Důležité:


Intrastat (CZ) - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1231 ze dne 31.12.2012

Novinka Při přechodu na novou verzi se zkopírují aktuální celní nomenklatury + doplňkové kódy + statistické znaky na kmeni zboží do hodnot minulého roku - nutné pro hlášení Intrastat za rok 2012.
Upozornění Po instalaci nové verze proveďte Import celního sazebníku.Verze 2.0.2012.1202 ze dne 03.12.2012

Novinka V přehledu Měsíční hlášení je nový atribut "Datum tisku". Udává, kdy byl doklad naposledy tištěn.


Novinka Měsíční hlášení

Nad přehledy "Původní jednotlivé operace" a "Původní doklady oběhu zboží" je možné vytvářet tiskové formuláře.


Verze 2.0.2012.0901 ze dne 25.09.2012

Novinka Jednotlivé operace (JO) jsou při existenci vygenerovaného Měsíčního hlášení (MH) nově automaticky zamčeny proti editaci.

Pokud uživatel přesto potřebuje v takové JO provést změnu, aniž by měla dopad do MH, může ji otevřít pro opravu pomocí akce "Odblokování" dostupné přímo v editoru. Pro odblokování je nutno zadat hlavní heslo.


Novinka Nad přehledy Jednotlivé operace a Podklady pro opravné měsíční hlášení je povolena funkce Tisk / Tisk formulářem a je tedy možné si nadefinovat vlastní tiskové formuláře.Verze 2.0.2012.0506 ze dne 05.06.2012

Oprava Vyřešen problém, který se mohl objevit nad přehledem zpravodajských jednotek (ZJ) při označení všech ZJ, zobrazení přehledu MH se sloupcem Fak. cena celkem a využití funkce "Sumace hodnot označených záznamů". Pokud suma za tento sloupec u označených záznamů překročila 2^31 (tj. 2 147 483 648), došlo k chybě "[SQL:8115,16] Arithmetic overflow error converting expression to data type int."


Oprava Hromadná zpráva za více zpravodajských jednotek (ZJ) - InstatDesk - hromadný export Intrastat (CSV)

Opraveno generování hromadné zprávy CSV/ACSII za více ZJ. Dříve mohlo dojít k situaci, kdy za některé ZJ bylo hlášeno negativní hlášení, ač ZJ měly v MH uvedeny položky.
K tomuto jevu došlo poté, co se narazilo na první ZJ s negativním hlášením. Poté i všechny následné ZJ byly hlášeny s negativem.Verze 2.0.2012.0413 ze dne 24.04.2012

Novinka Přidána podpora exportu negativního hlášení Intrastatu ve formátu CSV pro aplikaci InstatDesk.

Podporovány jsou oba typy zpráv CSV (individuální zpráva s jedním MH i hromadná zpráva za více ZJ):

  • Výkaz pro Intrastat CSV
  • InstatDesk - hromadný export Intrastat (CSV)Verze 2.0.2012.0212 ze dne 17.02.2012

Novinka Do Měsíčního hlášení (MH) byl přidán atribut Datum posledního generování CSV, též zařazen do výchozího nastavení přehledu MH.

Atribut zobrazuje datum posledního generování zprávy CSV (Výkaz pro Intrastat CSV) přímo nad MH (tj. netýká se hromadného generování zpráv nad Zpravodajskou jednotkou).Verze 2.0.2012.0121 ze dne 01.02.2012

Novinka Aktualizace číselníku statistiských znaků pro rok 2012.Verze 2.0.2012.0120 ze dne 24.01.2012

Novinka Zrušena kontrola při vstupu do přehledu Měsíční hlášení na existenci měsíčního hlášení ve stavu Přijato PVS.


Novinka Při importu měsíčního hlášení (MH) z CSV a TXT formátu je dotažena MJ podle sazebníku příslušného roku (loňský, letošní). Původně se pro loňský rok nedotahovala a byla prázdná.

Zároveň se dle některých MJ případně upraví množství (hmotnost či nula).
U položek s nevyplněným popisem se zároveň dotáhne popis z EČITu příslušného roku.


Oprava Oprava funkce Převod jednotlivých operací (JO) k jiné zpravodajské jednoste (ZJ).

Pokud se JO převáděly k ZJ, která již překročila v atributu Číslo hranici 9999 JO, došlo k chybě "Bylo porušeno kontrolní omezení - operaci nelze provést !"

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export