Instalace - Manažerské rozhraní

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Instalace

Instalaci spustíte souborem RunIQMR.exe, který naleznete v adresáři systému Helios Orange. Program RunIQMR.exe zkontroluje verze knihoven DLL Manažerského rozhraní a rozkopíruje potřebné soubory do níže uvedených cest. Při prvním spuštění nebudou cesty pro uložení souborů nalezeny, na tuto skutečnost budete upozornění informativním hlášením. Poté se otevře automaticky editor servisního modulu MR, ve kterém specifikaci cest provedete.

Servisní modul
Instalace - Manazerske rozhrani1.gif


Cesta na instalaci Helios Orange

Zadáte celou cestu na adresář se systémem Helios Orange. Je možno zadat až šest různých cest.

Cesta na instalaci MS Excel

Zadáte celou cestu na adresář OFFICExx z Vaší instalace programu MS Excel (číslo xx v názvu se liší dle používané verze Microsoft Office; pokud je adresářů OFFICExx více, zvolte ten ve kterém je podadresář LIBRARY).

Podmínky instalace

Aktuálně podporované verze MS Office.
Aktuálně podporované edice MS Office: modul Manažerské rozhraní je plně funkční na x86 (32-bitové) i x64 (64-bitové) platformě MS Office.

Upozornění I přes podporu 64 bitového Office sám Microsoft doporučuje z důvodu kompatibility různých doplňků používat raději 32-bitovou edici Office. Viz článek Choose the 32- bit or 64-bit version of Office
Upozornění Soubory ServIQMR.exe a RunIQMR.exe spouštějte vždy pravým tlačítkem myši a volbou Spustit jako správce.

Parametry

 • Rozšířená kontrola parametrů - při nastavení tohoto parametru provádí Manažerské rozhraní při volání každé funkce rozšířenou kontrolu parametrů a v případě chyby zobrazí dialogové okno s detailním popisem chyby. Doporučujeme tuto volbu používat pouze při hledání chyb, zpomaluje totiž přepočet funkcí.
 • Vracet 0 místo #HODNOTA... - po nastavení tohoto parametru se v případě nedohledání výsledku u některých číselných funkcí zobrazí místo výsledku #HODNOTA číslo 0.
 • Zobrazit hlášení o úspěšném přihlášení - při nastavení jste o úspěšném přihlášení do databáze informováni.


Servisní akce

Tlačítkem Test instalace můžete ověřit, zda Vaše nastavení cest je správné. Před testem nezapomeňte nastavení uložit.

Upozornění Servisní modul lze otevřít i přímo, spuštěním programu ServIQMR.EXE, který naleznete v adresáři systému Helios Orange. Lze jej také spustit z panelu nástrojů MR.


Seznam souborů MR a jejich rozmístění na disku po instalaci:

helios_help_path\HIQMR01.HLP
helios_help_path\HIQMR01.CNT


helios_path\HELIQMR.XLA
helios_path\HELIQMR.DLL
helios_path\HELIQMRx64.DLL
helios_path\RUNIQMR.EXE


windows_path\HELIQMR.INI


helios_path\SERVIQMR.EXE
helios_help_path\SRIQMR01.HLP
helios_help_path\SRIQMR01.CNT


excel_lib_path\HELIQMR.XLA
excel_lib_path\HELIQMRx64.XLAM
excel_path\HELIQMR.HLP
excel_path\HELIQMR.CNT


windows_path\HELIQMR.DLL
windows_path\HELIQMRx64.DLL

Upozornění umístění základní knihovny Manažerského rozhraní je možno změnit v servisním modulu (implicitně se kopíruje do adresáře Windows)


Legenda:

excel_path - cesta na MS Excel
excel_lib_path - cesta na MS Excel\LIBRARY
windows_path - cesta na MS Windows
helios_path - cesta na instalaci HELIOS
helios_sys_path - cesta na instalaci HELIOS\SYSTEM
helios_help_path - cesta na instalaci HELIOS\HELP


Upozornění Doporučujeme spouštět MR přes zástupce, který odkazuje na soubor RunIQMR.exe. Tuto variantu je nutné použít po každém update systému Helios Orange, protože při tomto spuštění dojde ke zkopírování aktualizovaných souborů MR do cest MS Excel a MS Windows. Před spuštěním RunIQMR.exe je třeba vypnout MS Excel.

Nastavení souboru HELIQMR.INI

Manažerské rozhraní hledá soubor HELIQMR.INI v adresáři operačního systému Windows.

V souboru HELIQMR.INI existuje pouze jedna sekce - [HELIOS IQ]. Obsahuje parametry důležité pro fungování Manažerského rozhraní.


