Helios Zoom

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

HELIOS Zoom

HELIOS Zoom je mobilní aplikace, která je koncipována jako univerzální aplikace, která může pracovat s libovolnými daty z HELIOS ORANGE. Po nainstalování, a propojení s HELIOS ORANGE, jsou k dispozici agendové dlaždice a předpřipravené externí akce. Přes Zoom je možné data zobrazovat i zadávat. Kromě přednastavených agendových dlaždic a externích akcí je možné funkcionalitu rozšiřovat o nové dlaždice a externí akce.

Tip Zoom je mobilní aplikace, která nenahrazuje funkcionalitu HELIOS ORANGE, ale doplňuje ji. Vzhledem ke způsobu ovládání (dotykové), a způsobu práce (mobilní), je třeba klást důraz na přiměřený objem zpracovávaných dat, ten lze ovlivnit nastavením sestav, a logikou uspořádání dlaždic.
Tip Rozšířitelnost Zoomu je jeho klíčová vlastnost. Stejně jako HELIOS ORANGE může i Zoom být "implementován" nebo uživatelsky modifikován. Možnost pracovat s externími akcemi typu procedura či přehled, a tvořit vlastní stromovou strukturu dlaždic, dovoluje upravit Zoom pro mnoho procesů.

Agendové dlaždice jsou: Reporting (Dataskop), Schvalování dokladů (včetně funkcionality schválení), Schvalování nepřítomnosti (včetně funkcionality schválení), Organizace (s možností editace), Firemní aktivity (s možností editace), Kontaktní osoby (s možností editace), Faktury vydané (s náhledem na položky), Faktury přijaté (s náhledem na položky) a Nabídkové sestavy (s náhledem na položky). Každá dlaždice kromě Reportingu zobrazuje sestavu.
Jednotlivé dlaždice jsou zobrazeny, pokud je daný modul obsažen v licenci HELIOS ORANGE, a přihlášený uživatel má na modul přístupová práva. Externí akce jsou zobrazeny, pokud na ně má daný uživatel práva, a eServer má právo zápisu. Vzorové externí akce je možné instalovat z Helios Store (veřejné jméno: "HELIOS Zoom").

Upozornění Podporované platformy:
 • Android 4.x až Android 7.x (mobilní zařízení s procesorem architektury ARM a nikoliv architektury Atom (x86))
 • Windows 7 a vyšší (nejedná se o platformu Windows Mobile ani Windows Phone)
 • iOS
 • Mac OS X nebo macOS

E-help Pro pomoc s nastavením eServeru, nebo HELIOS Zoom, je možné využít elektronické průvodce (nutné pustit zvuk).

Tip Pro eServer a HELIOS Zoom je založena vlastní sekce ve [znalostní databázi - "Helios na cesty"].


