Důležité:


Hromadné ověření organizací v ARES - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) umožňuje vyhledávání ekonomických subjektů registrovaných v České republice. Plugin Hromadné ověření organizací v ARES umožňuje zkontrolovat základní údaje zadané na organizaci v prostředí Helios Orange a případné rozdíly zaktualizovat dle registru ARES. Podmínkou fungování pluginu je připojení stanice, ze které chcete spouštět funkci ověření, k internetu. Ověření lze spustit hromadně nad všemi označenými záznamy.


Instalace

Prostřednictvím funkce Stáhni z webu nejnovější verzi stáhněte plugin Hromadné ověření organizací v ARES.

Stažení pluginu

Po stažení se zobrazí tabulka se seznamem databází. Výběrem se spustí instalace pluginu, která je dokončena zobrazením informační hlášky.

Dokončení instalace


Funkcionalita pluginu

Ověření organizací v Helios Orange dle ARES

Po instalaci pluginu do prostředí Helios Orange se zobrazí v základním přehledu organizací nad pravým tlačítkem funkce Ověření označených organizací. Po spuštění funkce dojde k porovnání identifikačních údajů v Helios Orange s registrem ARES. Parametrem pro porovnání údajů je správně zadané IČO na organizaci.

Ověření označených organizací

Porovnávány jsou následující údaje:

 • Název organizace
 • Ulice
 • Popisné číslo
 • Orientační číslo
 • Místo
 • PSČ
 • Stát
 • DIČ DPH

Výsledná tabulka Zobrazení údajů o porovnání zobrazí pouze rozdílné údaje, které byly nalezeny v Helios Orange proti registru ARES. Organizace, které mají shodné údaje s ARES, nejsou v tabulce vypsány. Výsledkem tedy může být i prázdná tabulka, pokud je nalezena úplná shoda všech záznamů. Pokud nebude organizace nalezena, zobrazí se v informačním okně odpovídající informace.

Výsledek ověření označených organizací


Maximální počet ověřovaných organizací je 500 za den. Jestliže bude limit překročen, zobrazí se informační hláška o překročení povoleného limitu. Omezení je hlídáno přes všechny související databáze.

Překročení limitu za den


Ověření počtu dotazů za aktuální den probíhá na základě čtení a zápisu do externí tabulky „dbo.TabAresOvereniPocet“, která je součástí „nulté databáze“. Z tohoto důvodu je nutné mít pro tuto tabulku v „nulté databázi“ povolená práva minimálně pro čtení a zápis pro odpovídajícího uživatele. V opačném případě se po spuštění ověřování zobrazí v dialogovém okně odpovídající informace nebo hláška „Nemáte práva k databázovému objektu!“ (u verzí starších 2.0.2012.0514).
Příslušná práva k tomuto databázovému objektu se pro daného uživatele nastaví pomocí akce Ares - Nastavení práv v místní nabídce přehledu Uživatelů. Akce je dostupná v menu *ARES:

Ares - Nastavení práv


Synchronizace státu (země) proběhne jen v případě, že bude nalezena shoda názvu s názvem v číselníku zemí.

Aktualizace údajů v Helios Orange dle ARES

Aktualizaci nalezených rozdílů lze provést pro označené záznamy přes pravé tlačítko Synchronizace s HeO pro označené.

Aktualizaci údajů dle ARES

Před spuštěním procesu aktualizace se zobrazí informační hláška pro potvrzení nebo zrušení aktualizace.

Potvrzení aktualizace

V přehledu organizací lze zobrazit sloupce:

 • Datum posledního ověření - datum, kdy byla naposledy spuštěna akce ověření organizací
 • Datum posledního stažení - datum, kdy byly naposledy nalezeny rozdíly a došlo ke stažení rozdílných údajů z internetu
 • Datum poslední synchronizace - datum, kdy byla naposledy provedena aktualizace údajů u organizace
Nastav - zobrazení externích sloupců
Přehled organizací


Historie nalezených rozdílů nad organizacemi

U organizací, kde byly zjištěny rozdíly v Helios Orange oproti registru ARES, dochází k archivaci těchto údajů. Pod pravým tlačítkem nalezneme funkci Zobrazení údajů o porovnání, která zobrazí tabulku s nalezenými rozdíly u organizací, nad kterými byla spuštěna funkce ověřování.

Funkce zobrazení nalezených rozdílů
Přehled nalezených rozdílů
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export