Důležité:


Intrastat - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2014.1200 ze dne 29.12.2014

Novinka Při přechodu na novou verzi se zkopírují aktuální celní nomenklatury + doplňkové kódy + statistické znaky na kmeni zboží do hodnot minulého roku - nutné pro hlášení Intrastat za rok 2014.


Upozornění Upozornění:

Po instalaci této verze proveďte jako první krok v modulu Intastat v roce 2015 Import celního sazebníku. Tím se vám zaktualizuje celní sazebník minulého roku, který je nutný pro hlášení za 2014.
Pokud budete po upgrade na tuto verzi dodatečně přidávat karty zboží, které budou vstupovat do hlášení za rok 2014, bude u nich nutné vyplnit údaje pro Intrastat za předchozí rok (editor karty zboží - Ctrl+R /Další údaje/, záložka 2 - Další údaje, Celní nomenklatura + doplňkový kód + statistický znak).


Novinka Nad doklady Oběhu zboží (Příjemky, Výdejky, Faktury, ...) je nová kontrolní akce:

"Neexistující celní nomenklatury (předchozí rok)" - Kontrola zobrazí ty karty, u kterých se celní nomenklatura předchozího roku nenachází v Celním sazebníku (předchozí rok), který je naplněn při prvním importu celního sazebníku v novém roce.
Pro správné výsledky je tedy třeba mít naimportovány aktuální celní číselníky (sazebník + doplňkové kódy) na začátku roku.
Akce jsou zařazena v podmenu Kontroly (Intrastat & Celní sklad).

Použití: jako pomůcka pro rychlou nápravu stavu před generováním Měsíčního hlášení Intrastat za minulý rok, kdy je nutno u kmene nastavit CN platné v době odpovídající podávanému hlášení (zadává se v Dalších údajích).

Pozn.: Pro kompletní zobrazení všech kmenových karet s chybnými CN slouží akce téhož názvu nad kmenem zboží, případně nad stavem skladu pouze pro vybraný sklad.


Novinka Nad doklady Oběhu zboží (Příjemky, Výdejky, Faktury, ...) jsou dostupné 2 nové kontrolní akce:

"Neexistující celní nomenklatury" - Kontrola zobrazí ty karty, u kterých se celní nomenklatura nenachází v Celním sazebníku, který je naimportován do Helios Orange. "Neexistující doplňkové kódy" - Akce vypíše karty zboží, které mají vyplněnu CN i DK, přičemž CN v sazebníku existuje, ale DK nikoliv.
Pro správné výsledky je třeba mít naimportovány aktuální celní číselníky (sazebník + doplňkové kódy).
Akce jsou zařazeny v podmenu Kontroly (Intrastat & Celní sklad).

Použití: jako pomůcka pro rychlou nápravu stavu před generováním Měsíčního hlášení Intrastat, dále při generování všech typů celních dokladů (ICS/ECS/NCTS/JSD) v situaci, kdy je detekována neexistence CN.

Pozn.: Pro kompletní zobrazení všech kmenových karet s chybnými CN slouží akce téhož názvu nad kmenem zboží, případně nad stavem skladu pouze pro vybraný sklad.Verze 2.0.2014.0800 ze dne 02.09.2014

Novinka Při zadávání PONx nad hlavičkami i položkami dokladů v modulech Oběh zboží, Fakturace a Celní sklady se nově přednastaví hodnota atributu Typ dle druhu dokladu, tj. pro celní druhy dokladů bude výchozí hodnota "pro účely JSD", zatímco pro necelní "pro účely Intrastatu".

Zároveň je pro necelní doklady (tj. varianta "pro účely Intrastatu") automaticky zaškrtnut atribut „PON přičíst k fakt.ceně“, narozdíl od dřívějšího chování,

Věříme, že obě zmíněné úpravy povedou k mírnému zvýšení ergonomie.


Novinka Upraveno chování Jednotlivých operací při odškrtnutí příznaku "Zásilka do hodnoty 200 EUR". Nově se při odškrtnutí tohoto zaškrtávátka promaže CN a ZPZ pouze u položek s CN = 9950 00 00, doposud se promazaly všechny položky Jednotlivých operací.

Projeví se mj. v případech, kdy používáte funkci Nová z aktuální nad malými zásilkami a následně zrušíte zaškrtnutí a přidáte nové položky s vyplněním CN. Doposud se u těchto položek CN po uložení Jednotlivé operace promazala.Verze 2.0.2014.0600 ze dne 27.06.2014

Novinka V číselníku "Druhy dokladů pohybu zboží" je na záložce Intrastat nový přepínač "Přechod zboží přes hranice", který určuje, zda doklady v dané řadě jsou z hlediska Intrastatu standardní operací (dosavadní chování), nebo jde pouze o finanční operace (korekce), kdy nedochází k přechodu zboží přes hranice.

Volby jsou tyto:

  • 0=Zboží přechází hranice
  • 1=Pouze finanční operace

Všechny stávající druhy dokladů zůstávají nastaveny na variantu "Zboží přechází hranice" (dosavadní chování).

Doklady z řady dokladů, kde je nastavena hodnota "Pouze finanční operace" se chovají jako opačný druh dokladu, tj. při generování Měsíčního hlášení Intrastatu jdou do opačného směru (Odeslání vs. Přijetí) se zápornými číselnými hodnotami (atributy množství, hmotnost, částka) a slouží tedy ke korekci původních hodnot v Měsíčním hlášení Intrastatu.

Předpokládané využití je u storen příjmů / výdejů a dále u dobropisů, kdy dochází pouze ke korekci cen / množství bez fyzického vracení zboží.

Pro využití této funcionality doporučujeme založit svébytné dokladové řady.Verze 2.0.2014.0100 ze dne 10.01.2014

Novinka Region na řadách dokladů Oběhu zboží a Fakturace byl pro českou legislativu znepřístupněn, jelikož již není pro Intrastat využíván. Pro slovenskou legislativu je i nadále přístupný.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export