První spuštění - rychlý návod

 1. Aby bylo možné přistupovat ze Zoomu do vlastního Heliosu, je nutné, aby byl nejdříve spuštěný eServer.
 2. Stáhněte HEILIOS Zoom do vašeho zařízení (z Google Play, App Store, Windows Store, Helios Store). Více info je v kapitole Stažení aplikace HELIOS Zoom.
 3. Spusťte HELIOS Zoom. Dlouhým stisknutím - long-tap, nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na dlaždici "HELIOS Orange Cloud" aktivujete úpravu profilů.
 4. Zvolte ikonu se zeleným plus. V záložce profil zadejte libovolný název profilu.
 5. V záložce uživatel zadejte své přihlašovací údaje do HELIOS Orange (doména se vyplňuje, pouze pokud probíhá přihlášení do Heliosu NT autentizací). Zadaný uživatel musí být zařazen do eServeru.
 6. V záložce server vyplňte adresu serveru (pro testování na serveru může být zadáno "localhost", pro práci na vnitřní síti je třeba zadat lokální IP adresu, pro přístup z internetu je třeba zadat veřejnou IP adresu).
 7. Dále na záložce server vyplňte port. Výchozí port pro protokol komunikace DataSnap je 211, pro REST (HTTP) je 8080.
 8. Je třeba vybrat protokol komunikace - možnosti jsou DataSnap a REST. V případě výběru protokolu REST je možné zvolit zabezpečenou komunikaci HTTPS (pro tu musí být v eServeru zadán certifikát). Každý protokol pracuje na odpovídajícím portu - viz výše. Více informací je v kapitole Nastavení aplikace HELIOS Zoom.
 9. V pravé spodní části obrazovky potvrďte uložení. Nyní se můžete zvolením nově vytvořené dlaždice připojit k HELIOS Orange.
Tip Komunkace na daných portech bývá často z bezpečnostních důvodů omezena (jak na vnitřní síti, tak hlavně komunikace z internetu), proto je potřeba, aby správce sítě zkontroloval nastavení antivirového programu, firewallu, routeru,... a udělil pro eServer, nebo pro dané porty výjimku.
Upozornění Pokud je Zoom možné spustit (přihlásit se do databáze) lokálně na serveru (je zadána adresa "localhost"), kde běží eServer, tak je ověřeno, že je eServer a Zoom nastaven korektně. Pokud ale Zoom nejde spustit z jiných zařízení, je nejčastěji problém s nastavením síťové komunikace.
Tip Při zjišťování, zda eServer na daném portu komunikuje (zda se Zoom na daném portu připojí - port není blokován), je možné využít nástroj Microsoftu PortQryUI, do kterého je možné zadat IP adresu a port. Ověření je možné pro protokol DataSnap - TCP/IP (výchozí port 211).

Stažení aplikace HELIOS Zoom

Samotné stažení mobilní aplikace je možné z :

Oproti stažení z Helios Store (viz níže) je zde výhoda možnosti automatických aktualizací.
 • Helios Store - pod názvem "HELIOS Zoom Windows client".
V Helios Store je možné stáhnout HeliosZoom.EXE, který bude po stažení umístěn do adresáře, ve kterém se nachází Helios.EXE.
HeliosZoom.EXE je aplikace, kterou je možné spustit na zařízeních s Windows 7 a vyšší (týká se verze Desktop, ne Mobile).
Složku s Helios.EXE je možné otevřít i ze zástupce, který bývá umístěn na ploše počítače. Přes pravé tlačítko myši nad zástupcem Heliosu je možnost zvolit "Otevřít umístění souboru".
Informace ke stahování doplňků naleznete na Helios Store - Společné kapitoly.
Google Play
App Store
Windows Store

Nastavení aplikace HELIOS Zoom

Po spuštění HELIOS Zoom jsou na úvodní obrazovce zobrazeny profily. Jeden profil odpovídá přístupu na jeden SQL server, nebo na jednu databázi SQL serveru pod jedním uživatelským účtem.
Po instalaci HELIOS Zoom je přednastavený profil HELIOS Orange Cloud. Zde je možné nahlížet na vzorová data, a případně data i zadávat. Pro přístup je nutné, aby zařízení bylo připojeno k internetu.

Správa profilů

Editace profilů (viz obrázky níže) se zapíná gestem „long-tap“ (dlouhé stisknutí) na příslušné dlaždici. Při použití myši je místo gesta „long-tap“ využíváno pravé tlačítko myši.
V hlavní nabídce je volba pro tvorbu nového profilu [Profily - Spravovat], pomocí které lze alternativně definovat nové profily.


MF1Zoom.png
MF2Zoom.png
MF3Zoom.png
Editace profilu

Červený křížek maže profil
Žlutá tužka profil upravuje
Zelené plus zakládá nový profil
Modré šipky mění pořadí dlaždic

Uživatelský profil se definuje na záložkách: Profil, Uživatel, Server.

Profil
Helios zoom 15.jpeg

Název profilu - označení dlaždice profilu, které slouží pouze pro orientaci.

Ikona profilu - výběr grafického symbolu, který se zobrazí na dlaždici profilu (Profil, Databáze, Agenda, Dataskop).

Vstupní stránka - definice, zda se po přihlášení do databáze zobrazí agendy nebo reporting (z reportingu je možné přejít zpět do agend a opačně).

Barva dlaždice - výběr barvy dlaždice profilu.


Uživatel
Helios zoom 15Uzivatel.jpeg

Doména - vyplňuje se, pokud probíhá přihlášení do Heliosu NT autentizací (LoginMode=2) . Jinak se nevyplňuje.

