Jak vytvořit první Time Sheet - Projekty

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;
Příklad Postup pro vykázání a vyfakturování prvního TimeSheetu

Cílem tohoto příkladu je popsat souhrn nutných kroků, abyste byli schopni dopracovat se až k fakturaci dané úlohy. V závorkách jsou uváděny modelové údaje.


Obsah

Založení nového Projektu

Pokud jste doposud nezaložili a nenastavili základní číselníky, je nutno tak učinit. Postup naleznete v příkladu založení nového Projektu.


Výběr skladu zboží

Z menu Helios Orange vyberete Možnosti - Konfigurace/správa systému - ve stromové nabídce Oběh zboží, rozkliknete Seznam služeb a z nabídnutého přenosového přehledu vyberete Organizační strukturu (001), které má být považována za Sklad služeb (obrázek Sklad zboží - služeb). Zavřít a uložit změny.


Sklad zboží - služeb


Stav Skladu

Z hlavní stromové struktury Helios Orange kliknete na Oběh zboží a celní sklady, Stav skladu. Vyberte takové středisko, jenž máte uvedeno v Seznamu služeb (100). Založíte zde záznam patřící do skupiny zboží (900) a Střediska (001), Registrační číslo (00050), tak<, jak je naznačeno na následujícím obrázku


Stav skladu.


Nový Projekt

V hlavní stromové struktuře Helios Orange vyberete Projekty - Projekty. V zobrazeném přehledu stisknete tlačítko Nový <F2>, vyplníte alespoň pole Číslo projektu (1) a Název (Priklad projektu). Změny uložíte.

V této fázi máte založen nový projekt.

Přidání úlohy k projektu

K tomuto úkonu potřebujete definovat základní konstanty modulu Projekty.

 • Konstanty

Z hlavní stromové struktury Helios Orange vyberete Projekty - Konstanty a založíte Nový záznam <F2>. Všechna zaškrtávací pole necháte nezaškrtnuta, ale vyberete Řadu dokladu (010 - faktury vydané) z přenosových přehledů. Změny uložíte.

 • Aktivity

Po výběru položky Aktivity z hlavní stromové struktury Helios Orange stisknete tlačítko Nový a otevřené dialogové okno vyplníte následovně. Na záložce vlastnosti Název (Lakování), Registrační číslo (00050), Fakturační cenu na (100,00) a zaškrtnete pole Fakturovatelné. Ostatní pole necháte nezměněna. Provedené změny uložíte.

 • Personální zdroje

Založíte stisknutím tlačítka Nový <F2> alespoň jeden personální zdroj, který se nám bude hodit jako řešitel úlohy. Políčko Login-Id vyplníte (abc), Název vyberete z přenosového přehledu Zaměstnanců, kde jste si předvyplnili záznam (Mravenec Ferda). Na záložce 3 - Sazba vyplníte hodinovou sazbu (600,00). Ostatní pole můžete ponechat nevyplněna a stisknete OK.

 • Vrátíte se zpět do Projekty - Projekty, kde v přehledu označíte záznam s číslem (1) a názvem (Priklad projektu), stisknete tlačítko Akce - Editace úloh, nebo klávesovou zkratku <F9>.


Editace úloh

V otevřeném přehledu se zobrazí seznam úloh, které spadají pro označený projekt.

 • Zde založíte novou úlohu stisknutím tlačítka Nový.

Na první záložce vlastnosti editačního dialogu vyplníte Název (Nátěr).

 • Na záložce 2 - Sazba odkšrtnete pole Definovat kombinační sazby dle aktivit, pozice nebo uživatelů a přepnete se na záložku 3 - Řešitelé a kapacitní plán.
 • Na nově vloženém označeném personálním zdroji (Ferda Mravenec) stisknete Oprava <Enter> a Limit hodin nastavíte na (10). Po stisknutí tlačítka OK se v přehledu řešitelů aktualizuje Limit hodin (10) i pole Dle Sazeb (6000). Ostatní záložky ani pole tohoto dialogového okna nevyplňujete.


Vykázání Time Sheetu

 • V hlavní stromové struktuře Helios Orange vyberete Projekty, Time Sheet.
 • Zvolíte Nový <F2> a vyberete personální zdroj, na který hodláte vykázat (Ferda Mravenec), potvrdíte tlačítkem Přenos nebo <Ctrl><Enter>.
 • Nabídnuté editační okno bude vyžadovat zadání Datumu zahájení (10.10.2005), času zahájení (10:00:00), datum dokončení (10.10.2005) a času dokončení (12:00:00).
 1. Přiřadíte Aktivitu (Lakování), jelikož jste tak neučinili v Editaci úloh. Ostatní pole necháte nezměněna a potvrdíte Ok.

Fakturace

Pokud jste úspěšně splnili předchozí kroky, můžete bez problému takto zadefinovanou úlohu s vykázáním 2 hodin práce fakturovat.

 • Fakturace se provádí v Editaci úloh. Tam se dostanete výběrem Projekty - Projekty z hlavní stromové struktury Helios Orange.
 • Označíte záznam (Priklad projektu) a stisknete <F9>.
 • Vyberete úkol s názvem (Nátěr) a zvolíte Akce - Fakturovat.

Po proběhnutí Fakturace jste informování o jejím úspěchu. Výsledná faktura bude uložena v Fakturace - Vydané faktury.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export