Důležité:


Helios Intelligence - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2012.0901 ze dne 25.09.2012

Novinka Název úrovně Dataskopu byl rozšířen na 50 znaků.


Oprava Export/import Dataskopu nepřenášel definice Kontingenčních tabulek, Master x Detailů a Ikonky.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0212 ze dne 17.02.2012

Novinka Byla doplněna možnost zobrazit Dataskopy v hlavním stromečku Dataskopu. Vedle skupin (záložek) Přehledy, Oblíbené, Nedávné a Workflow je teď nová skupina (záložka) Dataskop.

V přehledu Dataskopů je nová akce "Přiřazení do hlavního okna". Zde je možno nastavit buď globálně nebo na roli či uživatele zobrazení Dataskopu v hlavním stromečku. Dataskopy v hlavním stromečku pracují jako ostatní přehledy ve stromečku - vždy je aktivní pouze jeden přehled (není použito záložkové zobrazení, u přehledů nejsou zaškrtávátka).


Novinka Byl vytvořen export/import Dataskopu. Export má tyto vlastnosti a omezení:
  • neexportují se větve typu OLAP
  • neexportují se větve s vybraným stromem dokumentů - tyto větve se exportují jako celý strom dokumentů
  • neexportují se hodnoty předvyplněné v systémových parametrech Dataskopu (jak u hlavičky, tak u jednotlivých větví) - zde se jedná o ukazatele do jiných tabulek, které v jiné databázi nemusí být zadány nebo mají jiný význam
  • unikátním klíčem pro export/import je GUID Dataskopu
  • při exportu Dataskopu, který obsahuje odkaz na jiné Dataskopy se do exportu zahrnou i tyto odkazované Dataskopy (samozřejmě včetně jejich definice)
  • exportují se definice do úrovně sestav, tzn. grafy, kontingenční tabulky i pohledy master x detail jsou exportovány i s navázanými sestavami)
  • exportují se použité ikonky
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export