Uživatel - uživatelské jméno, které je založeno v Konfigurace/Správa systému Heliosu v soudečku uživatelé.

 • Uživatel musí být zařazen v databázi i v eServeru. Práva daného uživatele v Heliosu jsou platná i pro Zoom.

Heslo - vyplňuje se heslo příslušného uživatele.

 • Pokud uživatel přistupuje do Zoomu přes doménu, je po změně doménového hesla (heslo do Windows) nutné změnit heslo i v Zoomu.Nastavení účtu v Helios Orange
HeOU1.png

V menu Možnosti v Helios Orange - Konfigurace/správa systému -> soudeček Uživatelé, zde je nutné zařadit uživatele Zoomu do eServeru (volba "Zařadit do eServeru").
Pokud uživatel nepracuje v Helios Orange, ale bude využívat Zoom, tak zde je nutné nového uživatele založit (tlačítko "Nový" - na tuto akci má zpravidla právo jen správce serveru - uživatel "sa" ).
Uživatel musí být zařazen do databáze (volba "Přidat do databáze").
Práva na jednotlivé moduly (platí pro Helios Orange i Zoom dohromady) jsou definovány volbou "Práva na moduly,...".

Příklad Pokud uživatel nemá mít přístup do firemních aktivit, tak je možné zakázat přehled č. 221, a dlaždice "Firemní aktivity" mu nebude zobrazena.


Server
Helios zoom 15Server.jpeg

Adresa serveru - symbolický název serveru na kterém je spuštěn eServer (například eserver.firma.cz) nebo IP adresa (například 23.153.78.9).

 • Zadání cesty na server se může lišit v závislosti na tom, zda přistupujete z interní firemní sítě, nebo z vnější sítě (internet).
Upozornění Pro přístup z internetu je třeba, aby byl server viditelný - přes pevnou veřejnou IP adresu.

Port - port na kterém naslouchá eServer (například 211, nebo 443). Tento port je definován v nastavení (webová konzole) eServeru.

Upozornění Často jsou porty ve výchozím stavu blokovány firewallem (antivirem), proto je třeba, aby správce sítě udělil příslušné výjimky pro komunikaci.

Protokol - protokol připojení k eServeru. Je možné zvolit protokol DataSnap, nebo REST. Nezapomeňte, že každý protokol pracuje na jiném portu (definovaném na eServeru).

 • U protokolu REST je možné zvolit i zabezpečenou variantu HTTPS.

Databáze - pokud je vyplněn název databáze, provede se přihlášení rovnou k ní. Přehled databází pak není v aplikaci k dispozici.

Konfigurace aplikace

V hlavní nabídce je možné provést konfiguraci aplikace [Konfigurace - Nastavení aplikace].

Helios zoom 23.jpeg

Počet sloupců - ve výběru profilů definuje počet vedle sebe zobrazených dlaždic (2 až 4) - 2 například pro mobil a 4 pro tablet.
Barevné schéma - Standard / Standard+.
Maximální počet záznamů definuje počet řádků, které je možné zobrazit v agendových přehledech (vše kromě Reportingu) najednou.

 • V případě, že daný přehled obsahuje více záznamů, je třeba zadat filtrační kritérium pro omezení počtu záznamů. Filtruje se fulltextově ve všech sloupcích zobrazované sestavy. Počet zobrazených záznamů lze nastavit na: 10, 100, 200, 300, 400, 500, 20000.
 • Filtrační podmínku je třeba zadat tak, aby počet záznamů vyhovující filtru klesl pod nastavenou hodnotu. V případě, že filtrační podmínce vyhovuje více položek, než je zadané množství v konfiguraci, je uživatel opakovaně vyzván k zadání filtrační podmínky.

Šířka sloupců - Včetně záhlaví / Bez záhlaví. Určuje, zda mají být sloupce v přehledech široké dle šířky hodnot, nebo dle šířky názvů a hodnot.
Jazyk rozhraní - Český / Slovenský / English / German. Tato volba umožňuje nastavit jazyk, ve kterém je Zoom zobrazen.

