Důležité:


Intrastat - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


ObsahVerze 2.0.2013.1200 ze dne 20.12.2012

Novinka Při přechodu na novou verzi se zkopírují aktuální celní nomenklatury + doplňkové kódy + statistické znaky na kmeni zboží do hodnot minulého roku - nutné pro hlášení Intrastat za rok 2013.
Upozornění Upozornění:

Po instalaci této verze proveďte jako první krok v modulu Intastat v roce 2014 Import celního sazebníku. Tím se vám zaktualizuje celní sazebník minulého roku, který je nutný pro hlášení za 2013.

Pokud budete po upgradu na tuto verzi dodatečně přidávat karty zboží, které budou vstupovat do hlášení za rok 2013, bude u nich nutné vyplnit údaje pro Intrastat za předchozí rok (editor karty zboží - Ctrl+R /Další údaje/, záložka 2 - Další údaje, Celní nomenklatura + doplňkový kód + statistický znak).Verze 2.0.2013.0513 ze dne 28.05.2013

Novinka Nad doklady oběhu zboží je nová akce "Rozpuštění PONx do označených dokladů".

Tato akce je určena pro jednorázové hromadné rozpuštění PONx (ať již pro účely Intrastatu, či pro účely JSD) do označených dokladů.
Vstupní formulář je obdobný jako při zadávání PONxu nad dokladem zboží.
Vzhledem k zadávání nad více doklady a omezení kritérii pro generování JSD je prováděna kontrola na přípustnost zaškrtnutí kombinací dvojice atributů Fakturovaná cena včetně dopravy a Počítat pouze stat. hodnotu ve vztahu k již existujícím PONx záznamům označených dokladů, reps. jejich položek. Při nepovolené kombinaci je zobrazeno hlášení "Takto zadané PONx nelze rozpustit, existuje označený doklad s odlišnou kombinací hodnot (Fakturovaná cena včetně dopravy, Počítat pouze stat. hodnotu).".
Dále je prováděna kontrola na stav zaškrtávátka "Odpoč.náklady od o.22, ve fakt. měně" ve vztahu k měně PONx a měně označených dokladů. Při nedovolené kombinaci je zobrazeno hlášení "PONx v měně odlišné od měny dokladu nelze odečítat od celkové fakt. částky!". Pokud jsou kontroly v pořádku, dojde k rozpuštění PONx dle zadaných kritérií do označených dokladů a jejich položek.
Poté je v případě potřeby možné provádět jakékoliv změny takto rozpuštěných PONx přímo nad jednotlivými doklady, tak jak tomu bývalo dosud.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export