[HELIOS IQ]

Helios

Cesta na instalaci ekonomického systému Helios IQ


Excel

Cesta na instalaci programu MS Excel.


U následujících parametrů je možno nastavit 0 (znamená ne) nebo 1 (znamená ano).

CheckParams

Při nastavení tohoto parametru provádí Manažerské rozhraní při volání každé funkce rozšířenou kontrolu parametrů a v případě chyby zobrazí dialogové okno s popisem chyby. Doporučujeme tuto volbu používat pouze při hledání chyb. Implicitní hodnota: 0.


ShowInitOK

Zobrazení hlášení o úspěšném přihlášení do systému HELIOS IQ. Implicitní hodnota: 1


ZeroResult

U některých číselných funkcí se v případě nedohledání výsledku vrací místo #HODNOTA číslo 0. Implicitní hodnota: 0


Příklad Příklad nastavení
[HELIOS IQ]
Helios=C:\Program Files\LCS International\HELIOSIQ\
Excel=C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\
CheckParams=1
ShowInitOK=1
ZeroResult=0

Definice práv

Práva lze nastavit pro každého uživatele a funkci. Pro nastavení práv lze použít přednastavené masky. Pokud uživatel nemá práva pro použití dané funkce, vrací funkce chybový kód "#REF!". Nastavit práva v MR může jen uživatel, který má práva pro nastavení práv v systému Helios Orange.

Pro nastavení je třeba se přihlásit a vybrat instalaci a databázi. Po úspěšném přihlášení se objeví seznam uživatelů a zpřístupní se seznam funkcí. Pokud nemáte práva pro nastavení práv, program přihlášení neprovede.

V levém sloupci je seznam všech uživatelů definovaných na SQL serveru. Práva vybraného uživatele nastavujete ve sloupci Funkce (je možné označit i více uživatelů současně). Ve sloupci Maska můžete vyplnit vzorová práva a pomocí tlačítka "<<" je přenést uživateli. Nad maskou práv jsou tři tlačítka, která umožňují hromadná nastavení:

 • Vše - nastaví masku práv na plná práva (vše zaškrtnuto),
 • Nic - nastaví masku práv na prázdná práva (není nic zaškrtnuto)
 • Nedef - nastaví masku práv na nedefinovaný stav (vše zašedivěle zaškrtnuto). Tlačítko Nedef lze s úspěchem použít v případě nastavení práv pouze pro některé funkce - nastavíme masku práv na nedefinovaný stav, pak u vybraných funkcí nastavíme práva a přesuneme masku pomocí tlačítka "<<" vybranému uživateli.

V případě, že máte vybráno více uživatelů najednou, může se stát, že ve sloupečku Funkce jsou některé funkce zašedivěle zaškrtnuté. To znamená, že vybraní uživatelé mají práva k dané funkci nastavena rozdílně.

Nastavení v MS Excel

Doplněk MR je nutné do aplikace Excel před použitím nejprve načíst.
K dispozici jsou dvě podoby Manažerského rohraní, obě nabízejí stejnou funkcionalita, z pohledu uživatele se liší grafickou podobou.
Uživatel volí pouze jednu nebo druhou verzi, podle verze MS Office. Vybraná verze doplňku musí být jednotná na všech PC (v rámci stejné licenci Helios Orange).

 • Manažerské rozhraní Helios Orange (HELIQMR.XLA)
  • původní doplněk, funkční ve starších verzích Office, je pouze 32-bitový
Upozornění Tato "stará" verze MR již není nadále podporována [je pozastaven vývoj a opravy].
 • MR Helios Orange pro Excel 2007+ (HELIQMRx64.XLAM)
  • novější podoba doplňku, pro Office 2007 a vyšší, pracuje v 32 i 64-bitovém prostředí
Upozornění Tato "nová" verze MR je verze doporučená.

Načtení Doplňku ve verzi MS Excel 2010 (a vyšší)

 • přejít na záložku Soubor (v levém horním rohu Excel)
 • stisknout tlačítko Možnosti aplikace Excel
 • vybrat Doplňky
 • v seznamu vybrat Spravovat Doplňky aplikace Excel a stisknout tlačítko Přejít
 • zaškrtnout Manažerské rozhraní a potvrdit OK V horním panelu nástrojů je nyní samostatný panel Manažerského rozhraní + vlastní menu Helios Orange.


Panel nástrojů - původní verze Manažerské rozhraní Helios Orange
Instalace - Manazerske rozhrani2.gif


Panel nástrojů - nová verze MR Helios Orange pro Excel 2007+
ListaMR2007.gif


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export