ISPV 2011, ISP - Klasifikace zaměstnání CZISCO

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO

Upozornění Od 28.5.2011 je v distribuci verze 2.0.2011.0406, která obsahuje následující změny v klasifikaci zaměstnání.

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2011 Klasifikaci zaměstnání (dále jen "klasifikace CZ-ISCO"). Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace, vypracovaná na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO).

Klasifikace CZ-ISCO nahrazuje rozšířenou Klasifikaci zaměstnání (KZAM-R), vydanou sdělením Českého statistického úřadu č. 492/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003.

Přehled Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO

Na základě vzniku nového způsobu klasifikace zaměstnání CZ-ISCO byl vytvořen v modulu Mzdy, Konstanty a číselníky nový přehled Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO. V modulu Mzdy, Konstanty a číselníky byl přejmenován přehled Klasifikace zaměstnání na Klasifikace zaměstnání - KZAM. Tento číselník je stále navázán do přehledu Doplňujících údajů do atributu KZam a do přehledu Seznam profesí do atributu KZam.

Číselník není automaticky plněn všemi kódy CZ-ISCO, ale je uživatelsky definovaný, podobně jako původní číselník klasifikace zaměstnání KZAM. Metodické pokyny a převodníky najdete na stránkách ČSU zde. http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_(cz_isco)


CZICSE 0.jpg

Přehled Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO obsahuje atributy:

  • Kód - pětimístný kód ve formátu klasifikace CZ-ISCO
  • Název - název resp. popis klasifikace CZ-ISCO
  • KZam - atribut navázaný na číselník Klasifikace zaměstnání KZAM (původní kód klasifikace zaměstnání KZam). Po vyplnění atributu dojde ke svázání původní klasifikace KZam s kódem klasifikace CZ-ISCO.

V případě vyplnění kódu KZAM a uložení formuláře přes tlačítko OK, dojde k automatickému doplnění nového kódu CZ-ISCO do atributů CZ-ISCO v přehledech Doplňující údaje a Seznam profesí. Tyto údaje jsou doplněny do mzdových období od ledna 2011. Přehledy Doplňujících údajů a Seznam profesí byly rozšířeny o atributy CZ-ISCO. Atributy CZ-ISCO, z doplňujících údajů a ze seznamu profesí, jsou navázány na přehled Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO.

Formulář Doplňující údaje

CZICSE 1.jpg

Formulář Seznam profese

CZICSE 2.jpg

Hromadné změny

V přehledu Mzdy, Konstanty a číselníky, Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO je v menu Akce vytvořena akce Přiřadit k zaměstnancům kód CZ-ISCO. Akce nad vybraným řádkem kódu CZ-ISCO, přiřadí tento kód do doplňujících údajů následně vybraných zaměstnanců.

V přehledu Mzdy, Konstanty a číselníky, Seznam profesí byla rozšířena akce Přiřadit zaměstnancům kód profese, CZISO a KZam o zápis kódu CZISCO do doplňujících údajů následně vybraných zaměstnanců.

Výkaz ISP

Upravena definice exportu výkazu ISP. Položka výkazu AA0013 byla plněna kódem klasifikace zaměstnání KZAM. Provedena úprava, položka AA0013 je plněna novým kódem klasifikace zaměstnání CZ-ISCO z atributu v přehledu Doplňujících údajů zaměstnanců.

Generování výkazu naleznete Mzdy, Roční sestavy, Akce, ISP – export XML.

Dotaz nebo informativní hláška Pro kontrolu vygenerovaného výkazu ISP lze použít kontrolní aplikaci uloženou zde http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/is_o_platech.html , sekce Kontrola dat.

ISPV Trexima 2011

Pro vytvoření sestavy Nová struktura musí být poprvé použita pro vytvoření sestavy za první pololetí roku 2011. Byla vytvořena nová sestava generátoru mezd s názvem ISPV od roku 2011. Typ sestavy je ISP - od roku 2009, rozšířenou o položku CZISCO (řádek 10, definice sestavy).

Upozornění Aby mohla být správně vytvořena výstupní sestava pro statistické šetření Trexima za rok 2011 potřebujete mít nainstalovou minimálně verzi 2.0.2011.0603.
Upozornění Potřebujete mít novou generátorovou sestavu, která se však nenainstaluje automaticky s novou verzí, ale je nutné ji stáhnout. Definice generátoru sestav - ISPV od roku 2011
Na soubor pouze 2x kliknete, otevře se Helios Orange a na dotaz, zda se má sestava naimportovat, odpovíte ANO.
Pokud by se zobrazil dotaz, zda se má již existující sestava přepsat, musíte odpovědět NE! (tím vznikne sestava nová a stávající sestavy zůstanou zachovány).


Výkaz slouží pro generování souborů MI.DBF a MP.DBF. Soubor MI.DBF, insformace o zaměstnavateli, se od 1.1.2011 podává čtvrtletně. Soubor MP.DBF, informace o zaměstnancích, se od 1.1.2011 podává pololetně.

Nejprve je nutné provést výpočet výkazu za patřičné čtvrtletí resp. pololetí. Následně provést export souborů přes tlačítko Akce, Export pro ISCP/ISPV, popřípadě ikony Export v tlačítkové liště.

Dotaz nebo informativní hláška Pro kontrolu vygenerovaného výkazu ISPV lze použít kontrolní aplikaci uloženou zde http://ispv.cz/getdoc/ba1aea3e-dca5-4c1d-a7c6-b16a6e5f8f56/Internetovy-kontrolni-program.aspx

Co je třeba nastavit:

V nabídce Generátor mzdových sestav vstupte na sestavu ISPV od roku 2011 na druhou záložku Definice. Na řádku číslo 34 a 35 je od nás implicitně nadefinovaná mzdová složka 701 - což je v distribučním číselníku mzdová složka pro dohody o pracovní činnosti. Jestliže používáte jiná čísla mzdových složek pro dohody o pracovní činnosti, případně jich používáte více, je nutné tato čísla mzdových složek do řádku 34 a 35 doplnit (bude-li více mzdových složek, budou odděleny čárkami)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export