Základní dlaždice a ovládací prvky

Agendové dlaždice

Po výběru databáze, pokud není v konfiguraci nastaveno přímé zobrazení Reportingu, jsou zobrazeny agendové dlaždice. Každá dlaždice odpovídá určitému modulu, nebo pluginu Helios Orange. Úplný výčet agendových dlaždic je uveden níže na obrázku. Rozšiřování o další dlaždice je možné jen v Reportingu.
Zobrazení agendových dlaždic závisí na tom,

 • zda je daný modul / plugin zpřístupněn pro danou licenci,
 • zda má daný uživatel do modulu / pluginu přístup - způsob definice práv je stejný jako pro Helios Orange.


Agendové dlaždice


Reporting = modul HELIOS Intelligence - tato dlaždice zobrazí Dataskopy, které je možné definovat v přehledu "Dataskop pro eServer".

 • Založení Dataskopu pro eServer je prováděno obdobným způsobem jako založení Dataskopu pro Helios Orange.
 • V Dataskopu je možné založit uzly typu větev stromu, pokročilý graf a sestava.

Schvalování dokladů = plugin Schvalování dokladů - přehled "Doklady ke schválení (přihlášený uživatel)".
Moje nepřítomnosti + Schvalování nepřítomostí = plugin Schvalování docházky.
Organizace + Kontaktní osoby = jádro Helios Orange.
Firemní aktivity = modul Firemní aktivity - přehled "Celkový přehled".
Fatury vydané + Faktury přijaté = modul Fakturace.
Nabídkové sestavy = modul Nabídky, objednávky, rezervace.


Každá agendová dlaždice kromě Reportingu reprezentuje jeden přehled - daný přehled je zobrazen vždy ve výchozí sestavě pro Mobil.

SestavaZoom.png

V Helios Orange je možné v "Nastav" určit výchozí sestavu pro Mobil (pro všechny / vybraného uživatele / aktuálního uživatele).

Dlaždice Reportingu

Dlaždice Reporting je navázaná na Dataskop pro eServer (modul Helios Intelligence). Jako jediná z agendových dlaždic nezobrazuje sestavu, ale další dlaždice. Po otevření Reportingu se zobrazí dlaždice s jednotlivými Dataskopy, na které má daný uživatel práva, a které jsou přiřazené pro eServer (volba místního menu nad Dataskopy). Po následném zvolení určitého Dataskopu se již zobrazí jednotlivé uživatelem definované dlaždice s větvemi stromu, sestavami, nebo pokročilými grafy daného Dataskopu. Jednotlivé dlaždice mohou zobrazovat dynamické hodnoty - například množství záznamů v sestavě, která je spouštěna dlaždicí. Dlaždice typu sestava a pokročilý graf lze zobrazovat i mezi agendovými dlaždicemi (v definici úrovně stromu v Dataskopu je zatržítko "Umístit do agend eServeru").

 • Pomocí větve stromu je možné vytvořit libovolnou stromovou strukturu dlaždic.
 • Jednotlivé sestavy v Reportingu jsou nastaveny v definici Dataskopu, a jsou pro všechny uživatele společné (jedna dlaždice zobrazí všem stejnou sestavu).
Upozornění U sestav v Reportingu není aktivní předfiltrace - je načten vždy plný počet záznamů ze sestavy. Proto je vhodné tvořit sestavy tak, aby obsahovaly jen potřebná data. Toho lze docílit úpravou počtu sloupců, nebo zadáním parametru do filtru sestavy.
 • Dlaždice typu graf umožňuje zobrazovat libovolný pokročilý graf definovaný v Heliosu.
Větev stromu
Sestava
Graf


V definici Dataskopu je možné vyplnit SQL skript pro tlačítko, který může doplnit zobrazovaný popis dlaždice, nebo nastavit její ikonu.

Příklad Příkaz (SELECT SUM(StavSkladu) FROM TabStavSkladu) zobrazí na tlačítku celkový finanční stav všech skladů.

Podrobnější popis práce s Dataskopem je uveden v příručce Dataskopu pro Helios Orange.
Další informace o možnostech Reportingu jsou níže v kapitole Reporting.

Ovládací ikony

ZoomIkona01.jpg Návrat - Vrací stav o úroveň zpět nebo ruší akci.

