Instalace MS SQL Server - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Instalace plné verze MS SQL Server

Pro úspěšný provoz systému Helios Orange je třeba mít zprovozněnu podporovanou verzi MSSQL Serveru. Při instalaci se řiďte pokyny uvedenými v dokumentaci k SQL Serveru a volbami průvodce instalací.

Tip Doporučujeme používat minimálně verzi SQL Serveru MSSQL2014 a vyšší.
Upozornění MSSQL 2012 nelze již provozovat na operačních systémech Windows XP a Windows 2003. Více informací k HW a SW požadavkům MSSQL 2012 najdete přímo na stránkách Hardware and Software Requirements for Installing SQL Server 2012
Upozornění Pro korektní funkčnost systému Helios Orange doporučujeme používat totožné třídění (collation) pro vlastní SQL Server a všechny databáze systému. V případě nastavení rozdílných třídění nemůžeme vyloučit výskyt případného konfliktu třídění, který bychom mohli řešit jen v některé z následujících verzí nebo aplikací patche.

Výchozí/doporučené třídění SQL pro Helios Orange je Czech_CI_AS. Tato zkratka říká, že:

  • je použita Česká znaková sada (kódová stránka Windows 1250)
  • je nastaven parametr Case Insensitive - SQL v dotazech nerozlišuje malá a VELKÁ písmena
  • je nastaven parametr Accent Sensitive - SQL v dotazech rozlišuje diakritická znaménka


Následující obrázek ukazuje jak nastavit toto třídění na podporovaných verzích MS SQL Serveru.


Konfigurace SQL Serveru verze 2012/2014/2016

Instalace MS SQL Server - Spolecne kapitoly5.gif


Upozornění Parametr Sort Order musíte vždy nastavit na hodnotu Case-insensitive (pole Case-Sensitive ponechat prázdné), jinak systém Helios Orange nebude fungovat.

Instalace MS SQL EXPRESS

Vložte do CD/DVD mechaniky instalační disk systému Helios Orange. Pokud nemáte nastaven režim automatického spuštění CD/DVD, klepněte na nabídku Start ve vašich Windows, zvolte Spustit, do pole napište příkaz X:\HeUvod (X je označení vaší CD/DVD mechaniky) a potvrďte klávesou Enter. Otevře se instalační nabídka systému Helios Orange. Nejprve zvolte jazyk rozhraní, pokračujte na další obrazovku a poté ukončete zobrazený TEST (resp. podle stavu instalace zvolte též Lokální instalaci). Klepněte myší na nabídku Helios Orange a poté v samotném průvodci na tlačítko Instalace MS SQL. Dále se řiďte pokyny instalačního průvodce.

Upozornění Instalátor rozpozná operační systém a automaticky podle OS instaluje odpovídající verzi MS SQL SERVER.
Tip Na úvodní obrazovce Instalace MS SQL je zobrazeno výchozí heslo uživatele sa, tak jak bude po instalaci nastaveno. Tyto údaje si poznamenejte. Heslo uživatele lze později měnit, pomocí nástrojů SQL nebo i prostřednictvím HELIOS Orange.

Instalace MS SQL Express – možnosti nastavení

Instalace MS SQL Server - Spolecne kapitoly6.jpg
Upozornění Po instalaci bude na SQL Server nastavena skupina lokálních administrátorů Windows (BUILTIN\Administrators) a SQL účet sa jako výchozí správci SQL. Pouze tyto účty mají veškerá práva na SQL Server, mohou zakládat a mazat databáze a uživatele, měnit konfiguraci apod.
Upozornění Instalaci MS SQL Express lze provést pouze v případě, že úvodní TEST konfigurace (viz Instalace Helios Orange) doporučí nainstalovat SQL Server. Pokud TEST doporučil jiné úpravy konfigurace, je třeba je nejprve provést a potom pokračovat v instalaci.

Service Pack

Pro SQL Server i SQL EXPRESS je nutné mít nainstalován aktuální Servis Pack. Instalační disk systému Helios Orange obsahuje SQL včetně SP, dostupných v době výroby disku. Tyto nemusí být aktuální v okamžiku samotné instalace. SP je v takovém případě třeba stáhnout z webu Microsoft a instalovat samostatně.

Upozornění Bez instalace Service Pack pro SQL může být provoz systému Helios Orange problematický.

Konfigurace SQL Serveru pro síťový provoz

Po instalaci SQL Serveru zkontrolujte správné nastavení služeb a síťových knihoven.

Na serveru ve Windows zvolte Hledat, napište SQL Server Configuration Manager a potvrďte. Windows dohledají a nabídnou aplikaci konfigurace SQL Serveru ke spuštění.


SQL Server – Služby
Zkontrolujte a případně spusťte služby SQL Server a SQL Server Browser.

Instalace MS SQL Server - Spolecne kapitoly7.jpg


SQL Server – Protokoly
Ve složkách SQL Native Client Configuration a SQL Server Network Configuration zkontrolujte a povolte síťové protokoly Shared Memory, TCP/IP, případně Named Pipes.

Instalace MS SQL Server - Spolecne kapitoly8.jpg
Upozornění Veškeré změny nastavení síťových knihoven se projeví až po restartování SQL Serveru.


Windows Server – Nastavení služeb SQL do výjimek v Bráně Windows Firewall
Služby SQL Server a SQL Server Browser musí být na serveru zadány do výjimek Brány Windows Firewall, jinak nebude možné se připojit ze síťových stanic. Windows nové generace (Windows Vista a vyšší) mají Firewall s rozšířeným nastavením - u programů je třeba určit ve kterých profilech se mají výjimky uplatnit (doménová síť, privátní síť, veřejná síť).

Windows firewall.gif

Soubory služeb se obvykle nacházejí zde (implicitní hodnoty MS, je třeba ověřit aktuální stav na dané instalaci):

SQL Server Browser

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

SQL Server 2012

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

SQL Server 2014

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

SQL Server 2016

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\sqlservr.exe


Tip Vyčerpávající informace k nastavení služby Firewall pro MSSQL Server najdete na webu firmy Microsoft: Configuring the Windows Firewall to Allow SQL Server Access
Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Havránek, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export