Důležité:


Inventura majetku pomocí čtečky - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Instalace

Nahrání rozšíření

Nejprve nakopírujte soubory rozšíření do hlavního adresáře aplikace Helios Orange. Poté spusťte soubor register.bat. Tento soubor spouštějte na počítači, kde bude rozšíření využíváno. K fungování je třeba mít nainstalovaný .NET Framework 2.0.

Přidání rozšíření do aplikace

Po dokončení předchozího bodu spusťte aplikaci Helios Orange. Přejděte do nabídky Nástroje přizpůsobení – Externí akce. Klikněte pravým tlačítkem myši do obsahu menu a vyberte položku Speciální pluginy. Následně se zobrazí seznam pluginů, jež můžete do aplikace nainstalovat. Zvolte plugin rpSmartdataEvU a klikněte na tlačítko Instalace.

Inventura ctecka 01.jpg

Po skončení instalace se vytvoří nové menu s názvem Čtečka čárových kódů.

Instalace ovladačů pro virtuální USB->COM

1. Zapojte virtuální COM port do některého ze svých USB portů (pozor: při používání zapojujte vždy do stejného USB portu!).
2. Vyčkejte zobrazení průvodce přidáním nového hardwaru.
3. Vyberte volbu No, not this time (3.položka) a klikněte na Next (Další).

Inventura ctecka ovladace 01.jpg

4. Na další obrazovce zvolte položku Install from a list or specified location (Advanced) (2.). Klikněte na Next.

Inventura ctecka ovladace 02.jpg

5. Vyberte Don’t search. I will choose the driver to install. (4.)

Inventura ctecka ovladace 03.jpg

6. V seznamu typů hardwaru odrolujte dolů a zvolte položku Ports (COM & LPT). Pokračujte kliknutím na Next.

Inventura ctecka ovladace 04.jpg

7. Klikněte na tlačítko Have disk (Z disku). Dále na tlačítko Browse (Procházet).

Inventura ctecka ovladace 05.jpg

8. V okně výběru souboru přejděte do adresáře System/USB2COM/2k_XP na instalačním CD a vyberte soubor ser2pl.inf (jediný zobrazený). Potvrďte kliknutím na tlačítko Open (Otevřít).

Inventura ctecka ovladace 06.jpg

9. Klikněte na OK a dále na Next. Po skončení instalace klikněte na Finish.

Inventura ctecka ovladace 07.jpg

Nastavení čtečky

Přejděte do nabídky Čtečka čárových kódů – Načtené kódy. Klikněte pravým tlačítkem do obsahu menu a vyberte položku * Čtečka čárových kódů a dále Nastavení. Nastavte synchronizační odchylku na hodnotu 00:05:00 a zaškrtněte přidružené pole. Níže vyberte port COM1 a klikněte na Uložit. Následně okno zavřete.

Inventura ctecka 02.jpg

Nyní připojte čtečku k počítači a znovu otevřete menu Nastavení. Standardně zaškrtněte volby Zvuk při čtení, Zvuk při připojení čtečky, Zvuk při dokončení operace, Indikace plné paměti, Indikace nízké paměti a ASCII mód. Položku Indikace vybité baterie nastavte na Indikace / Povolit operaci. V poli Uspat po (s) zadejte hodnotu 20. Klikněte na Uložit.

Inventura ctecka 03.jpg

Čtečka čárových kódů

Načtení

Přejděte do menu Čtečka čárových kódů – Načtené kódy a klikněte na tlačítko Nový (nebo klikněte pravým tlačítkem do obsahu menu, zvolte položku * Načtené kódy a následně Nový).

Inventura ctecka 04.jpg

Klikněte na tlačítko Načíst čárové kódy.

Inventura ctecka 05.jpg

Po skončení načtení se zobrazí okno s dotazem, zda chcete vymazat čárové kódy uložené ve čtečce. Obvyklou volbou je Ano, neboť kódy jsou nyní uloženy v počítači a není důvod je dále ve čtečce ponechávat. Následně se zobrazí seznam načtených kódů. Nyní můžete toto okno zavřít a kliknout na OK.

Export

Klikněte na nově vytvořený záznam pravým tlačítkem, zvolte položku * Načtené kódy a dále Export. Vyberte cestu, kam se mají data exportovat a klikněte na Uložit.

Inventura ctecka 06.jpg

Přejděte do menu Majetek – Inventury. Klikněte pravým tlačítkem do obsahu menu. Zvolte položku Zprávy a následně Načtení zpráv. Zadejte adresu místa zdroje (dříve zadaná cesta exportu), vyplňte název a potvrďte. Po skončení klikněte na Konec.

Inventura ctecka 07.jpg

Pro zobrazení přehledu inventury na ni klikněte pravým tlačítkem a zvolte položku Výsledek.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export