Informace Generálního finančního ředitelství ke kořenovým certifikátům I. CA - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Podle Generálního finančního ředitelství, Technické podpory aplikací, a dle informací společnosti I.CA dojde po provedení aktualizace Microsoft Windows po 20. 6. 2015, k odebrání vlastnosti „ServerAuthenticate“ u kořenových certifikátů společností I.CA. Po provedení aktualizace Windows tedy nebudou webové servery (Internetové stránky) zabezpečené SSL certifikáty I.CA automaticky považovány za důvěryhodné.

Vzhledem k tomu, že Generální finanční ředitelství používá SSL certifikáty společnosti I.CA na stránkách, resp. v aplikacích Daňového portálu (přiznání k DPH, souhrnné hlášení, výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a, pojistné na důchodové spoření a další elektronická podání), rozhodlo se změnit dne 18.6.2015 vydavatele těchto certifikátů. Dne 18.6.2015 tedy dojde k výměně SSL certifikátů I.CA za SSL certifikáty společnosti PostSignum. Tato změna se týká pouze SSL certifikátů (komerčních serverových certifikátů). Výše uvedená změna poskytovatele SSL certifikátů bude mít u některých uživatelů vliv na přístup k aplikacím Daňového portálu. V některých případech bude nutné provést instalaci kořenového certifikátu PostSignum do úložiště používaného prohlížeče Internetu. Omlouváme se za tuto komplikaci.

Přehled možných stavů a jejich řešení:

  • Používáte automatické aktualizace MS Windows a Internet Explorer? Není nutné cokoli nastavovat.
  • Používáte Internet Explorer, ale neprovádíte aktualizace MS Windows a Internet Explorer? Do datového úložiště Windows bude pravděpodobně nutné Nainstalovat kořenové certifikáty PostSignum – Internet Explorer.
  • Používáte prohlížeč Mozilla Firefox? Do úložiště certifikátů prohlížeče bude pravděpodobně nutné nainstalovat kořenový certifikát PostSignum – Mozilla Firefox.

Jak lze rychle (po 20. 6. 2015) ověřit stav/nastavení na PC: Klikněte na odkaz https://adisspr.mfcr.cz/

  • Byla zobrazena titulní strana Daňového portálu? Není nutné provádět jakákoliv nastavení.
  • Titulní strana Daňového portálu nebyla zobrazena, popř. je zobrazena chyba „Stránku nelze zobrazit“, „Toto připojení není důvěryhodné“, apod.? Je nutné provést v použitém prohlížeči instalaci kořenových certifikátů PostSignum. Návod na instalaci certifikátu PostSignum v:
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export