Intrastat - zpracování měsíčního hlášení za měsíc prosinec 2020

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Intrastat - zpracování měsíčního hlášení za měsíc prosinec 2020

Upozornění Pro správné a bezproblémové zpracování měsíčního hlášení intrastatu za poslední měsíc roku 2020 je bezpodmínečně nutné před začátkem generování měsíčních hlášení provést několik důležitých kroků.

1) Zajištění prokopírování celních nomenklatur do minulého roku. Helios udržuje vždy dva celní sazebníky - letošní a loňský. Při přechodu z roku na rok je nutné tyto celní sazebníky občerstvit tak, aby se ten starý (2020) začal chovat jako loňský a na místo něj se naimportoval celní sazebník aktuální (2021).

  • od verze 2.0.2020.1200 je toto zajištěno automaticky. Tedy pokud máte tuto nebo novější verzi Helios Orange, probíhá příprava na nový rok automaticky.

Od této verze se tento převod provádí automaticky 1x ročně, vždy při prvním importu celního sazebníku v kalendářním roce.

Případně je možné převod vyvolat ručně nad kmenovými kartami. Jsou zde 2 nové akce:

  • Aktualizace celních nomenklatur (předchozí rok) - vše
  • Aktualizace celních nomenklatur (předchozí rok) - pouze nevyplněné

Upozornění: Jako první krok pro odeslání Intrastatu za prosinec 2020, spusťte v roce 2021 Import celního sazebníku. Tím se vám zaktualizuje celní sazebník minulého roku, který je nutný pro hlášení za 2020.

2) v menu "Celní případy" - "Celní sazebník" se po 1. 1. 2021 musí provést import celních číselníků.

3) volitelně je možné před spuštěním importu zvolit ještě "Zrušení příznaku stahování" a "Stažení z internetu GŘC" - tím získáte zcela aktuální číselníky, které jsou právě k dispozici na serveru GŘC,

4) pokud jste již vygenerovali měsíční hlášení ještě před provedením importu, je nutné ho přes tlačítko „Oprava" otevřít a provést kontrolu vyplněnosti (OK + Kontrola) - a všechny vypsané chyby opravit (nebo hlášení smazat a vygenerovat znovu)


Import celního sazebníku zajišťuje prokopírování údaje "Celní nomenklatura" na kmenové kartě zboží do údaje "Celní nomenklatura předchozí rok". Při generování měsíčního hlášení intrastatu za prosinec se vždy používá právě nomenklatura "Celní nomenklatura předchozí rok".

Upozornění Bez prokopírování celních nomenklatur se může stát, že se část zboží z dokladů nepřenese do měsíčního hlášení! (Nebudou mít vyplněný údaj "Celní nomenklatura - předchozí rok")

Kontrolu správnosti údajů "Celní nomenklatura" a "Celní nomenklatura předchozí rok" lze provést přímo v přehledu kmenových karet (Zboží a služby) - přes tlačítko "Akce" "Testy a aktualizace" volbami "Neexistující celní nomenklatury" a "Neexistující celní nomenklatury (předchozí rok)" Kontrola vypíše seznam všech kmenových karet, které mají chybně vyplněn údaj o celní nomenklatuře.

Tip Hodnotu "Celní nomenklatura předchozí rok" je možné nastavit také ručně přímo v kmenové kartě - přes tlačítko "Akce" - "Recyklační příspěvek/Další údaje" část "2-Předchozí rok"
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export