ZoomIkona02.jpg Hlavní nabídka - Zobrazuje hlavní nabídku aplikace.

ZoomIkona03.jpg Dokončení - Potvrzuje dokončení operace, nebo ukládá změněné údaje.

ZoomIkona04.jpg Externí akce - Zobrazuje nabídku externích akcí.

Pokud pro daný přehled nejsou definované externí akce, nebo je povoleno jen čtení dat, tak není ikona aktivní.

ZoomIkona06.jpg Obnovení - Provádí obnovu sestavy nebo grafu.

ZoomIkona08.jpg Třídění - Zobrazí panel pro třídění položek sestavy.

ZoomIkona05.jpg Vícenásobný výběr - Přepíná režim sestavy pro výběr více položek.

Označení položek je aktivní, jen když existují pro daný přehled externí akce. Označení slouží pro výběr řádků, pro které má být spuštěna externí akce. Spuštění externí akce tedy není nutné provádět pouze z detailu řádku.

ZoomIkona07.jpg Sdílení - Sdílí zobrazovaná data. Sestavu jak CSV, graf a obrázky jako PNG.

ZoomIkona10.jpg Vytvoření požadavku - Zobrazí formulář pro vytvoření požadavku. Tato ikona je umístěna pod volbou "O HELIOS Orange" v hlavní nabídce. Požadavky mohou být typu: dotaz, zpětná vazba, žádost o zápůjčku, žádost o zakoupení.

ZoomIkona11.jpg Odeslání požadavku - Odešle data požadavku pomocí emailu viz ikona Vytvoření požadavku.

ZoomIkona15.jpg Výběr položky - Zobrazí se číselník z Heliosu pro výběr položky. Tato ikona je dostupná v externí akci se vstupním parametrem typu konverze.

ZoomIkona16.jpg Načtení čárového kódu - Spustí aplikaci pro čtení čárového kódu, a výslednou hodnotu umístí do textového pole editoru. Některé aplikace pro čtení kódů tento režim nepodporují, a není možné je spustit ze Zoomu, je proto třeba nainstalovat vhodnou aplikaci. Tato ikona je dostupná v externí akci se vstupním parametrem typu text na mobilních zařízeních s možností fotit.

ZoomIkona14.jpg Výběr souboru - Zobrazí se dialog pro výběr souboru, který se použije v souborovém poli editoru. Tato ikona je dostupná v externí akci se vstupním parametrem typu soubor.

ZoomIkona13.jpg Použití kamery - Spustí se kamera pro sejmutí obrázku do souborového pole editoru. Tato ikona je dostupná v externí akci se vstupním parametrem typu soubor na mobilních zařízeních s možností fotit.

Smart Fields

V detailu záznamu jsou zobrazovány Smart Fields (ikony), s jejichž pomocí lze spouštět akce logicky související s obsahem daného pole. Smart Fields využívají externí programy, které jsou nainstalovány v daném zařízení (emailový klient, kalendář, prohlížeč obrázků, internetový prohlížeč,...).


Smart Fields

Zoom Ares.png Ares - je funkční pro pole IČO u organizací - ověřuje dané IČO na ARESU.
Zoom Kalendar.png Kalendář - pro datumová pole umožňuje zadání daného záznamu do kalendáře.
Zoom Mail.png Email - pro pole obsahující emailovou adresu umožňuje zaslání emailu.
Zoom Obrazek.png Obrázek - pro abtribut obsahující obrázek umožňuje zobrazení obrázku v prohlížeči.
Zoom PDF.png PDF - pro atribut obsahující PDF umožňuje zobrazení PDF v prohlížeči.
Zoom Tel.png Telefon - pro pole obsahující telefonní číslo umožňuje přímé zavolání na dané číslo.
Zoom WWW.png WWW - pro pole obsahující WWW stránky umožňuje zobrazení dané stránky v prohlížeči.


