Důležité:


Helios Intelligence - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

ObsahVerze 2.0.2014.0900 ze dne 22.09.2014

Novinka Byly zapojeny tzv. Pokročilé grafy.Verze 2.0.2014.0800 ze dne 02.09.2014

Novinka V definici hlavičky Dataskopu je nová záložka "Parametry". Zde je možno definovat parametry použitelné pro globální filtraci přehledů zařazených v daném Dataskopu.

V definici větví Dataskopu je nová záložka "Podmínky - filtr", na které se definuje vazba na vytvořené parametry. Vypadá a funguje stejně jako nastavení filtrace v F4 - Nastav. Rozdíl je pouze v tom, že zde je možno vložit navíc Dataskopový parametr.

Při zobrazení Dataskopu se v uzlu Parametry zobrazí nejen standardní systémové parametry (sklad, období atd.), ale i parametry definované pro Dataskop. V případě vnořených Dataskopů jsou zobrazeny i jejich parametry, pokud je mají definované.

Při zobrazení jakéhokoliv přehledu v Dataskopu se danému přehledu do systémové filtrace přidá podmínka vygenerovaná na základě definice dataskopové filtrace doplněná o aktuální hodnoty parametrů.
Pokud je přehled filtrován dataskopovou filtrací, zobrazí se ve stavovém řádku vpravo dole vedle názvu použitého filtru ikonka Dataskopu (stejná jako je použita v nové skupině/záložce v hlavním stromečku). Při najetí myší na tuto ikonku se zobrazí bublinová nápověda, ve které jsou zobrazeny použité dataskopové podmínky.

Je možno definovat tyto typy parametrů:
Text, Celé číslo, Desetinné číslo, Datum, Datum a čas, Volba, Konverze, Přenos, Stav
U každého parametru je možno nastavit podmínku podle jeho typu (rovno, nerovno, větší, menší...). Výchozí hodnota je "Podle filtru" - vezme se podmínka definovaná ve větvi Dataskopu. Parametr je možno také zcela vypnout.
Dále je možno zakázat změnu hodnoty parametru. Je tak možno jeho hodnotu přednastavit a následně zamknout.

U parametru typu Přenos je možno zaškrtnout volbu Zobrazit jako akci. Následně je pak možno zobrazit daný Dataskop přímo z přehledu použitého pro přenos s automatickým převzetím hodnoty parametru z aktuálního záznamu daného přehledu.


Novinka Pro položky sdruženého pohledu v Dataskopu (Sestavy, Kont. tabulky, Grafy...) je možno zadat vztah Master x Detail vzhledem k jiné položce téhož sdruženého pohledu (pouze k typu Sestava nebo Master x Detail). Je tak možno ve sdruženém pohledu zobrazit např. přehled organizací a k nim pak faktury, výdejky, došlé objednávky...tak, že se zobrazí doklady k aktuálně označené organizaci. Zároveň je možno nastavit automatické předvyplnění hodnot z master přehledu.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export