Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Zprávy - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Zasílání a načítání zpráv je nástrojem systému Helios Easy pro přenos dat (záznamů) buď mezi dvěma databázemi systému Helios Easy nebo při komunikaci s jinými programy. Typickým příkladem je EDI komunikace. EDI (Electronic Data Interchange). Princip EDI komunikace spočívá v posílání standardních obchodních dokumentů (např. objednávky, faktury, avíza, dodací listy) v dohodnuté elektronické podobě. A to tak, aby bylo možné tyto dokumenty automaticky generovat a zpracovávat v informačním systému. Data lze exportovat a importovat ve všech přehledech, kde je v místní nabídce (pravé tlačítko myši) volba Zprávy. Zprávy vytváříte volbou Generování zpráv, načítáte volbou Načtení zpráv.


Obsah

Formát HELIOS-XML

Formát HELIOS-XML je interním formátem systému Helios Easy, např. pro výměnu dat mezi dvěma databázemi systému. Tento typ zprávy slouží ke komunikaci s jinou instalací systému Helios Easy (přenos dokladů). Volbou Zprávy v příslušném přehledu a Generování Zpráv lze vyexportovat kmenové karty a vybrané doklady modulů Oběh zboží a Fakturace včetně Organizací do souboru v XML formátu. Naopak z uloženého XML souboru lze naimportovat do databáze vyexportované doklady z jiného pracoviště. Nabídka pro generování zpráv je aktivní v přehledu Zboží a služby a v přehledu jednotlivých dokladů. Export a import dat pomocí zpráv formátu HELIOS-XML je možno provádět v následujících přehledech:

 • Zboží a služby
 • Inventura stavu skladu
 • Příjemky
 • Výdejky
 • Vydané objednávky
 • Expediční příkazy
 • Rezervace
 • Nabídkové sestavy

Podmínky pro použití:

 • Shodné číselníky Druhy dokladů pohybu zboží v obou databázích
 • Shodný číselník Organizační struktura
 • Shodný číselník Zboží a služby
 • Shodný číselník Organizace
 • Shodně nastavené konstanty pro metodu vedení skladu (FIFO, Průměrné ceny)

Jednotlivé vyjmenované číselníky nemusí být na obou pracovištích v plném rozsahu. Na jednom z pracovišť stačí jejich část. Např. to znamená, že na pobočce stačí pouze pobočkou používaná část číselníků. Lze přenášet všechny doklady modulu Oběh zboží, a modulu Fakturace.


Formáty EDITEL Inhouse obecně

Formáty zpráv EDITEL Inhouse slouží k výměně zpráv mezi dvěmi obchodními subjekty buď přímo, nebo prostřednictvím třetího subjektu - poskytovatele EDI služeb, tzv. VAN operátora (VAN - Value Added Network). Poskytovatel zajišťuje komunikaci, konverzi zpráv, zálohování a archivaci dat. Z EDI poskytovatelů (VAN operátorů) lze jmenovat např. CCV s.r.o. (Orion), O2 Telefónica CZ, Editel s.r.o., Teledin s.r.o.


Upozornění Doporučená je komunikace s využitím služeb VAN operátora, protože umí Inhouse data odesílaná z Helios Easy upravit tak, aby odpovídala konvertoru na straně příjemce a obráceně. Obecně lze říci, že formáty zpráv odesílaných z Helios Easy jsou připraveny právě na tento princip komunikace.


EDI komunikace.jpg

Proces EDI komunikace je znázorněn na obrázku a probíhá v těchto krocích:

Export dat z informačního systému na straně odesílatele

Data v Inhouse formátu odesílatele. Provádí odesílatel.

EDI konverze na straně odesílatele

Převod z inhouse formátu do EDI formátu zprávy (obvykle EDIFACT, XML) – společný pro odesilatele i příjemce.Provádí VAN operátor

Komunikace

Probíhá přes EDI komunikační sítě (VAN), adresování je součástí EDI zpráv.