Funkcionalita

Po samotném spuštění se zobrazí dlaždice, ze kterých se dá "prokliknout" na zobrazovaná data. Je důležité, aby v zobrazovaných sestavách, byl zobrazen omezený počet sloupců, např. maximálně 6. HELIOS Zoom nemá být plnohodnotná náhrada HELIOS ORANGE, jde o mobilní pohled na data, kde by velkou roli měla hrát přehlednost a rychlost. Je tedy vhodné přednastavit jednotlivým uživatelům sestavy pouze pro mobilní pohled.


HELIOS Zoom pracuje s:

 • Větvemi stromu (dlaždicemi) definovanými v Dataskopu
 • Sestavami včetně parametrů
 • Pokročilými grafy
 • Externími akcemi typu přehled / procedura
 • Externí akce mohou obsahovat vstupní parametry typu text, číslo, datum, konverze, soubor,..


Zobrazení sestavy

Zobrazení sestavy probíhá dle níže uvedených pravidel:

 • Načtení sestavy - u agendové dlaždice je dohledána sestava, která je v "Nastav" v daném přehledu definovaná jako výchozí pro mobil pro daného uživatele . V Reportingu je načtena sestava, která je zadaná v definici pro danou dlaždici (v Dataskopu).
 • Pokud daná sestava má nastaven filtr s parametrem je zobrazen dotaz na parametr. Tvorba sestavy s parametrem je popsaná v článku Systém - Společné kapitoly.
 • U agendových dlaždic je zobrazen dotaz na zadání podmínky předvýběru, pokud počet záznamů překračuje počet, který je zadán v nastavení aplikace. Předvýběr vyhledává fulltextově ve všech sloupcích zobrazované sestavy.
Upozornění Kombinace sestavy s parametrem a použití předvýběru může způsobovat načtení prázdné sestavy. V případě, že jsou používány parametry sestav, doporučujeme počet záznamů předvýběru nastavit na 20000.
 • Zobrazení sestavy. V zobrazené sestavě je možné:
  • Fulltextově vyhledávat ve všech zobrazených sloupcích (řádek s ikonou lupy mezi názvy sloupců a hodnotami).
  • Zobrazovat obrázky uložené v databázi.
  • Spouštět externí akce (v případě, že jsou položky označeny).
  • Obnovovat zobrazovaná data.
  • Setřídit data dle zobrazených atributů.
  • Vyexportovat data do soboru typu CSV.
Další popis je v sekci ovládací ikony.
 • Zobrazení detailu položky - po otevření záznamu jsou zobrazeny všechny údaje daného řádku (včetně náhledů na dokumenty z databáze, a celého obsahu delších textových popisů). V detailu položky jsou Smart Fields, a je z něj možné spouštět externí akce pro daný záznam.Filtrování
Třídění
Parametr sestavy

Externí akce

Ze sestavy a detailu položky je možné spouštět externí akce typu procedura, nebo přehled. Oba typy externí akcí podporují vstupní parametry.

 • Externí akce pro Zoom se tvoří stejným způsobem jako externí akce pro HELIOS ORANGE.
 • V Zoomu jsou externí akce dostupné pouze, když mají zaškrtnutý atribut "Přiřazení pro eServer". Tyto akce je poté možné spouštět v HELIOS ORANGE i v Zoomu.
Příklad Pokud má být akce viditelná pouze v Zoomu, je možné zaškrtnout atribut "Přiřazení pro eServer" a odškrtnout atribut "Veřejná akce". Když má být akce typu přehled neveřejná, tak je nejprve nutné vybrat typ externí akce procedura, odškrtnout atribut "Veřejná akce" a poté zvolit typ externí akce přehled.
 • Externí akce v Zoomu respektují nastavení přístupových práv.
 • Externí akce je dostupná po načtení přehledu, pokud je při načítání přehledu zjištěno, že:
  • eServer má právo práce s externími akcemi.
  • Pro daný přehled je definovaná externí akce typu přehled nebo procedura.
  • Externí akce má zaškrtnuto "Přiřazení pro eServer".
  • Na danou akci má uživatel práva.
 • Externí akce je možné spouštět se vstupními parametry typu: Text, Číslo, Datum, Datum a čas, Volba, Konverze (lze využít místo parametru číselník), Soubor (jako vstup lze použít fotoaparát zařízení). Parametry typu Číselník a Definovaný přehled nejsou podporovány.
 • Externí akci je možné spouštět bez označení záznamu, pokud je atribut externí akce "Parametry Helios" nastaven na hodnotu "Nejsou".
 • Pokud externí akce má nastaveno "Parametry Helios" na hodnotu "Označené řádky..." je třeba akci spouštět z detailu záznamu, nebo před spuštěním použít akci označení položek.


