Důležité:


Intrastat - Změny 2009

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2009.0912 ze dne 20.09.2009

Tip Došlo k technologické úpravě akce "OK+Kontrola" u Měsíčního hlášení (MH).

Nová metoda by měla být rychlejší, méně zatěžovat SQL server a uživatelům přinášet vyšší ergonomii práce.
Výrazné zrychlení se očekává hlavně na velkých databázích, kde testované MH obsahuje řádově tisíce až desetitisíce položek.
Akce "OK+Kontrola" provede sérii hromadných testů - každý test probíhá pro všechny položky testovaného MH. V případě detekce chyb je výsledek následně zobrazen ve formě klasického přehledu Helios Orange se všemi jeho obvyklými možnostmi (seskupování, filtrace, tisk, ...). Zároveň došlo k úpravě a zpřesnění všech chybových hlášek.
Po provedení testu je možné si zobrazit pouze chybové položky MH (zafiltrovat položky na existenci záznamu o chybě) a ty opravovat. Dále je možné si přímo nad položkou zobrazit přehled detekovaných chyb.
Pokud bylo MH generováno, importováno apod., je zápis o chybách proveden do zdrojových položek stejně jako doposud.

V současnosti umí akce "OK+Kontrola" detekovat u MH tyto chyby:

 • Měsíční hlášení je prázdné - neexistují žádné řádky.
 • Není zadána celní nomenklatura.
 • Neexistující CN.
 • Neexistující SZ.
 • Nevyplněný SZ.
 • Neexistující povaha transakce.
 • Nevyhovující země určení.
 • Nevyhovující země odeslání.
 • Nepřípustná kombinace země určení a kódu ZPZ.
 • Nepřípustná kombinace země odeslání a kódu ZPZ.
 • Nevyplněný kraj původu (region).
 • Nevyplněný kraj určení (region).
 • Neexistující druh dopravy.
 • Neexistující dodací podmínky.
 • Není zadána země původu.
 • Nevyhovující země původu.
 • Neexistující země původu.
 • Množství pro tuto MJ musí být nulové.
 • Množství pro tuto MJ musí být zadáno.
 • Hmotnost pro tuto MJ musí být zadána.
 • Fakturovaná cena musí být větší než 0.


Verze 2.0.2009.0910 ze dne 14.09.2009

Oprava Odstraněna chyba, kdy se při generování zprávy ve formátu "Výkaz pro Intrastat TXT" (IDES) vytvořil prázdný soubor.Verze 2.0.2009.0909 ze dne 09.09.2009

Novinka Upraven přehled pro vyhodnocení podmínek pro opravné měsíční hlášení "Stav překročení limitů pro opravné MH 2009" dostupný nad přehledem Podklady pro opravné měsíční hlášení.

V roce 2009 se změnila logika určující vznik povinnosti pro podávání OMH. Dále se sjednotila hranice na procentní změnu 5% pro každou numerickou veličinu (cena, množství, hmotnost). Tato hranice se sleduje za CN (v daném měsíci). Hodnoty + a - se navzájem nekompenzují, ale používá se jejich absolutní hodnota.


Novinka Při použití akcí typu Nová z aktuální u Jednotlivých operací i Měsíčního hlášení se provádí aktualizace MJ dle celního sazebníku + případně i shození množství na nulu, pokud se pro tuto MJ nemá vyplňovat.Verze 1.0.2009.0504 ze dne 19.06.2009

Novinka Opravné měsíční hlášení je nově možné odesílat na PVS i ve stavu Zpracováno na GŘC.Verze 1.0.2009.0316 ze dne 21.04.2009

Novinka Podání hlášení přes Portál veřejné správy:

Po odeslání podání je zpět přijata odezva/instrukce kam a za jak dlouho se má Helios ptát na stav zpracování. Jedná se o odpověď acknowledgement.

Upraveno časování, pokud bude čas větší než 20sec., interval bude zkrácen na daných 20 sec. Zůstává frekvence dotazování : 3 pokusy.
Zachována současná možnost přerušení.Verze 1.0.2009.0308 ze dne 17.03.2009

Novinka V nastavení řad dokladů OZ se pro expediční příkazy zobrazuje záložka 5 - Intrastat a umožňuje se tak přednastavení údajů i pro expediční příkazy. Následně se tyto hodnoty převádí na návaznou výdejku pomocí akce "Generuj výdejku".Verze 1.0.2009.0220 ze dne 26.02.2009

Upozornění Změna kódování el. podávání pro PVS.

Změněno kódování vnitřní zprávy z 7bit na base64.

Při odeslání hlášení starší verzí dostane uživatel chybu I_REJECT s textem:
"Nepodařilo se dekomprimovat INSTAT soubor komprimovaný v gzip formátu. (N/A). Error when extracting message".Verze 1.0.2009.0215 ze dne 07.02.2009

Novinka Bylo zrychleno generování zprávy MH pro PVS (formát: Výkaz pro Intrastat XML CZ).

Nejvýrazněji se projeví v DB s velkým množstvím položek dokladů zboží, případně položek jednotlivých operací.Verze 1.0.2009.0214 ze dne 05.02.2009

Novinka V akci OK+Kontrola v editorech jednotlivých operací a měsíčního hlášení byla upravena kontrola vyplnění hmotnosti. Hmotnost nyní musí být vyplněna i pro MJ = '---'.Verze 1.0.2009.0213 ze dne 03.02.2009

Oprava Opraveno generování zprávy při podávání MH intrastatu přes PVS.

Týká se formátu zprávy "Výkaz pro Intrastat XML CZ".
Povaha transakce byla dosud 1-místná. Pro rok 2009 jsou stanoveny dvoumístné kódy. Nyní je zohledněno při generování zprávy. Ta nyní obsahuje v elementu natureOfTransactionACode celý kód transakce, původně jen 1. znak. Element natureOfTransactionBCode nebude uváděn.

př. při použití kódu 52:
<NatureOfTransaction>
<natureOfTransactionACode>52</natureOfTransactionACode>
</NatureOfTransaction>Verze 1.0.2009.0212 ze dne 02.02.2009

Oprava Opraveno generování zprávy při podávání MH intrastatu přes PVS.

Týká se formátu zprávy "Výkaz pro Intrastat XML CZ".
Povaha transakce byla dosud 1-místná. Pro rok 2009 jsou stanoveny dvoumístné kódy. Nyní je též zohledněno ve struktuře zprávy. Ta nyní obsahuje (v případě použití 2-místného kódu) povahy transakce 2 elementy transakce:
NatureOfTransaction
natureOfTransactionACode
natureOfTransactionBCode

př. při použití kódu 52:
<NatureOfTransaction>
<natureOfTransactionACode>5</natureOfTransactionACode>
<natureOfTransactionBCode>2</natureOfTransactionBCode>
</NatureOfTransaction>

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export