Důležité:


Hraniční přechody, přístavy a letiště - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Jednoduchá evidence důležitých míst, jako jsou hraniční přechody, přístavy, letiště, či terminály apod. Seznamy mají pouze pomocný charakter a není nutné je doplňovat a udržovat.


Popis údajů

Typ místa ...pomocí tohoto identifikátoru se provádí systémová filtrace daného přehledu při použití z různých částí programu. Např. při výběru letiště na AWB se seznam automaticky zafiltruje pouze na typ=Letiště.

  • Přístav
  • Letiště
  • Hr.přechod


Kód místa ... mezinárodně přidělené značení daného místa (pokud existuje). Údaj musí být vyplněn.


Název místa ... jméno daného místa.


Stát ... vazba na ISO kód země, kde se dané místo nalézá.

Specifické služby nad seznam

Letištní poplatky ... pokud je jako typ místa uvedeno letiště, můžete zde zadávat letištní sazby a jejich kódy (využívají se při vyplňování AWB u leteckých zásilek).


Import ... funkci lze využít pro import míst z externího zdroje dat. Importní soubor musí být typu TXT a platí stejná pravidla, jako u obecných importů v rámci systému Helios Orange.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export