Důležité:


Intrastat - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Novinka Při přechodu na novou verzi se zkopírují aktuální celní nomenklatury + doplňkové kódy + statistické znaky na kmeni zboží do hodnot minulého roku - nutné pro hlášení Intrastat za rok 2018.

Od této verze se bude tento převod provádět automaticky 1x ročně, vždy při prvním importu celního sazebníku v kalendářním roce.

Případně je možné převod vyvolat ručně nad kmenovými kartami. Jsou zde 2 nové akce:

  • Aktualizace celních nomenklatur (předchozí rok) - vše
  • Aktualizace celních nomenklatur (předchozí rok) - pouze nevyplněné

Upozornění: Po instalaci této verze proveďte jako první krok v modulu Intastat v roce 2019 Import celního sazebníku. Tím se vám zaktualizuje celní sazebník minulého roku, který je nutný pro hlášení za 2018.

Pokud budete po upgrade na tuto verzi dodatečně přidávat karty zboží, které budou vstupovat do hlášení za rok 2018, bude u nich nutné vyplnit údaje pro Intrastat za předchozí rok (editor karty zboží - Akce - Recyklační příspěvek / Další údaje - Předchozí rok: Celní nomenklatura + doplňkový kód + statistický znak).

Pokud ještě před přechodem na tuto verzi provedete v uvedených atributech změny ručně a do hodnot pro aktuální rok zapíšete nové celní zařazení, které není zpětně kompatibilní, dojde při aktualizaci verze k výše uvedenému propisu a bude nutné celní zařazení minulého roku ručně opravit u karet, které budou předmětem hlášení za rok 2018, proto doporučujeme přechod na tuto verzi co nejdříve zkraje roku.Verze 2.0.2018.0500 ze dne 22.05.2018

Novinka V souvislosti s GDPR odstraněny tyto kontroly kontaktní osoby v akci OK + Kontrola na MH:
  • Zástupce nemá vyplněnu kontaktní osobu.
  • Kontaktní osoba zástupce nemá zadáno telefonní spojení.
  • Zpravodajská jednotka nemá vyplněnu kontaktní osobu.
  • Kontaktní osoba zpravodajské jednotky nemá zadáno telefonní spojení.Verze 2.0.2018.0400 ze dne 09.04.2018

Oprava Oprava při zadání méně než 8 znaků celního zařazení pro předchozí rok. Při neexistenci celní nomenklatury mohla vyskočet chyba : The multi-part identifier "TabCelSazOld.CN4" could not be bound.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export