Označení položek pro ext. akci.
Zobrazení externích akcí.
Parametry externí akce.


Externí akce ke stažení

Z Helios Store je možné stáhnout balíček externích akcí - veřejný název "HELIOS Zoom" (balíček je k dispozici v případě, že eServer má možnost zápisu). Tyto externí akce doplňují některé agendové přehledy o nové funkcionality. Tyto externí akce je možné použít jako vzor při tvorbě vlastních akcí. Součástí balíčku jsou tyto externí akce:

 • Přehled organizací (BID 1): Nový, Oprava, Zrušit, Nová kont. osoba, Kontakty, Kontaktní osoby.
 • Přehled kontaktních osob (BID 115): Nový, Oprava, Zrušit.
 • Přehled firemních aktivit - celkem (BID 221): Nový, Oprava, Zrušit.
 • Schvalovací plugin - doklady: Schválení dokladu.
 • Schvalovací plugin - docházka: Nová (datum), Nová (od-do), Storno nepřítomnosti, Schválení / Zamítnutí.

Dále jsou s balíčkem importovány potřebné položky do přehledu "Texty v jiných jazycích".

Příklady využití externích akcí

Externí akce typu procedura mohou například: zakládat nové záznamy, opravovat stávající záznamy, rušit záznamy, spouštět výpočty (kontroly), měnit určené atributy a ukládat obrázky (dokumenty).
Možné funkcionality externích akcí typu procedura:

 • Založení - organizace, firemní aktivity, úkolu, poznámky.
  • Firemní aktivita může být například typu údržba, takže je možné zadat požadavek na údržbu stroje,...
  • Firemní aktivita může být také typu servisní výkaz, takže může existovat akce pouze pro zadání výkazu, která je modifikovanou akcí pro zadání aktivity.
  • Zadaný úkol může být podkladem k fakturaci.
 • Změna atributů - stav aktivity, stav objednávky, stav expedice, datum dodání, adresa organizace, poznámka k organizaci, poznámka k dokladu, popis firemní aktivity.
 • Výpočty - spouštění procedur, které počítají uživatelské reporty.
  • Výpočet může například upozorňovat na podlimitní stavy položek skladu.
 • Ukládání obrázků - vyfocení reklamované položky, vyfocení převzaté zásilky a uložení obrázku do databáze k dokumentu (příjemka, dobropis,..) nebo například k organizaci.
 • Pomocí návazných řešení je možné spuštěním externí akce například odesílat notifikace a emaily .


Externí akce typu přehled je možné využít pro otevření přehledu z jiného přehledu, a to i se vstupními parametry.
Možné využití externích akcí typu přehled:

 • Zobrazení položek označených dokladů.
 • Zobrazení informace o umístění zboží.
 • Zobrazení salda označené organizace.
 • Zobrazení stavu objednávek (faktur, reklamací) dané organizace.
 • Zobrazení návazného přehledu se zadáním filtru - pro označenou organizaci jsou zobrazeny položky faktur vydaných s datem pořízení dokladu ze zadaného datumového intervalu.
 • Zobrazení ceníku dané organizace.
 • Opětovné spuštění stejného přehledu s jinými parametry - z přehledu firemní aktivity je možné spustit přehled firemní aktivity filtrovaný dle kritérii externí akce (je možné zadat jiné parametry než jsou použity ve stávající sestavě).
  • Výchozí sestava firemních aktivit zobrazuje aktivity daného uživatele pro aktuální den, přes externí akci typu přehled je možné zobrazit aktivity pro vybranou organizaci, pro vybraný časový úsek,...


Reporting

V Helios Intelligence je možné definovat Dataskop pro eServer. Pomocí Dataskopu je možné definovat dlaždice Reportingu.

