94 zrušení omylem ohlášeného zcizení (kód události 40)
95 zrušení omylem ohlášeného úhynu/odsunu na jatka (kód události 50, 60)
96 zrušení omylem ohlášeného převzetí v kafilérii/na jatkách (kód události 55,66)
97 zrušení omylem ohlášeného odsunu (kód události 70)
98 zrušení omylem ohlášeného exportu (kód události 80)
99 zrušení omylem evidovaného narození (importu) zvířete 11-28


Pokud takto předdefinované kódy události nejsou vyhovující, můžete přidat a opravovat standardním způsobem přes tlačítko Nový, Oprava atd.


Typ kódu události

Je možné přiřadit ke každému kódu události, jedná se o důležitý systémový údaj pro správné generování do Centrální evidence skladu zvířat.

Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export