EDI konverze na straně příjemce

Přijatá data v EDI formátu jsou převedena na Inhouse formát příjemce. Ten je zpravidla odlišný od formátu odesílatele! Provádí VAN operátor

Import dat do informačního systému příjemce

Importovaná data v Inhouse formátu příjemce (zpravidla v odlišném formátu od odesílatele). Provádí příjemce


Helios Easy standardně umožňuje načítat a odesílat dokumenty ve formě zpráv:

EDITEL XML - novější, sestavený na bázi technologie XML

EDITEL Inhouse - starší, definován na bázi TXT souborů

OBECNÝ PLUGIN - libovolný (speciální) formát, lze upravit dle přání zákazníka. Popis tohoto formátu najdete v Rozšiřujících modulech - EDI komunikace, (viz kap. EDI komunikace - Úvod).


Odesílané zprávy

DESADV - avízo o odeslání zboží (Oběh zboží, Výdejky)

INVOIC - faktura (Fakturace, Vydané faktury)

INVRPT - stav skladových zásob (Oběh zboží, Nabídkové sestavy)

ORDERS - objednávka (Oběh zboží, Objednávky vydané)

PRICAT - katalog zboží a cen - není implementováno v HeO  

Přijímané zprávy

ORDERS - objednávka (Oběh zboží, Rezervace nebo Expediční příkazy, případně Došlé objednávky)

INVOIC - faktura (Fakturace, Přijaté faktury)


Formáty EDITEL-XML

Typy zpráv formátu Editel XML

EDITEL®-XML (import) - importuje položky s cenou.

EDITEL®-XML 2002 (export)

EDITEL®-XML 9/2004 (export)

 • generování z přehledu Nabídkové sestav vytváří zprávu INVRPT (EDI - Stav skladových zásob)
 • načtení zprávy ORDERS (EDI - Objednávka) v přehledu Expediční příkazy vytváří doklad Expediční příkaz
 • načtení zprávy ORDERS (EDI - Objednávka) do přehledu Rezervace vytváří doklad Rezervace
 • generování z přehledu Výdejky vytváří zprávu DESADV (EDI - Dodací list)
 • generování z přehledu Vydané faktury vytváří zprávu INVOIC (EDI - Faktura)

Formáty EDITEL Inhouse (TXT)

Typy zpráv formátu Editel Inhouse (TXT)

EDITEL®-Inhouse (import) - expediční příkazy, importuje položky bez ceny.

EDITEL®-Inhouse (export) - exportuje faktury vydané.

EDITEL®-Inhouse 6/2005 (import) - importuje položky včetně cen.

EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006 - faktury pro ORION

 • generování z přehledu Nabídkové sestavy vytváří zprávu INVRPT (EDI - Stav skladových zásob)
 • načtení zprávy ORDERS (EDI - Objednávka) v přehledu Expediční příkazy vytváří doklad Expediční příkaz
 • načtení zprávy ORDERS (EDI - Objednávka) do přehledu Rezervace vytváří doklad Rezervace
 • generování z přehledu Výdejky vytváří zprávu DESADV (EDI - Dodací list)
 • generování z přehledu Vydané faktury vytváří zprávu INVOIC (EDI - Faktura)

V definici zprávy formátu EDITEL®-Inhouse (export) nad přehledem Vydané faktury je možné na záložce 5-Dodatky zvolit kromě typu D 96A (implicitní hodnota) i typ D 01B.


Základní nastavení

Před zahájením používání EDI komunikace je nezbytné nejprve doplnit a nastavit některé údaje.