 • Na rozdíl od externích akcí není nutné pro tvorbu Dataskopu znát jazyk T-SQL.
 • Pomocí větví stromu je možné uživatelsky definovat rozložení dlaždic. V kombinaci s nastavením automatického spouštění Reportingu pro přihlášení do databáze (nastavení v definici profilu) je možné spouštět vždy vlastní rozložení dlaždic jako výchozí.
 • Dlaždice - větve stromu - mohou reprezentovat: moduly Heliosu (účetnictví, sklady, firemní aktivity), oddělení firmy (sklad, obchod, marketing, ekonomické oddělení), logické celky (ceníky, informace z oddělení, telefonní seznamy), geografické celky (Praha, Hradec Králové, Brno).
 • Dlaždice - sestavy - reprezentují jednotlivé sestavy (nikoliv přehledy). Vhodné je tedy vytvořit větev stromu, která odpovídá přehledu (například Stav Skladu), a následně do větve umístit jednotlivé sestavy (položky stavem skladu, položky pod minimum, výrobky, položky ze skupiny [se zadáním parametru],...). Jinými slovy, sestava se mění zvolením jiné dlaždice sestavy.
Příklad Pro univerzálnost (snížení počtu sestav) a zároveň zmenšení množství přenášených dat je vhodné tvořit sestavy s filtrem typu: osoba zadaná na dokladu / organizaci/ firemní aktivitě je přihlášený uživatel, nebo zobrazovat záznamy za poslední měsíc (aktuální den,...).
 • V Dataskopu je možné zobrazovat i definované přehledy, které mohou čerpat data z externích datových zdrojů. Tyto přehledy mohou zobrazovat data uživatelských tabulek, tabulek z jiných databází, nebo data ze souborů - například listy z Microsoft Excel.


Zobrazení v Zoomu.
Definice v Dataskopu.
Vzorová definice uzlu v Dataskopu.
Příklady využití Reportingu
 • Tvorba větve stromu pro sklad, ve které budou sestavy pro: množstevní stavu skladu, ceníky, kontroly minimálních zásob, objednané položky, položky ve výrobě.
 • Tvorba větve stromu pro výrobu, ve které budou sestavy pro technologii včetně popisů operací a výkresů.
 • Tvorba větve stromu pro firemní aktivity, ve které budou sestavy pro: určitou organizaci, určitého obchodníka, aktuální den, aktuální měsíc.
 • Zobrazení sestav, ve kterých jsou umístěny dokumenty (obrázky) uložené v databázi (tyto soubory lze otevřít). Pro zobrazení je nutné, aby byl v sestavě atribut typu VARBINARY(MAX). V případě tabulky dokumentu je to atribut TabDokumenty.Dokument.
  • Například zobrazení číselníku dokumentů filtrovaného pro určitou úroveň stromu dokumentů.
 • Tvorba větve pro nahlížení na reporty, a to i reporty, které jsou uloženy v Excelu.

Vzorové snímky aplikace

Aktivity
Založení, oprava a zrušení.
Editor založení nové aktivity.
Zobrazení detailu aktivity.
Organizace
Přehled organizací
Záznamy lze prohlížet i zadávat
Detail + Smart Fields


Schvalování dokladů
Helios zoom 10.jpeg
Helios zoom 20.jpeg

Podmínky provozu

 • Pro HELIOS ORANGE, ke kterému má Zoom přistupovat, musí být spuštěn eServer.
 • eServer je možné spustit ze složky, ve které je nainstalován HELIOS ORANGE - eServer se nachází v podsložce eServer.
  • V konfiguraci eServeru je třeba nastavit port pro komunikaci, a cestu na konfigurační soubory Heliosu (jsou ve stejné složce jako Helios.EXE).
  • Data mezi eServerem a Zoomem jsou přenášena zpravidla mimo vnitřní sít (přes internet), proto je třeba zajistit propustnost patřičných portů, a pevnou veřejnou IP adresu (nastavení na serveru, routeru, nebo firewallu, která provádí správce sítě / IT).


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

V případě, že využíváte službu eServeru, která je spuštěna z adresáře, kde se nachází HELIOS ORANGE, je nutné při aktualizaci HELIOS ORANGE službu (HELIOSeServer) zastavit, jinak aktualizace neproběhne.

Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Žoček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export