Důležité:


Intrastat (SK) - Změny 2009

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 1.0.2009.0507 ze dne 03.08.2009

Oprava Při generování Opravného měsíčního hlášení z Podkladů pro opravné měsíční hlášení se mohla objevit chyba

"Položka 'Doklad' musí být zadána !".
Opraveno.Verze 1.0.2009.0504 ze dne 19.06.2009

Novinka "Inteligentní" generování Opravného měsíčního hlášení (OMH) z Podkladů pro opravné měsíční hlášení)- je připravena nová akce "Generování opravných a dodatečných MH SK":

Funkčnost je následující:

 • V přehledu Podklady pro opravná hlášení (PpOMH) se zvolí akce Generování opravných a dodatečných MH SK.
 • Objeví se formulář pro zadání parametrů pro generování OMH (rok, měsíc, směr) a předvyplní se dle hodnot aktivní věty v přehledu.
 • Po zadání se provede se automatické vygenerování max. jednoho dodatečného řádného MH pro všechny položky, které v uvedeném období nebyly dosud hlášeny (dle kritérií pro seskupování dle ukazatelů a druhu povinnosti ZJ v daném směru).
 • Provede se automatické vygenerování několika opravných MH pro všechny položky, které v uvedeném období byly již hlášeny (dle druhu povinnosti ZJ v daném směru a kritérií pro seskupování). Počet OMH SK bude odpovídat počtu řádných MH, na kterých se tyto CN vyskytovali v zadaném období a ve shodné kombinaci hlášených ukazatelů (tj. min.=žádné, max.=počet řádných MH).
 • Na každém řádku OMH SK budou numerické hodnoty (odst. 10. Fakt. cena, 16. Čistá hmotnost, 17. Množství v dod. MJ) dané součtem z příslušných řádků PpOMH a původních hodnot na odpovídajícím řádku posledního hlášení MH s touto položkou (tj. při vícečetných opravách téže položky se uvedené hodnoty načtou z poslední opravy).
 • Číslo položky u OMH SK bude odpovídat původnímu číslu položky na řádném MH, které je opravováno.
 • Odstavec 6a) bude u OMH odpovídat původnímu MH, u nového MH bude plynule navazovat na původní číselnou řadu.
 • Odstavec 6b) bude vyplněn pouze u OMH a bude v rámci kombinace ZJ, roku, měsíce a směru tvořit jednu souvislou číselnou řadu.
 • Všechny zdrojové položky použité pro vygenerování MH jsou viditelné ve standardním přehledu Zdrojové položky (nad MH i nad položkami MH).
 • Akce běží pouze nad položkami přehledu PpOMH, zatímco položky v jednotlivých operacích (JO) zůstanou nedotčeny.
 • Po doběhnutí akce jsou všechny položky PpOMH, ze kterých byla vygenerována OMH (dMH), přesunuty do přehledu JO.

Předpokladem pro správnou funkčnost dle výše uvedeného algoritmu je stav, kdy v PpOMH jsou uváděny faktury, které dosud nebyly hlášeny, čili jimi dochází ke změně (zvyšování) vykazovaných čísel (Fakt. cena, hmotnost, množství). Případně je možné do PpOMH uvádět i záporné hodnoty, kterými se již vykázané a nahlášené hodnoty budou snižovat.

Poznámka:
Akce (funkčnost) neumí rozpoznat a napravit chyby v jakémkoliv nenumerickém ukazateli (např. chybné kódy zemí, regionů, CN, Dod. podmínky atd.). Tyto opravy je nutno řešit ručně přímo v přehledu MH, případně korekcemi v PpOMH (mínusem chybná kombinace a plusem správná kombinace).


Oprava Opravený problém prepočtu valutových cien na hlavnú menu, ktorý sa týkal zadávania opráv do roku 2008 (tj. pred prechodom na EUR).

Pri zadávaní jednotlivých operácii (JO) do roku 2008 (pred prechodom na EUR) sa po uložení novej vety nesprávne previedol prepočet valutových cien na hlavnú menu. Ten istý problém sa objavoval pri zmene dátumu na JO, pri ručnom zmenení kurzu a pri spustení akcie Hromadná aktualizácia kurzov.
Po všetkých týchto zásahoch sa položky JO prepočítavali obráteným kurzom. Problém pri novej JO sa neobjavil len vtedy, keď bola JO najprv uložená a až následne obstarané položky.Verze 1.0.2009.0409 ze dne 20.05.2009

Novinka U Opravného měsíčního hlášení (OMH) je třeba v ukazateli Poradové číslo položky uvádět původní pořadové číslo položky, která se opravuje. Tento atribut doposud nebyl uživatelsky editovatelný. Nově je pro OMH zpřístupněn a zároveň je v tomto případě zablokováno jeho automatické přečíslovávání při výmazu položek (tzv. setřes pořadových čísel).Verze 1.0.2009.0308 ze dne 17.03.2009

Novinka V nastavení řad dokladů OZ se pro SK legislativu na záložce Intrastat nově nabízí k předvyplnění region (kraj původu/určení).

Zároveň došlo ke zpřístupnění regionu v editoru položky dokladu OZ.
Region je tedy zpřístupněn na těchto místech modulu OZ a Fakturace:

 • na řadě dokladů
 • v editoru dokladu - akce Intrastat & PONx
 • v editoru položky dokladuVerze 1.0.2009.0219 ze dne 24.02.2009

Novinka V hromadných změnách nad položkami měsíčního hlášení se pro SK legislativu nově nabízejí SK regiony (kraje). Chybně se nabízely české.Verze 1.0.2009.0217 ze dne 18.02.2009

Novinka Na Jednotlivé operace se při ručním výběru (přenosu) kurzu z kurzovního lístku od teď přenáší hodnota atributu Kurz. Dříve se takto přenášela hodnota atributu Celní kurz, který se však pro SK legislativu neimportuje do kurzovního lístku (tudíž obsahuje vždy hodnotu 1).


Oprava Při zadávání Jednotlivých operací a Podkladů pro opravné měsíční hlášení za rok 2008 se nesprávně prováděl přepočet zadaným kurzem (obrácený směr).

Opraveno.


Verze 1.0.2009.0105 ze dne 14.01.2009

Novinka Připraven aktuální celni sazebnik SK pro rok 2009 (Taric).

Import provedete pomocí Celních případů - Zákony a číselníky - akce Import.


Oprava Po přechodu na hlavní měnu EUR se v XML zprávě "Výkaz pre Intrastat XML SK" podávané za rok 2008 objevovala měna EUR místo SKK.

Opraveno, doplňuje se měna odpovídající období hlášení Intrastat.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export