 • V číselníku Organizace, volbou Oprava, je třeba organizaci vlastní organizaci a všem, se kterými budete komunikovat, vyplnit GLN kód do pole Čárový kód EAN13.
 • V přehledu Zboží a služby je třeba volbou Čárové kódy k aktuálnímu zboží doplnit ke každému zboží správný čárový kód, tzv. GTIN.
 • Pro přenos daňových dokladů (faktura, dobropis) je třeba v číselníku Druhy dokladů pohybu zboží volbou Oprava naplnit hodnotu Doplňkový kód číselným údajem podle následujícího seznamu:
  • 380 - Faktura (Commercial invoice)
  • 383 - Vrubopis (Debit note - goods and services)
  • 384 - Opravná faktura (Corrected invoice)
  • 385 - Sběrná (konsolidovaná) faktura (Consolidated invoice)
  • 386 - Zálohová faktura (Prepayment invoice)
  • 325 - Proforma faktura (Proforma invoice)
  • 381 - Dobropis (Credit note - goods and services)
 • Pro přenos daňových dokladů (faktura, dobropis) je dále třeba v číselníku Forma úhrady volbou Oprava naplnit hodnotu Doplňkový kód číselným údajem podle následujícího seznamu:
  • 42 - Úhrada na bankovní účet
  • 10 - V hotovosti
  • 21 - Bankovní směnka
  • 23 - Bankovní šek

Lze použít i jiné kódy, ale musí odpovídat číselníku EDIFACT pro datový prvek 4461

Nastavení Definice zpráv pro formáty Editel XML

U všech typů zpráv standardním formátu Editel XML lze ve formuláři Definice zpráv na záložce 5 - Dodatky nastavit kódování zpráv, implicitní hodnota je „windows-1250“.

Pro export všech typů zpráv standardním formátu Editel (faktura, dobropis, dodací list, stav skladových zásob) lze ve formuláři Definice zpráv na záložce 5 - Dodatky v poli EAN kód zboží vybrat z možností:

 • Užít EAN doplňkový - pokud je v přehledu Zboží a služby ve formuláři pro zadávání čárového kódu vyplněno pole Doplňkový kód, použije se jako čárový kód tato hodnota.
 • Vyhledat EAN doplňkový dle organizace - pro export se dohledá takový EAN kód zboží, u kterého je uvedena organizace z dokladu oběhu zboží, a použije se údaj z Doplňkového kódu. Pokud se takový nenalezne, použije se doplňkový kód k EAN kódu, který je vyplněný na položce dokladu (tj. stejně jako při volbě "Užít EAN doplňkový").
 • Název zboží plnit z údaje - nastavení hodnoty, která bude exportována jako Název zboží (article_name). Vybíráte z možností Název 1 až Název 4, Popis 1 až Popis 4, Poznámka, dále lze vybrat externí atribut z Položek dokladu oběhu zboží nebo z Kmene zboží.

Pro import Objednávky do Expedičního příkazu nebo Rezervace je možné ve formuláři Definice zpráv na záložce 5 - Dodatky zaškrtnout pole Poznámku nepřevádět. Pak zůstane pole Poznámka v hlavičce dokladu po načtení zprávy prázdné.

Ve zprávě Objednávky jsou tři čárové kódy organizací specifikující stranu Odběratele. Jsou to Objednatel (odběratel), Místo dodání (místo určení) a Fakturační místo (příjemce). Na záložce 5-Dodatky je možné zvolit k importu do údaje Odběratel hodnotu Objednatel namísto Fakturačního místa (implicitní hodnota).

Při exportu Faktur, lze na záložce č. 5 - Dodatky nastavit následující:

 • Způsob vyplnění čísla dodacího listu
 • Export pouze realizovaných dokladů
 • Export dobropisu bez záporných znamének
 • Export spisové značky z informací o vlastní organizaci
 • Export zaměstnance s kontakty


Formát Obecný plugin

Formát, který umožňuje rozšířit standardní funkcionalitu systému na přenos dat v takovém formátu, který požaduje uživatel. Rozšíření se provádí doinstalováním doplňku (pluginu) vytvořeného na zakázku podle požadavků uživatele. Identifikace pluginu se pak uvede ve formuláři Definice zpráv na záložce 1-Editace v poli ProgID COM pluginu. Definice zprávy umožnuje u tohoto typu používat Šifrování, El.podpis a Časové razítko (viz Přehled definice zpráv - Certifikát).

V modulu Oběh zboží lze formát Obecný plugin použít v přehledech Zboží a služby a Stav skladu, Inventura.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export