Import deklarací z textového souboru - Celní případy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Původní program CLA umožňuje načtení údajů do JCD pro dovoz a vývoz z textového souboru. Tuto funkci jsme doplnili i do CLA IQ pro ty uživatele, kteří již mají své firemní programy pro tento účel upravené nebo pro ty, kteří považují formát XML za příliš složitý.

Jako první krok nastavíte zprávy, zvlášť pro dovoz či vývoz. Z daného přehledu vyberete přes místní menu (v přehledu kliknete na pravé tlačítko myši) Zprávy, Načtení zpráv a zde si v Přehledu definice zpráv založíte novou (akce Nový) nebo opravíte stávající (akce Oprava). V Definici zprávy zadáte především místo zdroje zpráv, tedy adresář, odkud budou údaje načítány. Blíže viz Definice zpráv.

Definice zprávy pro načtení dovozní JCD z textového souboru

Import deklaraci z textoveho souboru - Celni pripady1.jpg


Vlastní načtení provedete v Přehledu zpráv tak, že na řádku zprávy TXT vývoz nebo TXT dovoz dáte pokyn ke Stažení. Vytvořené deklarace najdete v přehledu vývozu nebo dovozu. Údaje, které nejsou v textovém souboru obsaženy, lze dopsat běžným způsobem do vytvořené deklarace z klávesnice.

Uživatelé modulu SCP a zjednodušené postupy mohou tímto způsobem načítat i ZCP.

Aby program textový soubor správně převedl na JCD, musí být soubor sestaven podle následujících pravidel:

1. Každý údaj je na jednom řádku souboru
2. Není-li údaj k dispozici, řádek zůstává prázdný
3. Kódování češtiny v souboru musí být v kódové stránce 852 (Latin 2)
4. Pořadí údajů v souboru musí být následující :

řádek odstavec JCD
1 kód "1" pro dovozní JCD, upřesnění níže
"2" pro vývozní JCD,
"1 DCH" pro dovozní s DCH
2 1 - "IM", "EX" nebo "EU"
3 1 - kód ve střední části o.1
4 2 - firma název 1.část
5 název 2.část
6 ulice
7 místo
8 PSČ nebo stát
9 DIČ
10 3 - celkový počet tiskopisů
11 5
12 6
13 7
14 8 - firma název 1.část
15 název 2.část
16 ulice
17 místo
18 PSČ nebo stát
19 DIČ
20 9
21 9
22 11
23 14 - deklarant název
24 ulice
25 PSČ, místo
26 DIČ
27 15a
28 17a
29 17
30 19
31 20 kód dodací podmínky
32 20 místo
33 20 kód přechodu nákladů
34 21 SPZ
35 21 kód státu imatrikulace
36 22 kód měny
37 22 fakturovaná částka
38 23 kurs
39 24 kód obchodní operace
40 25
41 28 číslo účtu celnice
42 29
43 49 DIČ provozovatele cel. skladu
44 číslo cel. skladu
45 54 datum
46 místo
47 kód prospěchu
48 jméno deklaranta
49 funkce, firma
50 31 1.řádek
51 2.řádek
52 3.řádek
53 4.řádek
54 5.řádek
55 6.řádek
56 7.řádek
57 8.řádek
58 32
59 33
60 33 doplňkový kód
61 33 kód "R" nebo mezera
62 34b
63 35
64 36
65 37 - levá část
66 37 - kód pro celní úlevy
67 37 - kód pro daňové úlevy
68 38
69 40 - předchozí doklad ve tvaru
"evc / datum P:cp" kde cp je číslo
položky na předchozím JCD
70 41
71 44 1.řádek - číslo licence nebo kód 9
72 2.řádek
73 3.řádek
74 4.řádek
75 lhůta
76 kód do části ZZ
77 hodnota zboží při vývozní JCD
78 46 - při DCH v cizí měně
79 47 kód CLO
80 celní hodnota - při DCH v cizí měně
81 kód druhu platby
82 kód SPD (je-li placena)
83 základ pro vyměření SPD (je-li placena)
84 kód DPH


Popis další položky zboží, je-li deklarována, začíná bezprostředně za předcházející položkou. Např. popis položky číslo 2 začíná na řádku 85. Počet položek musí odpovídat hodnotě odstavce 5 JCD (11. řádek souboru).

Program předpokládá, že vstupní soubor má češtinu v kódování 852 (Dosovská LATIN2). Pokud připravujete vstupní soubor již v kódové stránce 1250 (Windows čeština), přidejte na konec 1. řádku kód 1250 (1. řádek tak bude mít tvar např.: 1 DCH 1250).

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export